| Tarina artesaanista kauppatieteiden tohtoriksi

Jukka Saksi on alunperin ammatiltaan artesaani, joka ajautui 90-luvun laman jälkeen kaupalliselle alalle ja sitä kautta esimies- ja johtamistehtäviin.

MBA herätti innostuksen johtamisoppeihin

Johtaja on Media! -tarina sai alkunsa 2007, kun Jukka Saksi aloitti MBA-opintonsa Jyväskylän yliopiston Avance-ohjelmassa. Hän oli toiminut esihenkilötehtävissä mm. finanssialalla ja kiinnostunut johtajuudesta, halusi ymmärtää sitä lisää. Opinnot edistyivät nopeasti ja johtivat myös väitöskirjaan finanssialan johtajuuden murroksesta, josta Jukka väitteli 2013.

Väitöskirja toi esiin luottamuksen johtamisessa

Jukka alkoi havaita niihin aikoihin, miten tärkeässä roolissa sosiaaliset mediat tulevat olemaan johtajuuden ja luottamuksen näkökulmista. Juuri luottamus nousi väitöskirjassa vahvasti esiin. Hän alkoi kirjoittamaan ja sparraamaan erilaisten organisaatioiden johtajia siitä, miten mediallistunut toimintaympäristö sekä haastaa, että tarjoaa mahdollisuuksia johtajuusviestintään.

Kultasulka-palkittu Johtaja on Media! -kirja

Jukka kirjoitti Johtaja on Media! -kirjan 2016. Kirja käsitteli juuri sitä, miten johtajia on aina seurattu, mutta ei koskaan niin läpinäkyvyyden ja proaktiivisuuden odotuksin, kuin nyt. Hän alkoi saamaan mielenkiintoisia havaintoja johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden sparrauksista eri sektoreilla.

Koronan alkuun kirjoitettu Arvovalta-kirja

Jukka kirjoitti Arvovalta-kirjan 2020, jossa hän käsitteli arvojen kasvanutta roolia sidosryhmien valinnoissa. Sitä myöten Johtaja on Media! -valmennuksissa on huomioitu viestinnän lisäksi johtajuuden elementit (näkemyksellisyys, vastuunkanto, rohkeus katsoa eteenpäin ja näyttää suuntaa), viestintä, arvot ja vastuullisuus.

Jatkuvan uudistumisen metodi

Jatkuva oppiminen ja työn tekemisen uudistaminen ovat olleet Jukalle ja sitä myötä myös hänen valmennettavilleen tunnistettava metodi. Valmennustyö lähti liikkeelle 2013 väitöskirjan valmistumisen jälkeen muutosjohtamisen ja some-viestinnän sparrauksilla johtajille. Sen jälkeen tuli arvojen ja vastuullisuuden teemat vahvasti mukaan, sekä niihin liittyvät viestinnän mahdollisuudet.

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen

2023 alussa Jukka löysi generatiivisen tekoälyn, joka tuli kaikkien hyödynnettäväksi ChatGPT:n myötä. Jukka tutustui tekoälyn mahdollisuuksiin monipuolisesti ja on siitä lähtien hyödyntänyt keskeisiä sovelluksia jokapäiväisessä viestintä- ja markkinointityössään. Tekoälyvalmennukset hän lisäsi viestintävalmennuksiin jo keväällä 2023 ja asiakkaiden positiiviset palautteet kannustivat panostamaan aiheeseen lisää.

Tekoälykuvat mukaan

Keväällä 2023 repertuaariin lisättiin tekoälykuvien tuottaminen asiakkaille tilauksesta, sekä tekoälykuvien koulutukset. Tekoälykuva-asiantuntijana Johtaja on Media! -tiimissä toimii pitkän linjan graafinen suunnittelija Miika Saksi, joka hyödyntää tekoälykuvia osana korkean profiilin markkinointityötään.

Muutosmatkan valmentamista tekoälyä ja viestintää hyödyntämällä

Jukka on nyt erikoistunut kouluttamaan ja sparraamaan eri sektoreiden johtoryhmiä, esihenkilöryhmiä ja viestintätiimejä muutosmatkan osallistamisessa ja tarinallistamisessa.

Hänen valmennuksissaan yhdistetään poikkeuksellisella tavalla muuttuvan arvo- ja viestintäympäristön tulkitseminen, muutosjohtamisen onnistumisen eväät ja konkreettiset generatiivisen tekoälyn hyödyt. Tämä yhdistelmä on uniikki ja asiakkaat ovat olleet tuloksiin tyytyväisiä.

Valmennettavien kunnioittava kohtelu

Kaikkia valmennuksia yhdistää yksi arvo – valmennettavien kunnioittava kohtelu. Kukaan ei joudu valmennuksissa noloon tilanteeseen tai ”kyykytettäväksi” toisten edessä. Samaa rakentavaa linjaa Jukka haluaa toteuttaa myös some-viestinnässään.

Tutkimukset ja selvitykset valmennustyön tukena

Lukuisat tutkimukset ja selvitykset ovat olleet tärkeä osa Johtaja on Media! -tarinaa. Esimerkkeinä viestinnän johtamisen ja journalismin tekoälyselvitykset, HR-johtajaselvitys hybridityöstä, kuntien arvoselvitys, sote-johtamisen arvotutkimus, hoitajakysely, hyvinvointialueiden johtajuusselvitys. Niistä saat lisätietoa osoitteesta johtajaonmedia.fi/tutkimukset.

Keskustellaan sinun organisaatiosi muutosmatkasta

Jos haluat keskustella oman työyhteisösi muutosmatkasta, jossa huomioidaan viestintä, johtaminen, arvot ja tekoäly, ota Jukkaan suoraan yhteyttä. Valmennuksissa puhutaan johtamisen ja viestinnän kieltä ilman liian syvällisiä teknisiä termejä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.