Asiantuntijayrityksen valmennus toi jälleen hyvin esiin, kuinka viestintä on iso valinta. Se lähtee ylimmästä johdosta, usein jo omistajista. On strateginen valinta, halutaanko yrityksessä rakentaa omaa brändiä ja vahvistaa omaa media-presenssiä, vai ollaanko toisten brändien sanansaattaja. Se ei ole itsestäänselvyys, että kaikki yritykset haluasivat olla alansa suunnannäyttäjiä. Olen itse sortununut välillä siihen oletukseen.

Strategiset valinnat vaikuttavat arjen toimintoihin

Vaikka strategia kuulostaa usein epäkonkreettiselta ja kaukaiselta tekemiseltä, heijastuvat yhtiön strategiset valinnat suhteessa viestintään oikeastaan kaikkeen operatiiviseen tekemiseen. Varsinkin, jos valinnat eivät ole organisaatiossa kaikille selkeitä. Se tarkoittaa vastakkainasetteluita, turhaa työtä ja epäselvyyksiä tehtävänannoissa. Arjen toiminnoissa on useita tilanteita ja foorumeita, joissa voitaisiin hyödyntää viestintää nykyistä tehokkaammin. Kun tehdään päätöksiä, käsitelläänkö, mitkä asiat yrityksen nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita mietityttävät? Pohditaanko, miten yritys vastaa näihin kysymyksiin? Mietitäänkö, mitä potentiaaliset työntekijät haluaisivat yrityksestä, sen arvoista ja kulttuurista tietää? Miten vastataan, kuka toimii kasvollisena asiantuntijana, millä areenoilla viestitään ja minkälaisten sisältöjen avulla tuotetaan hyötyä? Miten sisällöntuotannosta luodaan jatkuva prosessi, joka tarjoaa kasvavaa arvoa yritykselle, sen työntekijöille sekä sidosryhmille?

Johdolta puuttuu yhteinen käsitys viestinnän strategisesta roolista

Oma havainto on, että yritysten johdossa on paljon hajanaisia käsityksiä viestinnän roolista yhtiöstä, mutta usein puutteita jaetusta yhteisestä näkemyksestä sen suhteen. Ehkä ei ole ollut viitekehystä pureutua aiheeseen johtamisen, arvojen, strategian ja luottamuksen näkökulmista. Sen takia olemme panostaneet mediallistumisen viitekehyksen hyödyntämiseen (kuvio alla), jonka kautta on ollut selkeämpi sparrata hallituksia, johtoryhmiä tai muita ryhmiä löytämään yhteinen tulkinta aiheesta. Syntyy jaettua näkemystä siitä, minkälainen ilmiö mediallistuminen on, mitä se vaikuttaa yhtiön sidosryhmiin ja sitä kautta yhtiöön, minkälainen rooli mediallistuneessa toimiympäristössä halutaan ottaa.

Paikallinen tai kansainvälinen omistaja asettaa strategisia painopisteitä

Varsinkin pienemmissä yrityksissä omistajan tahtotila, arvot ja tavoitteet tulevat usein vahvasti esiin. On myös monikansallisia yhtiöitä, joissa omistajataho voi olla erilaisesta kulttuurista lähtöisin edellyttänyt strategisia valintoja, jotka luovat esimerksi Suomen maaorganisaatiossa haasteita. Suomi saattaa olla kokonaisuudessa markkinana niin pieni osa-alue, ettei sen erityispiirteet ja kulttuuri pääse vaikuttamaan koko yhtiön strategiaan. Maaorganisaatiossa ollaan kuitenkin arjessa lähellä asiakasta ja tarvitaan siten johdonmukaisia suuntaviivoja ja arvovalintoja, jotta toiminta on vaikuttavaa ja tehokasta.

Tärkeää luoda yhteiset viestinnän raamit

Olen saanut valmentaa monenlaisia asiantuntijaorganisaatioita viestimään, hyödyntämään arvoja ja jakamaan asiantuntijuutta. Oma kokemukseni on, että mitä korkeamman lisäarvon palvelua yhtiössä tuotetaan, sitä enemmän halutaan olla varmoja, että viestintä on yhtiön linjan mukaista. Jos ylin johto suhtautuu viestintään välinpitämättömästi tai ulkoistaa sen viestintäyksikölle, syntyy liikaa varovaisuutta ja jätetään iso osa potentiaalista hyödyntämättä. Parhaita tuloksia on saatu yrityksissä, joissa johto ja asiantuntijat ovat fasilitoidusti luoneet yhteiset viestinnän raamit. Ne rohkaisevat viestimään ja auttavat tekemään arjessa valintoja teemojen, sisältöjen ja viestintäsävyn suhteen. Kun viestintää ei tarvitse pelätä, on se luontevaa ja myös toimii. Arjessa johtoryhmän yhteisellä näkemyksellä on avainasema viestinnän hyödyntämiseen. Arvot, niiden jalkautus ja niistä viestiminen ovat tärkeä osa tätä polkua. Alla linkki maksuttoman oppaan lataamiseen, jossa pohdintaa ja vinkkejä arvojen hyödyntämisestä.

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.