Viime viikkoina on puhuttu poikkeuksellisen paljon arvoista, erityisesti vanhuspalveluissa. Lähes jokaisella organisaatiolla on kirjatut arvot vähintäänkin nettisivuilla tai HR-johtajan slideissa. Kysymys on, edustavatko arvot aidosti organisaation ydintä vai ovatko ne ehkä kiireisen ideointityöpajan tuotoksia? Kerron tässä blogissa, miksi sote-sektorilla ei voi menestyä enää ilman arvopohjaista johtamista ja viestintää.

Arvoristiriidat selittävät useita organisaatioiden ongelmia

Ajattelen, että arvot ovat kaiken johtajuuden pohjalla. Monissa menestyvissä organisaatioissa toimitaan tiettyjen arvojen mukaisesti, vaikka niitä ei olisi selkeästi kirjattu mihinkään. Arvot voidaan ajatella olevan tapa toimia tai pelisäännöt, ne ovat muovautuneet ajan saatossa osaksi organisaation dna:ta. Kun tarkastellaan esimerkiksi työyhteisöissä syntyneitä ristiriitoja tai eri organisaatioiden yhdistymisen jälkeisiä ongelmia, huomataan keskeisiksi syiksi usein erilaiset arvolataukset.

Organisaation johto vaalii omistajien arvojen toteutumista arjessa

Viimeistään nyt esille tulleet vanhushoidon ongelmat näyttävät arvojen merkityksen. Jos arvot eivät vastaa organisaation todellista arjen toimintaa, muuttuvat ne irvikuviksi ja alkavat toimia organisaatiota vastaan. Todelliset arvot eivät ole kauppatavaraa, eikä niitä muutella päivittäin. Arvojen pohjalta on perustettu yhteisöjä, jotka ovat menestyneet jopa satoja vuosia. Arvopohja lähtee yleensä omistajista ja toimivan johdon tehtävänä on vaalia niiden toteutumista arjen toiminnassa. Jos johdon ja organisaation arvojen välillä on vahvoja ristiriitoja, tietää se merkittäviä johtamisongelmia. Arvoristiriidat tulevat esiin arjen johtamistilanteissa nopeasti ja sidosryhmät reagoivat niihin usein voimakkaasti.

Työntekijät tekevät arvovalintoja

Hoiva-alalla puhutaan työvoimapulasta jo nyt. Tilanne tuskin helpottuu tulevaisuudessa. Yhä useampi työntekijä valitsee työnantajansa sen mukaan, miten siellä itselle tärkeät arvot toteutuvat. Työlle halutaan merkitystä. Jos joutuu työskentelemään sisimpiä arvojaan vastaan, käy se nopeasti raskaaksi, eikä hyväkään palkka kompensoi huonoa oloa. Varsinkaan kuin hoivan tehtävät ovat lisäksi huonosti palkattuja, nousevat työn merkitys ja hyvä johtaminen korkeaan arvoon. Sote-sektorilla on mahdotonta menestyä ilman hyviä työntekijöitä ja heidän rooli vain kasvaa. Pääministeri tarjosi uutisissa ratkaisuksi sotea. Minä tarjoan kiteytettyjä arvoja, niiden mukaista johtamista sekä niistä viestimistä läpinäkyvästi. Sen voi aloittaa jo tänään, hyödynnä vapaasti tekemäämme arvo-opasta! (latauslinkki blogin lopussa)

Keväällä pidetään arvovaalit

Juuri valmistunut Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimuksemme toi esille sen, että arvoista viestiminen ja arvojen mukainen johtaminen tulevat viemään yhä enemmän johtajien aikaa. Sama logiikka pätee kaikilla johtamisen toimialueilla, myös julkisella sektorilla. Samalla kuin hoivayhtiöiltä vaaditaan selkeää arvojen kirkastamista, niiden mukaisia päätöksiä sekä niistä viestimistä, ei julkisen sektorin organisaatioita pidä päästää helpommalla. Samalla tavoin Oy Suomi Ab tarvitsee arvojen kirkastamista. Kevään Eduskuntavaalit tulevat olemaan kautta aikain merkittävimmät arvovaalit. Mediallistuneessa toimiympäristössä arvokeskustelu muodostuu monimuotoiseksi.

Lisätietoa sote-johtamisen arvot -tutkimuksesta!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin