Yritysten ja järjestökentän kohdalla arvoista puhuminen on luontevaa, mutta läheskään kaikilla julkisen sektorin organisaatioilla ei ole nimettyjä arvoja. Relevantti kysymys on, että pitäisikö kaikilla organisaatioilla olla nimetyt arvot?

Jokaisen organisaation sidosryhmät tekevät arvopohjaisia valintoja

Julkisen sektorin arvokeskustelua haastaa poliittisten toimijoiden arvot, jotka eroavat joissain teemoissa varsin paljon toisistaan. Ehkä osittain siitä syystä kaikilla kunnillakaan ei ole nimettyjä arvoja. Kuitenkin kaikkien organisaatioiden sidosryhmät tekevät enemmän päivittäisiä arvovalintoja kuin koskaan aikaisemmin. Erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden toimintaa peilataan omiin arvokäsityksiin. Tämä vertailu on usein tiedostamatonta, eikä välttämättä pohdita, että kyse olisi arvoista.

Arvojen merkitys yhteiskunnassamme kasvaa

Sain haastatella Arvovalta-kirjaan 24 vaikuttajaa eri sektoreilta. Kaikille yhteistä oli näkemys, että arvojen merkitys yhteiskunnassamme kasvaa. Erityisesti vaikeina aikoina arvoihin kiinnitetään enemmän huomiota. Yritysten asiakkaat tekevät paljon arvopohjaisia valintoja päättäessään mistä ostavat tuotteita ja palveluita. Yrityspäättäjät pohtivat liiketoiminnan asemapaikkaa arvioidessaan, että tukeeko kyseisen kunnan arvot ja maine yritystä vai ei. 3.sektorin sidosryhmät pohtivat, toteutuvatko säätiön, liiton tai järjestön kertomat arvot sen arjen toimissa.

Yhteinen käsitys arvojen roolista on riskienhallintaa

Yhteisesti valituilla, hyvin kiteytetyillä, taitavasti viestityillä ja arkeen jalkautetuilla arvoilla on valtaa, 2020-luvun arvovaltaa. On myös hyvä muistaa, että mikä tahansa yhteisö ja vastuuhenkilö voi myös joutua julkisen haastamisen kohteeksi arvojen näkökulmasta. Ollaanko siihen valmiita? Suosittelen jokaisen organisaation johtoa ottamaan arvot keskeiseksi osaksi johtamisjärjestelmää. Se tulee olemaan yhä tärkeämpi osa maineen puolustamista, työnantajakuvaa ja asiakkuuksien johtamista. Selkeä yhteinen käsitys arvoista on riskienhallintaa.

Sisältöjä arvoista ja arvopohjaisen myynnin valmennus

Voisiko edustamasi organisaatio saada arvoistaan vielä enemmän hyötyä? Vai puuttuuko siltä arvot kokonaan? Tutustu blogiin, johon keräsin 9 askelta arvojen hyödyntämiseen. Toinen blogi herättää pohtimaan, ovatko arvot unohtuneet myynnin johtamisesta?

Toteutan 4.11.2020 etävalmennuksen (2,5h) arvojen hyödyntämisestä myynnin johtamisessa.

Tutustu tästä sisältöön, hintaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tuore Arvovalta-kirja käsittelee arvojen roolia johtamis- ja asiantuntijatyössä monelta kantilta. Tutustu ja tilaa Arvovalta-kirja osoitteesta arvovalta.fi

Jos haluat keskustella teemasta johtajuus-arvot-viestintä, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.