USKON, ETTÄ VUONNA 2020 PUHUTAAN ARVOISTA ja vastuullisuudesta kuin koskaan aikaisemmin. Ei ylevinä juhlapuheina tai mainoslauseina, vaan niitä tuodaan esille todellisten tekojen ja valintojen kautta.

KAIKENLAISTEN YHTEISÖJEN ARVOJA TULLAA JULKISESTI HAASTAMAAN. Ehkä ei niinkään itse arvoa, vaan julkistetun arvon toteutumista arjen tilanteissa. Suurimmalla osalla organisaatioista on arvot kirjattu kaikkien nähtäväksi, jolloin niiden toteutumista on helpompi myös arvioida. Arvot ovat kuitenkin haastava aihe. Jotta ne ovat aidot, tulisi niiden myös jakaa mielipiteitä ja olla valintojen perusteita. Meillä jokaisella on kuitenkin hieman erilainen tulkinta sekä arvojen merkityksestä, että myös samoista arvoista. Näin ollen jo arvojen valitseminen ja kiteyttäminen sanalliseen muotoon ovat haastavia tehtäviä. Niiden tulisi edustaa koko organisaatiossa tapahtuvaa toimintaa, olla ikään kuin perustus koko rakennukselle, joten puhutaan vaikeasta aiheesta.

ARVOT VAIKUTTAVAT SIDOSRYHMIEN VALINTOIHIN. Yhä useampi asiakas valitsee palveluntuottajaa sen perusteella, minkälaisia arvoja sillä toiminnassaan on. Miten vastuullisesti yritys toimii, esimerkiksi ympäristöön liittyen. Työntekijät haluavat tietää, minkälaiseen organisaation he ovat hakeutumassa töihin, mistä arvoista käsin yritystä johdetaan ja minkälainen kulttuuri siellä vallitsee? Yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita kaikkien niiden tahojen arvovalinnoista, joiden kanssa he tekevät työtä, koska niillä on vaikutuksia siihen, miten heidät koetaan omien sidosryhmiensä keskuudessa.

ARVOJA PEILATAAN KOKO PALVELUKETJUN OSIEN KAUTTA. Sen vuoksi jokaisen asiakasta palvelevan tahon tulisi täyttää samat arvokriteerit. Jos esimerkiksi autokaupalla on tärkeänä arvona kestävä kehitys, mutta alihankkijana toimiva autopesula käyttää ympäristölle haitallisia pesuaineita, muodostuu siitä arvoriski kyseiselle autokaupalle.

ARVOISTA ON TÄRKEÄÄ VIESTIÄ. Tietoisuus arvoista ja niiden merkityksistä edellyttää toimivaa viestintää. Sidosryhmät odottavat myös päätösten ja valintojen perustelemista arvojen kautta. Sitä myöden arvoviestintä luo paineita avainhenkiöiden kasvolliselle viestinnälle. Pelkkä korporaatiotiedottaminen koetaan helposti päälle liimatuksi mainostamiseksi. Kun kasvollinen henkilö kertoo miksi, mitä ja miten, on se yleensä uskottavampaa. Myös proaktiivisuutta tarvitaan, eli rohkeutta kertoa haastavistakin asioista itse omaan sävyyn, ennen kuin joku muu taho nostaa siitä puheenaiheen, joka haastaa kohteen mainetta.

ONKO ORGANISAATIOSI VALMISTAUTUNUT? Arvot tulevat puhuttamaan paljon. Ne sisältävät haasteita ja valtavasti mahdollisuuksia sitouttamaan, erilaistamaan ja rohkaisemaan. Miten toimimme, kun joku ulkopuolinen taho nostaa yleiseen keskusteluun organisaatiomme arvot ja niihin sisältyvät ristiriidat? Se voi tapahtua minä päivänä vain. Erityisesti arvoja haastetaan vaikeissa muutostilanteissa ja päätöksissä. Olemmeko siihen valmiita?

ARVOJEN SPARRAUS SITÄLTYY KAIKKIIN KOULUTUKSIIMME. Pidämme arvoja niin merkittävinä johtajuuden, asiantuntijuuden ja viestinnän osa-alueena, että arvot ovat vahvasti mukana kaikissa viestintäkoulutuksissa sekä räätälöidyissä valmennuksissa. Sisältöihin ja hintoihin pääsee tutustumaan alla olevasta linkistä.

Arvokasta ja Dialogista Vuotta 2020

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.