| Viestintävalmennukset

Viestintävalmennukset toteutetaan henkilökohtaisina sparrauksina tai ryhmätyöpajoina korona-tilanne huomioiden etänä, hybridinä tai turvallisesti fyysisesti samassa tilassa.

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia. Ne räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Yleensä ne koostuvat 2-4 valmistellusta 2-3 tunnin työpajasta, joissa hahmotetaan ensin ryhmän yhteistä näkemystä viestinnän roolista, mediallistuneesta toimintaympäristöstä, arvojen muuttuneesta luonteesta, sekä proaktiivisuuden merkityksestä.

Sen jälkeen siirrytään pohtimaan yhdessä sitä, minkälaisia viestinnän kohderyhmiä, sisältöjä ja kanavia kannattaisi hyödyntää. Valmennuksissa käydään läpi myös TOP 10 -viestinnän esteet ja haetaan niihin ratkaisuja.

Lukuisat esimerkki-caset, ryhmätyöt ja Jukan laajat kokemukset viestinnän eri tilanteista, luovat erinomaisen tuen sille, että valmennettavat löytävät itselleen luontevia viestintätapoja ja konkreettisia toimia arjen viestintätilanteisiin.

Osallistamisen prosessit voidaan kytkeä luontevasti viestintävalmennuksiin siten, että henkilöstö osallistetaan kertomaan, minkälainen esimiesviestintä auttaisi heitä onnistumaan. Sitä kautta saadaan tehokkaasti syötteitä valmennuksen sisältöön.

Katso referenssit

PYYDÄ TARJOUS VIESTINTÄVALMENNUKSESTA


Jukka Saksi
viestintä- ja arvovalmentaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA