Havaitsin Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvitystä tehdessäni, että valtakunnallisessa ja alueellisessa hyvinvointialueiden viestinnässä keskitytään pääosin soteen ja sitä myöten pelastustoimi unohdetaan viestinnästä lähes kokonaan. Retoriikalla on heijastevaikutuksia koko muutokseen.

Pelastusalalla on vahva ammatti-identiteetti

Haastattelin muutokseen liittyvistä heijastevaikutuksista 35 asiantuntijaa eri tehtäväalueilta ja muutosviestinnässä käytettävä retoriikka on erityisen merkityksellistä pelastustoimen näkökulmasta. Vaikka ala on kokonaisuudessa vain noin 2-3% alueiden budjeteista, on se yhteiskunnallisesti merkittävässä turvallisuutta ennaltaehkäisevässä ja toteuttavassa roolissa. Miten pääosin sote-kärjellä viestiminen vaikuttaa pelastustoimen johdon ja henkilöstön motivaatioon? Alalla vallitsee vahva ammatti-identiteetti, jolloin se, millä sävyllä toimialasta julkisuudessa keskustellaan, vaikuttaa uudistukseen liittyvään luottamukseen.

Muutosviestintä vaikuttaa myös sopimuspalokuntalaisten sitoutumiseen

Haastatteluissa nousi esille myös pelastusalalla tärkeässä roolissa olevien vapaaehtoisten huomioimisen julkisessa viestinnässä. Sopimuspalokuntalaiset ovat monilla alueilla keskeinen resurssi, jonka avulla taataan alueen asukkaiden turvallisuus. Vapaaehtoiset tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä antaumuksella ja vahvalla arvopohjalla. Olisikin tärkeää huomioida, miten eri uudistukseen liittyvien tahojen muutosviestintä käsittelee pelastusalaa kokonaisuudessaan.

Kasvollinen näkyvyys heijastaa resurssointiin ja työnantajakuvaan

Pelastusalan päättäjien oma viestintä on myös tärkeässä roolissa. Selvitystä tehdessä avautuivat myös alan niukat viestinnälliset resurssit. Näkyvyydellä on vaikutusta resurssien saamiseen ja työnantajakuvaan. Pelastustoimella on tietyt lakisääteiset tehtävät, jotka sen täytyy kyetä tuottamaan laadukkaasti. Jos alan ääni ei kuulu, se heikentää mahdollisuuksia vaikuttaa. Siksi olisikin tärkeää, että esimerkiksi pelastusjohtajat osallistuisivat omilla kasvoillaan ammattikuntansa tulevaisuuteen vaikuttavaan keskusteluun.

Momentum uudistaa pelastusalan viestintäkulttuuria

Selvityksen perusteella rohkenisin sanoa, että pelastusalan kulttuuri näyttäytyy epäpoliittisena, eikä tällä hetkellä välttämättä kannusta aktiiviseen henkilökohtaiseen viestintään. Nyt olisi kuitenkin momentum uudistaa myös alan viestinnällistä kulttuuria. Muutamia viestiviä esimerkkejä on jo olemassa ja uskon sillä olevan merkittävää vaikutusta myös alan työnantajakuvaan. Proaktiivinen, näkemyksellinen ja kasvollinen viestintä on tänä päivänä myös osa vastuullista johtajuutta.

Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvityksen voi ladata pdf-tiedostona linkistä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.