Yritys2018-08-10T14:03:30+00:00

Johtaja on Media! -konseptin tarina

Johtaja on Media! -kirjan julkistamistilaisuus

Johtajuustutkimus nosti läpinäkyvyyden vaatimukset esiin

Johtaja on Media! -konsepti sai alkunsa 2013 väitöskirjasta Johtajat toimialamurroksen keskiössä, jossa Jukka Saksi tutki suomalaisen finanssialan johtajuuden murrosta. Hän tutustui tutkimushaastatteluissa suurten suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden ylimpään johtoon, nostaen esille läpinäkyvyyden vaatimuksia, joita sidosryhmät osoittavat yrityksille ja yritysjohdolle. Oma johtamiskokemus yhdistyi monikanavaisen johtajuusviestinnän kokemuksiin sekä johtamisen toimiympäristössä nouseviin viestintäodotuksiin. Niihin tuotteistettiin Johtaja on Media! -konsepti, jonka avulla on valmennettu jo satoja johtajia sekä asiantuntijoita parempaan johtajuuteen.

Sivun alalaidassa pääset kuulemaan Jukan podcastin siitä, miten Johtaja on Media! -konsepti syntyi.

Ilmiö lähti Mika Ihamuotilan blogihaastattelusta

Pienimuotoinen Johtaja on Media! -ilmiö sai alkunsa alkuvuodesta 2015, kun Jukka päätti tehdä muutamasta tunnetusta suomalaisjohtajasta blogihaastattelun. Ensimmäinen oli Mika Ihamuotila, joka kertoi blogissa siitä, miten johtajuus on muuttunut ja mikä merkitys johtajan omalla viestinnällä on. Blogissa puhuttiin myös sosiaalisen median roolista. Seuraavina haastateltavina olivat Anni Vepsäläinen, Reijo Karhinen ja Pekka Vauramo. Jukka sai kirjoituksista rohkaisevaa palautetta ja teki lisää haastatteluja. Pian hän sai yrityksiltä yhteydenottoja, joissa pyydettiin tekemään blogihaastatteluita heidän toimitusjohtajastaan. Samalla tuli kehotuksia kirjoittaa teemasta kirja. Jukka solmi kustannussopimuksen Kauppakamarin kanssa ja kirjoitti Johtaja on Media! -kirjan pk-yrityksen toimitusjohtajatyön ohessa. Haastateltavia tuli kirjaan yhteensä 75 kpl. Mukaan lukeutui huippujohtajia, kuten Björn Wahlroos, kenraali Jarmo Lindberg, valtakunnansovittelija Minna Helle, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio jne.

Tunnettuja kasvoja muutosta tukemaan

Jukan missiona on uudistaa suomalaista, erityisesti perinteisten toimialojen ja kokeneiden johtajien johtajuutta. Hän toi kirjassaan esille tunnettuja johtajakasvoja, jotka toivat tarvittavan muutoksen tueksi uskottavuutta ja kiinnostavuutta. ”Oli tehokkaampaa, että esimerkiksi Reijo Karhinen kertoi johtajasta tulleen media sen sijaan, että olisin vain itse puhunut siitä.”

Tarve johtajuusviestinnälliselle valmennukselle

75 blogi- ja kirjahaastattelua antoivat pohjaa huomata, että johtajuusviestinnälliselle sparraukselle on paljon tarvetta. Monet johtajat, johtoryhmät ja asiantuntijat pohtivat, miten monikanavaisessa ympäristössä tulisi olla läsnä ja viestiä. Erityisesti oma rooli somessa mietityttää, osaa jopa pelottaa. Jukka lähestyi teemaa johtajuuden, maineen ja luottamuksen näkökulmista. Johtaja on Media! -konsepti muotoutui sitä kautta, että Jukkaa pyydettiin puhumaan eri foorumeille muutostarpeesta ja monikanavaisen viestinnän mahdollisuuksista. Hän lähestyi asiaa organisaation arvojen, kulttuurin ja strategisten tavoitteiden edistämisen kautta, rohkaisten samalla rakentavaan ja ratkaisulähtöiseen viestintään. Pikkuhiljaa yritykset, julkinen sektori ja järjestöt alkoivat kiinnostua siitä, miten mediallistuminen mullistaa johtajuutta. Johtaja on Media! -valmennukset saivat muotonsa käytännön kautta, eli työpajojen, henkilökohtaisen coachingin ja systemaattisen sisältömarkkinoinnin konsultoinnin välityksellä. Jukka piti teemaa esillä aktiivisella blogien kirjoittamisella. Ajatus johtajan henkilökohtaisesta viestinnästä laajentui siihen, miten yrityksestä rakentuu asiakaskeskeinen ja monikanavainen media. Sitä tavoitetta kohti on päästy etenemään esimerkiksi Vehon, Tamron ja Sininauha Oy:n kanssa.

Yrityksistä rakennetaan medioita yhteistyössä huippujen kanssa

Johtaja on Media! -konsepti pohjautuu ideologiaan, jossa yhdistyvät coaching, johtajuusviestinnän työpajat ja tehokkaat verkkokurssit. Yrityksen johtamiskulttuuri uudistetaan ottamalla käyttöön avainhenkilöiden valmennukset, sisältömarkkinointi ja social selling. Lopputuloksena myynti, kannattavuus ja yrityksen arvo kasvavat. Asiakkaiden tarpeet ovat monimuotoistuneet, joten pitkään ”yhden miehen sivutoimisena nakkikioskina” toiminut yritys vahvistaa otettaan suomalaisen johtajuuden uudistajana. 2018 yrityksistä rakennetaan medioita yhteistyössä maamme ykkösasiantuntijoiden kanssa.

Operatiivisen johtajan avulla analytiikkaa ja skaalautuvuutta

OKT Jarmo Rosenberg aloitti 1.5.2018 Johtaja on Media! Oy:n operatiivisena johtajana ja osakkaana. Jarmon tehtävänä on rakentaa yrityksen kasvun bisnesmalli sekä tuoda palveluportfolioon analyytikan, tutkimuksellisuuden ja juridiikan osaamista. Jarmolla on pitkä kokemus yritysjohtamisesta myös median kentässä. Konkreettisena edistysaskeleena otettiin 12.6.2018 lanseerattu tutkimushanke, jossa alamme tutkimaan suomalaisten pörssiyhtiöiden viestinnällisiä ongelmia. Lue tiedote.

Tutustu palvelukonseptiimme täältä.

Kuuntele teemaan liittyvä podcast

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa