Kun tarkastellaan viimeisen 10 vuoden kehitystä julkisen sektorin organisaatioiden johtamis- ja viestintäkulttuurissa, voidaan havaita selkeää muutosta.

On kulunut myös kohta 10 vuotta jännittävästä päivästä, kun puolustin Jyväskylän yliopistossa tutkimustani suomalaisen johtajuuden murroksesta. Painotin väitöskirjassani ”Johtajat toimialamurroksen keskiössä” erityisesti luottamuksen merkitystä johtamisessa. Tutkimukseni haastateltavat toimivat finanssialan johdossa, mutta käsittelin laajasti suomalaista johtajuutta ja siihen liittyviä tekijöitä.

Somesta luonteva osa arjen johtajuusviestintää

Some alkoi vauhdittaa niihin aikoihin johtamis- ja viestintäkulttuurin muutosta. Aluksi osa virkamiesjohdosta suhtautui epäilevästi, mutta uudet sukupolvet ja johtovaihdokset toivat mukanaan muutoksen. Monet virkamiesjohtajat ovat omaksuneet somen ja avoimemman johtajuusviestinnän luontevaksi osaksi työskentelyään. Viestintäjohtajilla on ollut tässä muutoksessa tärkeä rooli ja itsellänikin on ollut ilo valmentaa virkamiesjohtoa viestimään avoimemmin ja aktiivisemmin.

Muutosten ja kriisien johtamista

Viimeisen 10 vuoden aikana on korostunut muutos ja keskeneräisyydestä viestiminen. Korona, sota, energiakriisi ja hyvinvointialueuudistus, ovat vahvistaneet tarvetta ihmiskeskeiselle johtamiselle ja viestinnälle. Johtajien on oltava herkkiä osoittamaan empatiaa, kuunnella aktiivisesti ja viestiä selkeästi varmistaakseen henkilöstön hyvinvoinnin, sekä palvellakseen kansalaisia.

Kriisit ja muutokset ovat aina virkamiesjohtajan pöydällä

Pandemian ja sodan kaltaiset kriisit sekä teknologisten edistysaskelten, kuten nyt vahvasti kehittyvän tekoälyn vahvistuminen, ovat tuoneet virkamiesjohdon pöydille vaikeita päätöksiä ja arvovalintoja. Johtajien on oltava valmiita käsittelemään moniulotteisia kysymyksiä ja varmistamaan, että eettiset näkökulmat otetaan huomioon päätöksenteossa ja viestinnässä.

”Virkamiesjohdon haasteena on säilyttävän kulttuurin muuttaminen ja samaan aikaan muutoskyvyn vahvistaminen peloista uteliaisuuteen”

Arvoympäristö muuttuu jatkuvasti

Virkamiesjohtaminen on myös arvojen näkökulmasta haastava tehtävä, koska arvokenttä muuttuu aina uuden hallituksen myötä. Samaan aikaan kun arvojen merkitys ja valta kasvaa, on tärkeää viestiä niistä avoimesti ja osoittaa, miten arvot ovat vaikuttaneet päätöksiin. Virkamiesjohdon haastava tehtävä onkin löytää tulkinnat arvoihin, jotta niistä voidaan viestiä uskottavasti. Arvo- ja vastuullisuusviestinnällä on suuri merkitys julkisen sektorin työnantajakuvien rakentumisessa. Tämä tuli esille haastatellessani selvitykseen HR-johtajia, myös julkiselta sektorilta.

Työkaluja vihapuheen minimoimiseksi

Helposti lähestyttävä ja osallistava johto rakentaa luottamusta, mikä on erityisen tärkeää kovien talouspaineiden ja työvoimapulan aikana. Julkishallinnon johtajien on viimeistään nyt siirryttävä perinteisistä kulmahuoneista kohti avoimempia työtiloja, jotka tukevat dialogia ja osallistamista. Samaan aikaan on hyvä tunnistaa julkiseen keskusteluun liittyvät ongelmat, kuten vihapuheen kohteeksi joutuminen ja työkalut sen minimoimiseksi.

Viestintästrategiat menevät uusiksi

Erilaisia julkishallinnon organisaatioita sparranneena ja tutkineena, uskon, että seuraavana isona agendana on rakentaa visiot siitä, miten niissä tulkitaan tekoälyn, hybridityön ja arvo- ja vastuullisuusympäristön yhteismurrokset ja luodaan niihin soveltuvat viestintästrategiat.

Tarve luottamuksen rakentamiselle ja muutospelon vähentämiselle

Jokainen organisaatio on erilaisessa tilanteessa, mutta muutos on kaikkien todellisuutta. Se aiheuttaa innostusta, mutta luonnollisesti myös epävarmuuksia ja pelkoja. Johdon tärkeänä tehtävänä onkin luoda nyt selkeyttä, vakautta ja tulevaisuuden uskoa. Rakentaa siis luottamusta. Tarjoan sen tueksi uudenlaista valmennusta. 

Erityishuomio viestinnän ja HR:n yhteispeliin

Kannustankin virkamiesjohtoa suhtautumaan muutoksiin uteliaisuudella ja valppaudella. Henkilöstön hyvinvointi edellyttää saumatonta yhteistyötä erityisesti viestinnän ja HR:n kesken. Pidetään dialogi jokapäiväisellä agendalla.

Lataa selvitys tekoälyn vaikutuksista

Toteutin keväällä 2023 selvityksen, jossa syvähaastattelin 40 viestintäjohtajaa eri toimialoilta, myös julkiselta sektorilta. Selvitin, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota tekoälyaikakauden johtamisessa ja viestinnässä. Pääset lataamaan selvityksen pdf-raportin linkistä.

Jos haluat keskustella muutoksista oman organisaatiosi kohdalla, varaa yhteystietolinkistä alta teams-keskustelu.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä. Katso tekoälykuvapalvelustamme lisätietoa täältä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.