On ajankohtainen kysymys, miten sote-alan asiakas- ja potilastyötä tekevät saadaan pidettyä haastavissa tehtävissään ja miten alalle saadaan uutta työvoimaa? Ongelma koskettaa meitä kaikkia. Työntekijäpako on todellinen riski ja kyse on myös koko sote-sektorin työnantajamaineesta.

Seuraavaksi esittämäni prosessin tavoitteena on edistää missiota, että Suomi olisi maailman paras maa tehdä hoitotyötä. Mitä se edellyttää? Parhaiten vastauksen tietävät työtä tekevät itse ja siksi heitä tulee nyt kuunnella aidosti. Puhun nyt yleistermillä hoitajista, vaikka tarkoitan kaikkia sote-alalla asiakas-ja potilastyötä tekeviä.

Annetaan hoitajille ääni ja aiheelle rakentavaa näkyvyyttä

Kuunnellaanko Suomessa hoitajien näkemyksiä, kokemuksia ja visioita aidosti? Pääsevätkö introvertitkin osallistumaan työn ja toimialan kehittämiseen demokraattisesti, vai kuulemmeko vain heidän äänet, jotka ovat aktiivisimpia ja huutavat lujimpaa? Näin usein käy.

Kuvaamani prosessin tavoitteena on antaa hoitajien mielipiteille ääni, luoda teemasta rakentavaa näkyvyyttä ja konkretisoida kehittämistoimia sote-alan johtamiskäytänteisiin. Se tapahtuisi yhteistyössä vastuullisten työnantajien kanssa helmi-maaliskuussa 2021.

Osallistavan prosessin arvot

Koska aihe on niin tärkeä, haluan aivan alkuun kuvata prosessiin liittyvät arvot. Olen määritellyt sote-ammattilaisten kanssa käymien keskusteiden pohjalta 4 arvoa, jotka tämän prosessin kumppaneiden tulee jakaa:

  1. Prosessin vaiheista, kumppanuuksista ja arvoista kerrotaan läpinäkyvästi
  2. Mukana olevat kumppanit sitoutuvat projektiin liittyvässä viestinnässään rakentavaan sävyyn
  3. Hoitajien TOP 10 priorisoidut mielipiteet ja kehittämisideat 1. vaiheessa julkaistaan sensuroimattomasti
  4. Kumppanitahot lupaavat hyödyntää 2. vaiheessa saatuja tuloksia toiminnassaan

Annetaan hoitajille valtakunnallisesti mahdollisuus kertoa kehittämisideansa

Luomme 8.-11.2.2021 yhteiskunnallisesti rakentavan ilmiön hoitajien mielipiteiden huomioimiseksi. Hoitajat ympäri Suomea tulevat kuulluiksi ja heidän ammattitaitoaan hyödynnetään koko sektorin kehittämisessä.

Hoitajille tarjotaan mahdollisuus kuvata anonyymisti alalta poistumisen todellisia syitä ja kertoa ratkaisuehdotuksiaan yhteiskehittämisen kautta. Luomme helpon ja nopean areenan, jossa hoitajat vastaavat Innoduelin kautta kolmeen kysymykseen ja ottavat kantaa muiden vastauksiin. Näin saamme strukturoidun listauksen TOP 10 tärkeimmistä vastauksista. Alustavat kysymykset ovat:

  • Mikä saisi sinua sitoutumaan ja jäämään hoitajan työhön?
  • Miten konkreettisesti kehittäisit hoitajan työtä?
  • Ajaako joku asia sinua pois hoitajan työstä?

2-vaiheinen prosessi valtakunnalliselta tasolta kohti konkretiaa

Prosessi toteutetaan kevyellä yhteistyöllä, jossa kumppaneiksi valikoituvat eri maantieteellisiltä ja sektori -alueilta sote-alan työnantajia. Johtaja on Media! kutsuu kumppanit ideoimaan viestintätoimia, jotta prosessista saadaan mahdollisimman paljon rakentavaa näkyvyyttä ja annetaan aito ääni hoitajien mielipiteille.

1-vaiheessa haetaan valtakunnallinen näkökulma osallistamalla kaikki halukkaan suomalaiset sote-sektorin hoitajat yhteiskehittämiseen. 2. vaiheessa syvennytään paikallisen tason osallistamiseen ja valitaan 1.vaiheessa nousseista tuloksista organisaatiokohtaisesti tärkein teema jatkokehittämisen aiheeksi. 2-vaiheen kysymyksenasettelu ja tulokset ovat organisaatiokohtaisia.

