Voiko arvoista keskustella liikaa?

By | 2018-06-06T21:43:44+00:00 kesäkuu 6th, 2018|Artikkelit|

Olemme nähneet ja tulemme näkemään yhä nopeammin syntyviä viestinnällisiä haasteita, joissa organisaation vastuuhenkilön sanomaa kritisoidaan. Mediallistuva ympäristö nostaa kaiken pintaan ja sitä tapahtuu kaikilla johtamisen sektoreilla. Tuoreimpana tapauksena Porin Jazzin toimitusjohtajan nimitys ja sen nopea peruminen.

Mainekohu alkaa yleensä arvoihin liittyvästä kannanotosta

En ota kyseiseen caseen sen enempää kantaa, vaan haluan nostaa esille teemaan liittyvän johtajuusviestinnän problematiikkaa. Maineeseen ja yleisesti viestimiseen liittyvä kohu syntyy harvoin henkilön epäpätevyydestä suhteessa substanssiin. Lähes poikkeuksetta kritiikki kohdistuu siihen, mistä henkilö on lausunut tai muuten toiminnallaan osoittanut suhteessa arvoihin tai kulttuurillisiin teemoihin.

Ylimielisyyttä ei saa mainekohun keskellä anteeksi

Mediallistuneessa ajassa syntyy nopeasti vastareaktioita, erityisesti silloin, jos jonkun organisaation vastuuhenkilö esittää valtavirrasta eroavaa kantaa uskontoon, seksuaaliseen tasa-arvoon tai muuhun voimakkaasti tunteita herättävään teemaan. Melko usein kritiikin kohteeksi joutunut taho vähättelee asiaa, kieltäytyy kommentoimasta tai kommentoi sitä erittäin lyhyesti. Jos yleisö kokee kritiikin kohteen toimivan ylimielisesti, seuraa siitä aina ongelmia. Tilanne voi muodostua nopeasti mutkikkaaksi. En tiedä yhtään tapausta, jossa on kieltäydytty kommentoimasta ja tilanne olisi sillä kääntynyt kritiikkiä saaneen kannalta parempaan suuntaan. Niissä tilanteissa on vain ajan kysymys, jolloin henkilö saa hakea verokorttinsa ja pohtia uutta tekemistä.

Väsymätöntä keskustelua arvoista

Olen usein pohtinut, voiko arvoista keskustella liikaa? Moni organisaatio välttäisi mainekriisejä, kun se kävisi omistaja-hallitus-toimitusjohtaja-johtoryhmä -tasoilla syvempää arvo-, kulttuuri- ja viestintäkeskustelua. Sitä tulisi tehdä jatkuvasti, ennen ja jälkeen rekrytoinnin. Sitä tulisi toteuttaa aidosti ja konkreettisien esimerkkien kautta. Mediallistuvassa maailmassa johtajille ja asiantuntijoille rakentuu varsin läpinäkyvä maine. Uskallan väittää, että jos organisaatiolle syntyy mainekriisi jo ennen uuden avainhenkilön työn aloittamista, on jotain oleellista jätetty tekemättä rekrytointiprosessissa. Arvoista ei voi puhua liikaa, varsinkaan kun on kyse organisaation tärkeimmästä ja näkyvimmästä tehtävästä. Johtaja on Media, jota seurataan, erityisesti arvokysymyksissä.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa