| Palvelut

Kaikki organisaatiot joutuvat suunnittelemaan, tekemään valintoja ja viestimään muutoksista. Niissä punnitaan arvot, asiantuntijuus ja kommunikointikyvyt. Tarjoamme johdolle ja asiantuntijoille tukea tilanteissa selviytymiseen. Yhdistämme valmennuksissamme johtajuuden, arvot, viestinnän ja osallistamisen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Viestintävalmennukset

Kannustavia, rohkaisevia ja oivalluttavia valmennuksia, joissa löydetään luontevat tavat viestintään ja luottamuksen rakentamiseen. Etänä, hybridinä tai paikan päällä.

Lue lisää

Arvojen konsultointi ja arvoviestintä

Arvojen valinta, sanoittaminen ja arvoista viestiminen osallistamalla prosessiin koko henkilöstö tai esim. asiakkaat.

Lue lisää

Ketterät osallistamiset

Sidosryhmät osallistetaan ketterän yhteiskehittämisen avulla antamaan ideoita ja mielipiteitä esim. entry-strategiaan. Niitä hyödynnetään päätöksenteossa ja viestinnässä.

Lue lisää

Jukka Saksi
viestintävalmentaja ja tietokirjailija
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.