Kumppanit sitoutuvat prosessin arvoihin ja hyödyntävät saatuja tuloksia konkreettisesti omassa toiminnassaan. Läpinäkyvyys on keskeinen osa rakentuvaa luottamusta ja vahvistuvaa työnantajakuvaa.

Osallistaminen tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa ja palkitsee nopeasti

Kokemuksemme mukaan on tärkeää käyttää avoimia kysymyksiä ja luoda mahdollisimman läpinäkyvä prosessi. Kerromme etukäteen avoimesti, mitä tulemme kysymään ja osallistujat voivat nähdä vastaustensa jälkeen reaaliaikaiset siihen astiset priorisoidut tulokset kaikista vastauksista. Se palkitsee kyselyyn osallistumisesta ja vahvistaa osallistumisen tunnetta tärkeään teemaan.

Kuva alla osoittaa, että Innoduelissa ensin vastataan avoimiin kysymyksiin ja sen jälkeen siirrytään priorisoimaan toisten vastauksia. Kaikki tapahtuu anonyymisti ja nopeasti. Appeja ei tarvitse ladata, vaan osallistuminen tapahtuu nettilinkin kautta.

Kyse on suuresta johtamis- ja työskentelykulttuurin muutoksesta

Sote-sektorin johtamis- ja työskentelykulttuuri on rakentunut pitkän ajan kuluessa, eikä sitä muuteta päivässä. Ongelmat ovat niin vakavia, että suuria muutoksia tarvitaan johtamisen käytänteisiin. Tulee olemaan mielenkiintoista, minkälaiset teemat nousevat hoitajien vastauksissa priorioinnin kärkeen. Prosessin kautta haluamme auttaa sote-työyhteisöjä parempaan johtamiseen.

Prosessin tavoitteena on herättää aiheesta rakentavaa ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Hoitajien tärkeimmät mielipiteet tuodaan sensuroimattomasti ja strukturoidusti esille. 1-vaiheessa saadaan kuvaa tärkeimmistä teemoista valtakunnallisesti ja 2-vaiheen tarkoituksena on päästä hyödyntämään hoitajien mielipiteitä organisaatiokohtaisesti.

Kumppanitahot vahvistavat työnantajakuvaansa ja saavat laajemman datan hyödynnettäväkseen

Prosessin tavoitteena on tarjoa hoitajien priorisoituja näkemyksiä kaikkien hyödynnettäväksi. Kumppanitahot vahvistavat luonnollisesti hoitajien silmissä työnantajakuvaansa ja saavat laajempaa dataa hyödynnettäväkseen. Koska kumppanit sitoutuvat yhteisiin arvoihin ja saatujen vastausten hyödyntämiseen, kertovat ne osallistumisellaan itsestään tärkeää viestiä. Ne asettavat itsensä alttiiksi tarkastelulle johtajuuden, viestinnän, arvojen ja kulttuurin suhteen. Se vaatii johtoryhmätasoisesti yhteistä näkemystä siitä, että hoitajatyö on tärkeässä roolissa ja ainoastaan paremman johtajuuden kautta heidät saadaan sitoutettua työhönsä. Pelkkä raha ei tule toimimaan motivaattorina.

Kumppanuudesta kiinnostunut – lataa prosessiesittely ja ota yhteyttä

Etukäteen ei tiedetä, mitkä teemat nousevat prioriteettilistan kärkeen. Olen luottavainen sen suhteen, että löydämme vastuullisia sote-työnantajia eri puolilta Suomea, jotka haluavat olla mukana tekemässä Suomesta parasta maata hoitajien työlle. Kiinnostus prosessia kohtaan on ollut suurta ja toivotan kaikki kumppanuudesta kiinnostuneet keskustelemaan aiheesta lisää.

Oheisesta linkistä voit ladata Osallistavan prosessin kuvauksen pdf-tiedostona. Lataaminen ei edellytä yhteystietojen jättämistä.

Kumppanuudesta kiinnostunut sote-sektorin johtaja – Ota vapaasti yhteyttä ja sovitaan keskustelu!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.