Useimmilla organisaatioilla on jonkinlaiset kirjatut arvot. Joidenkin kohdalla ne tarkoittavat selkeitä valintoja, jotka näkyvät myös arjen toimissa konkreettisina tekoina. Sitten on joukko työyhteisöjä, joissa arvot on kirjattu, koska se koetaan pakolliseksi. Niissä harva muistaa arvoja nimeltä ja yhä harvempi sitä, miten niiden tulisi näkyä arjen toimissa. Ja on vielä joukko, joka ajattelee arvojen olevan ajanhukkaa ja hr-hömppää.

Arvot ovat rahaa!

Olipa organisaatio mikä tahansa, sen sidosryhmät tekevät 2020-luvulla enemmän arvoihin pohjautuvia valintoja, kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi asiakkaiden ostopäätökset ovat yhä enemmän arvoihin sidottuja. Arvot ovat siis rahaa! Tämä aihe nousi vahvasti esille Arvovalta-kirjani haastatteluissa. Parhaimmillaan organisaation arvot sitouttavat ja rakentavat luottamusta. Hyvin kiteytetyt, viestityt ja arjessa näkyvät arvot tuovat uudenlaista valtaa, arvovaltaa.

9 askelta arvojen hyödyntämiseen

Arvot saattavat jäädä yleviksi mainoslauseiksi ja konkretian puutteen vuoksi hyödyntämättä. Keräsin 9 askelta arvojen hyödyntämiseen. Toivottavasti niistä on sinulle työssäsi apua.

PYYDÄ TARJOUS VALMENNUKSESTA

  1. Valitaan organisaatiolle yhteisesti jaetut ydinarvot, jotka kuvastavat aitoja valintoja ja niin tärkeitä asioita yhteisölle, että ne menevät jopa rahan edelle.
  2. Kiteytetään valitut arvot konkreettisiksi esimerkeiksi. Johtaja on Media! -toiminnan tärkein arvo on valmennettavien kunnioittaminen. Se tarkoittaa, että valmennustilanteissa ketään ei ”kyykytetä”, eikä aseteta toisten edessä noloon tilanteeseen.
  3. Kytketään arvot osaksi jokapäiväistä johtajuutta ja asiantuntijuutta, kiinteäksi osaksi johtamisjärjestelmää.
  4. Viestitään päivittäin arvoista, muistutetaan arvojen olemassaolosta luovin menetelmin.
  5. Huomioidaan ja palkitaan arvojen mukaisista teoista.
  6. Perustellaan valintoja ja päätöksiä arvoilla aina, kun se on mahdollista.
  7. Puututaan arvojen vastaiseen toimintaan ja kerrotaan asiasta selkeästi, jotta arvojen merkitys kirkastuu.
  8. Mitataan arvojen mukaista toimintaa mahdollisimman konkreettisten esimerkkien kautta.
  9. Päivitetään arvoja tarvittaessa toimintaympäristön muutoksiin.

Arvot vaikuttavat asiakkaiden ostopäätöksiin

Kannustan ottamaan arvot viimeistään nyt osaksi johtamista, jollei niitä ole vielä aktiivisesti hyödynnetty. Jos toimit myynnin johdossa, saatat olla kiinnostunut siitä, miten arvoja voidaan hyödyntää asiakkuuksissa ja myyjien rekrytoinnissa.

Lue myös blogit

Ovatko arvot unohtuneet myynnin johtamisesta?

”Toteutumattomat arvot ovat organisaatiolle maineriski”

Työkaluja arvopohjaisen myynnin johtamiseen – etäkoulutus pidetään 4.11.2020. Tutustu sisältöön, hintaan ja ilmoittaudu mukaan!

Jos haluat keskustella johtajuudesta, arvoista ja viestinnästä, ota vapaasti yhteyttä. Arvokasta syksyä!

Kirjoittajasta:

Jukka Saksi     

viestintävalmentaja ja tietokirjailija

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.