Viestintätaidot ja arvovalinnat, kuten viestinnän sävy, ovat tällä hetkellä tärkeässä roolissa kaikissa johtajien ja näkyvien asiantuntijoiden valinnoissa. Arvojen vastainen viestintä johtaa nopeasti irtisanomistilanteisiin. Proaktiivisesti ja yhteisönsä arvojen mukaisesti viestivä johtaja, esihenkilö ja asiantuntija vahvistaa nyt markkina-arvoaan.

Viestintä nousee esiin jokaisessa johtajarekrytoinnissa

Olemme sparranneet MPS:n toimitusjohtaja Elina Koskelan kanssa aiheesta. Hän kertoi vuorovaikutusosaamisen painottuvan läpi kaikkien avainhenkilövalintojen. ”Tällä hetkellä sekä johtajat että johtajavalintojen toimeksiantajat näkevät, ettei johtajuudessa voi onnistua ilman taidokkaita viestinnän valmiuksia.”

MPS on tutkinut ennen koronaa ja sen jälkeen ominaisuuksia, joita johtajat itse kokevat tarvitsevansa. Ennen koronaa painottuivat toimialaosaaminen ja johtamiskokemus. Koronan jälkeen vuorovaikutustaidot nousivat tärkeimmäksi menestystekijäksi johtajien omissa mielipiteissä. Samaa näkevät rekrytoinnin toimeksiantajat. ”Nyt valintojen keskiössä ovat vaikuttamisen valmiudet, sillä niillä on suora yhteys arvopohjaiseen johtajuuteen, tulokselliseen johtamiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin, joka on haasteena useissa organisaatioissa. Myös rekrytoinnin aikana on etu ilmaista itseään johdonmukaisesti”, kertoi Elina.

Viestintäkulttuuria tärkeää kehittää kohti proaktiivisuutta

Kokemusteni mukaan markkina-arvoaan kasvattavat johtajat ajattelevat johtamista palvelutehtävänä ja viestintää keskeisenä työkaluna onnistuneeseen johtamiseen. Kaikki organisaatiot tähtäävät juhlapuheissaan toimialansa suunnannäyttäjiksi ja se edellyttää näkemyksellistä viestintää. Sama näkyy asiantuntijoissa, jotka osoittavat johtajuutta esimeriksi näkemyksillään ja vastuullisuudellaan.

Organisaation viestintäkulttuuria tulisi mielestäni johtaa niin, että siitä rakentuu avointa ja vuorovaikutteista. Erityisen tärkeää on proaktiivisuus, rohkeus tuoda vaikeitakin asioita esille, ennen kuin muut tahot tarttuvat niihin. Ennakoija voi valita itse viestinnän painopisteet ja sävyn, eikä joudu niin usein ikävään selittelytilanteeseen, joka yleensä vahvistaa epäluottamusta.

Viestinnän kyvykkyys osana ammatillista kehittymistä

Elinan mukaan johtajat ja asiantuntijat ovat viestintätaidoissaan lähtökohtaisesti taitavia, mutta kyvykkyyttä on hyvä harjoittaa yhtenä kompetenssina muun osaamisen kehittämisen ohella. ”Viestimällä henkilö resonoi sidosryhmiinsä, miksi viestinnällisten taitojen harjoittamisen tulisi kuulua jokaisen johtajan ja asiantuntijan mielenkiinnon kohteisiin.”

Viestintä heijastaa organisaation arvoja

Nostaisin viestinnän sävyn tämän hetken keskeiseksi johtajan, asiantuntijan ja organisaation maineen rakentajaksi. Ovatko teot ja puheet tasapainossa? Jos esimerkiksi johtaja puhuu vakuuttavasti arvojen merkityksestä ja haukkuu somessa seuraavana päivänä jonkun poliitikon idiootiksi, vesittyvät arvopuheet helposti mainospuheiksi. Sillä on ikäviä vaikutuksia myös työnantajakuvaan ja asiakkaiden luottamukseen. Lisäksi arvojen vastainen toiminta johtaa yhä useammin henkilön irtisanomiseen.

Johtajan tärkeä tunnistaa omat viestinnän esteet

Elinan mukaan monissa MPS:n asiakasorganisaatioissa pohditaan paljon vastuullisuuden teemaa ja johtajien toiminta on sen konkretisoinnissa keskeistä. ”Vastuullisuus mielletään paljolti ihmisten hyvinvoinnin johtamisena, mikä on nyt yhteinen haasteemme läpi erilaisten toimialojen. Vaikuttavan viestinnän takana on tyypillisesti arvonsa tiedostava ja itsensä tunteva, reflektiokykyinen ihminen. Johtajan tulisi myös tunnistaa omat viestinnän esteensä, sillä yhä edelleen näen viestinnän vähäisyyden yleisenä haasteena.”

Viestintä on yhteistyötä

Olimme yhtä mieltä kannustamassa työntekijöitä kaikilla organisaation tasoilla pohtimaan aidosti omia arvojaan konkretian tasolla. Jos valitsee rakentavan ja ratkaisukeskeisen viestintätyylin, voi sen toteuttamiseen pyytää viestintäasiantuntijoilta ja kollegoilta tukea. Tämän kaltainen yhteistyö on tärkeä osa vuoden 2022 arvopohjaista johtamista ja asiantuntijuutta.

Saattaisit olla kiinnostunut lukemaan artikkelin, jossa vertaan viestintää autolla ajamiseen.

Organisaation matka mediaksi on kuin autolla ajaminen

Jos haluat keskustella osallistavista viestintä- ja arvovalmennuksista syksylle 2022, ole vapaasti yhteyksissä. Voit varata alla olevasta linkistä 30 min Teams-keskustelun kanssani, jossa kartoitamme tilannettasi ja tavoitteitasi. Keskustelu ei sido mihinkään.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.