Tarkastelen kolmea isoa muutosajuria, jotka muokkaavat johtajien viestinnän vaatimuksia: muuttunut arvoilmapiiri, hybridityön lisääntyminen, sekä tekoälyn nopea kehittyminen.

Odotukset uskottavaan arvo- ja vastuullisuusviestintään

Arvo- ja vastuullisuusilmapiiri on muuttunut radikaalisti. Yhteiskunnassa korostuvat entistä enemmän avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Sidosryhmät odottavat, että johtajat viestivät rehellisesti ja autenttisesti organisaation arvoista ja tavoitteista. Heidän odotetaan perustelevan päätöksiä arvoilla ja kertovansa uskottavasti vastuullisuuslinjauksista. Myös niihin liittyvistä vaikeuksista, jotka helposti jäävät arvo- ja vastuullisuuspuheesta pois.

Osallisuutta ja luottamusta hybridityön johtamisessa

Toiseksi, työn murros ja erityisesti hybridityön lisääntyminen, ovat vaikuttaneet johtamisviestintään. Nykyään monet organisaatiot tarjoavat joustavia työskentelymahdollisuuksia, mikä tarkoittaa, että johtajien on kyettävä viestimään tehokkaasti etätyöympäristössä. Tämä haastaa sitä, miten saadaan viestinnän avulla henkilöstön huomio ja luottamus. Johtajien on myös osattava luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää yllä avointa viestintää tiimien välillä, vaikka fyysistä läsnäoloa ei olekaan. On pidettävä myös huolta siitä, ettei kukaan jää työyhteisön ulkopuolelle, vaan pysyy mukana ja kokee osallisuutta.

Tekoälyn mahdollisuuksien kanssa oltava utelias ja valpas

Kolmanneksi, tekoälyn nopea kehittyminen vaikuttaa kaikkeen tietotyöhön ja erityisesti viestintään. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia viestinnän automatisointiin, ideointiin, personointiin ja analysointiin. Johtajien on oltava tietoisia tekoälyn potentiaalista ja kyettävä johtamaan muutosta niin, että organisaatiossa osataan hyödyntää tekoälyn arvoa viestinnän ja vaikuttamisen työkaluna. Samalla on pidettävä mielessä, että ihmiskontaktilla ja empatialla on edelleen korvaamaton rooli. Muutos haastaa paljon arvoja, vastuullisuutta ja etiikkaa. Johtajien on osattava tasapainoilla tekoälyn tuomien mahdollisuuksien ja riskien välillä, oltava utelias ja valpas.

Viestintävalmentajien huomioitava muutosajurit valmennuksissaan

Näiden muutosajureiden valossa on ymmärrettävä muutosten vaikutukset ja osattava tarjota valmennusta, joka vastaa johtajien uusia osaamistarpeita. Valmennuksessa on korostettava yhteisen näkemyksen luomista tekoälyn hyödyntämisestä niin, että se tukee organisaation strategiaa, arvoja ja kulttuuria.

Tekoälyn tarjoamat ajan, vaivan ja rahan säästöt tulevat olemaan merkittävä osa taloudellista vastuullisuutta. Samaan aikaan on ymmärrettävä, että asiantuntijuus, näkemyksellisyys ja arvomaailma lähtevät ihmisistä. Jos et ole vielä testannut, kannattaa tutustua tekoälyyn, esim. ChatGPT:en ja nähdä omin silmin muutos, joka heijastuu kaikenlaiseen tietotyöhön.

Onko organisaationne johdolla yhteinen kuva muutosajureista?

Johtaminen on ollut muutosjohtamista jo monta vuotta, mutta tästä eteenpäin se vasta muuttuukin jatkuvaksi muutokseksi. Jo pelkästään tekoälyn vaikutukset viestintään ovat niin suuria, että ne vaativat paljon yhteistä sparrausta ja näkemystä. Tärkeä osa johtajuutta on rakentaa luottamusta.

Jos organisaatiossasi pohditaan, miten muuttuva toimintaympäristö tulisi huomioida johtajuusviestinnässä, ota vapaasti yhteyttä.

Ps. Otsikkokuva on graafikkomme Miika Saksin totetuttama tekoälyllä. Luomme asiakkaillemme laadukkaita ja edullisia tekoälykuvia. 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.