Johtajuustutkimus nosti läpinäkyvyyden vaatimukset esiin

Johtaja on Media! -konseptin juuret saivat alkunsa 2013 väitöskirjasta Johtajat toimialamurroksen keskiössä, jossa Jukka Saksi tutki suomalaisen finanssialan johtajuuden murrosta. Hän tutustui tutkimushaastatteluissa suurten suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden ylimpään johtoon. Väitöskirja nosti esiin läpinäkyvyyden ja luottamuksen merkityksen johtamisessa.

Jukka alkoi tekemään 2015 johtajien haastattelublogeja, joiden innoittamansa hän kirjoitti Johtaja on Media! -kirjan ja alkoi keskittymään johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden viestintävalmennuksiin. Nyt palvelut sisältävät johtajuusviestinnän koulutuksia, organisaatiokohtaisia valmennuksia sekä viestintään liittyviä projekteja.

Sivun alalaidassa pääset kuulemaan Jukan podcastin siitä, miten Johtaja on Media! -konsepti syntyi.

Ilmiö lähti eteenpäin Mika Ihamuotilan blogihaastattelusta

Pienimuotoinen Johtaja on Media! -ilmiö sai alkunsa alkuvuodesta 2015, kun Jukka päätti tehdä muutamasta tunnetusta suomalaisjohtajasta blogihaastattelun. Ensimmäinen oli Mika Ihamuotila, joka kertoi blogissa siitä, miten johtajuus on muuttunut ja mikä merkitys johtajan omalla viestinnällä on. Blogissa puhuttiin myös sosiaalisen median roolista. Seuraavina haastateltavina olivat Anni Vepsäläinen, Reijo Karhinen ja Pekka Vauramo. Jukka sai kirjoituksista rohkaisevaa palautetta ja teki lisää haastatteluja. Pian hän sai yrityksiltä yhteydenottoja, joissa pyydettiin tekemään blogihaastatteluita heidän toimitusjohtajastaan. Samalla tuli kehotuksia kirjoittaa teemasta kirja. Jukka solmi kustannussopimuksen Kauppakamarin kanssa ja kirjoitti Johtaja on Media! -kirjan pk-yrityksen toimitusjohtajatyön ohessa. Haastateltavia tuli kirjaan yhteensä 75 kpl. Mukaan lukeutui huippujohtajia, kuten Björn Wahlroos, kenraali Jarmo Lindberg, valtakunnansovittelija Minna Helle, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jne.

Tunnettuja kasvoja muutosta tukemaan

Jukan missiona on uudistaa suomalaista, erityisesti perinteisten toimialojen ja kokeneiden johtajien johtajuutta. Hän toi kirjassaan esille tunnettuja johtajakasvoja, jotka toivat tarvittavan muutoksen tueksi uskottavuutta ja kiinnostavuutta. ”Oli tehokkaampaa, että esimerkiksi Reijo Karhinen kertoi johtajasta tulleen media sen sijaan, että olisin vain itse puhunut siitä.”

Tarve johtajuusviestinnälliselle valmennukselle

Lukuisat haastattelut antoivat pohjaa huomata, että johtajuusviestinnälliselle sparraukselle on tarvetta. Monet johtajat, johtoryhmät ja asiantuntijat pohtivat, miten monikanavaisessa ympäristössä tulisi olla läsnä ja viestiä. Erityisesti oma rooli somessa mietitytti, osaa jopa pelotti. Jukka lähestyi teemaa johtajuuden, maineen ja luottamuksen näkökulmista. Johtaja on Media! -konsepti muotoutui sitä kautta, että Jukkaa pyydettiin puhumaan eri foorumeille muutostarpeesta ja monikanavaisen viestinnän mahdollisuuksista. Hän lähestyi asiaa organisaation arvojen, kulttuurin ja strategisten tavoitteiden edistämisen kautta, rohkaisten samalla rakentavaan ja ratkaisulähtöiseen viestintään. Pikkuhiljaa yritykset, julkinen sektori ja järjestöt alkoivat kiinnostua siitä, miten mediallistuminen mullistaa johtajuutta.

Johtaja on Media! -valmennukset saivat muotonsa käytännön kautta, eli työpajojen, henkilökohtaisen coachingin ja systemaattisen sisältömarkkinoinnin konsultoinnin välityksellä. Jukka piti teemaa esillä aktiivisella blogien kirjoittamisella. Ajatus johtajan henkilökohtaisesta viestinnästä laajentui siihen, miten yrityksestä rakentuu asiakaskeskeinen ja monikanavainen media. Sitä tavoitetta kohti edettiin esimerkiksi Vehon, Tamron, Fennovoiman ja Sininauha Oy:n kanssa.

Yrityksistä rakennetaan medioita yhteistyössä huippujen kanssa

Johtaja on Media! -konsepti pohjautuu ideologiaan, jossa yhdistyvät johtoryhmien sparraukset mediallistumisesta, tehokkaat verkkokurssit sekä johtajuusviestinnän tutkimukset ja analyysit. Niiden avulla asiakasorganisaatioiden johtamiskulttuuri uudistetaan ottamalla käyttöön avainhenkilöiden valmennukset, sisältömarkkinointi, social selling ja johtajuusviestinnän mittaaminen. Lopputuloksena myynti, kannattavuus, maine ja yrityksen arvo kasvavat. Asiakkaiden tarpeet ovat monimuotoistuneet, joten pitkään ”yhden miehen sivutoimisena nakkikioskina” toiminut yritys vahvisti otettaan suomalaisen johtajuuden uudistajana. Nyt yrityksistä rakennetaan medioita ja johtajuusviestintää tutkitaan yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Tähtäämme ylimmän johdon arvoa tuottavaksi kumppaniksi

Johtaja on Media!:ssa halutaan olla luotettu johtajuusviestinnän viestintä-ja tutkimusyritys. Tarjoamme organisaatioiden ylimpään johtoon tukea strategisten päätösten tekemiseen, arjen johtamiseen sekä henkilöstön rohkaisuun ottamaan johtajuusviestintä osaksi työnkuvaa. Meillä on referenssejä ja näkemys siitä, miten organisaatiosta rakentuu media. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Kuuntele teemaan liittyvä podcast

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA