Tytti Yli-Viikarin sijainen Matti Okko kohtaa työssään poikkeukselliset odotukset. Nyt on kyse kansalaisten, poliittisten päättäjien sekä muiden sidosryhmien luottamuksesta. Odotukset viestintään, avoimuuteen ja osallistamiseen ovat erittäin korkeat.

VTV:n henkilöstö on kuormittunut ja epäluottamus kalvaa työyhteisöä, jolla ei ole selkeää johtajuutta eikä toiminnan suuntaa. Toimiva tie luottamukseen on hakea organisaatiossa yhteiset tulkinnat siitä, miten avoimia, proaktiivisia, kasvollisia ja osallistavia ollaan. VTV:ssä tarvitaan nopeasti yhteinen linjaus sen tärkeimmistä arvoista ja niiden toteutumisesta arjen valinnoissa ja viestinnässä. On tärkeää osallistaa koko henkilöstö siihen mukaan.

VTV:n toimintaympäristö on nyt erityisesti maineen ja luottamuksen johtamista.

Keskeiset odotukset sijaistavalle pääjohtajalle Matti Okolle ovat halu ja kyky

  • läpinäkyvään
  • proaktiiviseen
  • kasvolliseen
  • arvopohjaiseen
  • selkeään
  • ja osallistavaan

viestintään. Matti Okko reagoikin Twitterissä nopeasti tilanteeseen.

Julkisen sektorin johtaminen ei ole ollut koskaan niin kriittisen tarkastelun alla, kuin nyt. Viranomaistahot ovat yleisesti olleet koronakriisissä poliitikkojen lisäksi keskeisissä rooleissa ja se on saanut aikaan huomion kiinnittymisen heidän tapaansa toimia, viestiä sekä toteuttaa arvoja ja läpinäkyvyyden periaatteita.

Julkisilta organisaatioilta edellytetään palveluasennetta kaikilla viestimisen osa-alueilla ja siihen ei pelkästään viestintäasiantuntijoiden työ riitä. Onnistunut mainetyö on tiimityötä ja tässä tilanteessa pääjohtajan viestivä rooli on tärkeämpi kuin koskaan. ”Emme kommentoi” on mediallistuneessa toimintaympäristössä vääjäämätön tie uusiin kriiseihin.


Jukka Saksi
viestintävalmentaja ja tietokirjailija
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA