Johtaja on Media! -verkkokurssit tarjoavat konkreettista apua johtajuuteen ja viestintään ajasta ja paikasta riippumattomasti. Ne on rakennettu hyödyntäen 25 johtajan kokemuksia sekä näkemyksiä siitä, millä keinoilla menestytään nykyisessä monikanavaisessa johtamisympäristössä. Kurssit tarjoavat teoriaa, kokemuksia ja konkretiaa helpossa muodossa.

Verkkokurssit on kohdennettu:

Taustalla vuosien omat kokemukset ja väitöstutkimus johtajuudesta

Kurssien tekijä Jukka Saksi on johtajuudesta väitellyt kauppatieteiden tohtori ja MBA. Hän on työskennellyt 15 vuotta myynti-, markkinointi – ja viestintäpainotteisissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on satojen johtamisvalmennusten tarjoama kokemus ja havainnot siitä, mitkä johtajuusviestinnän tekijät auttavat menestymään viestivänä johtajana. Nämä kaikki opit on tiivistetty verkkokurssiin.

Kurssi oivalluttaa hahmottamaan, miten mediallistuminen yhdistää eri media-areenat toisiinsa sekä kuinka siinä ympäristössä löytyy itselle luontevat tavat johtajuusviestintään.

Kurssin suorittaneiden johtajien kokemuksia

”Kurssi meni jouhevasti, koska se oli hyvin rakennettu kokonaisuus ja olin motivoitunut. Kurssin lopussa olevaa toimintasuunnitelmaa hahmottelin muutaman päivän aikana, jonka jälkeen lähetin sen Jukalle. Sain häneltä nopeasti palautetta suunnitelmastani sekä vinkkejä tekemisiini. Olenkin jo muutamaa johtamiseni kohtaa hionut Jukan palautteen pohjalta. Kurssi siis vastasi hienosti tarpeeseeni selkeyttäen roolini viestijänä sekä kuinka tulen toimimaan. Olen saanut oivalluksia ja valmiuksia, nyt sitten tekoja!” Jari Karjalainen, kehitysjohtaja SOK Arina

 

”Sisältö käsittelee sopivassa laajuudessa viestinnän lisäksi myös johtajuuden eri teemoja, kuten sosiaalisen median rooli, arvot johtajuuden ja viestinnän perustana, monikanavaisen viestinnän riskit ja asiantuntijabrändin rakentaminen – haastavat ajattelemaan johtamisviestinnästä monipuolisena osaamiskokonaisuutena.

Kurssi sisältää myös runsaasti videoita ja linkkejä kulloinkin käsiteltävää aihetta rikastaviin esimerkkeihin. Kurssi kannustaa lopuksi kiteyttämään ja laatimaan oman ”Johtajuusviestinnän Action Plan’in”. Suosittelen lämpimästi ”Menesty monikanavaisena johtajana” -verkkokurssia jokaiselle joka haluaa kehittää johtamisviestintätaitojaan.” Kai Kaasalainen, toimitusjohtaja Tamro 

”Kurssi on yllättänyt minut positiivisesti. Erityisesti se, miten kurssi laittaa aidosti miettimään syvällisesti omia arvoja, taustaa ja johtamisfilosofiaa, jotka toimivat perustana johtamiselle sekä tietenkin viestinnälle. Olen kurssin aikana analysoinut omaa johtamisfilosofiaa ja olen ottanut ne arvot joka päiväiseen johtamiseen täällä Finn-ID:llä. Kiitos kun olet saanut minut oivaltamaan asioita, jotta voin olla parempi esimies ja johtaja.” Aapo Nurmi, myyntijohtaja Finn-ID

Konkreettiset opit viedään kurssin avulla käytäntöön

Kurssit sisältävät laajan kattauksen johtajuudesta, mediallistumisesta ja somen roolista johtamisessa. Kursseihin on sisällytetty paljon käytännön vinkkejä, kokemuksia, teoriaa sekä itsearviointitehtäviä, jotka auttavat luomaan kurssin lopussa konkreettisen johtajuusviestinnän action planin, toimintasuunnitelman. Se varmistaa, että kurssin opit viedään myös käytäntöön.

Kurssi suoritetaan vapaaseen tahtiin omalla ajalla 3 kk:n sisällä. Kurssin suorittaminen vie keskimäärin 2 päivää, mutta siihen kannattaa varata enemmän aikaa, koska innostuminen kurssin teemoihin saattaa viedä mennessään.

Kurssi antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten johtajuus on muuttunut ja miten se vaikuttaa viestintääsi
  • Mikä merkitys arvoillasi on ja miten niistä kannattaa viestiä?
  • Miten mediallistuminen haastaa johtajuutta ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa?
  • Mikä merkitys sosiaalisilla medioilla on ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi?
  • Miksi yrityksestä tulee rakentaa media ja miten se tehdään?
  • Miten saat sidosryhmiesi huomion ja rakennat monikanavaisen henkilöbrändin?

Jokaisessa luvussa on kysymyksiä, jotka ohjaavat fokusoimaan omaa johtajuutta ja sen viestimistä juuri niihin osa-alueisiin, jotka kehittävät sinua eniten. (kuvakaappaus kurssin sivulta)

Verkkokurssien yksilöidyt sisällöt ja tilaaminen

Verkkokurssi maksaa 490 €/kurssi + alv. Jos kurssiin haluaa valmentajan henkilökohtaisen palautteen, lisätään kurssihintaan 100 €/kurssi +av. Kursseja voi tilata yllä olevista linkeistä tai ottamalla yhteyttä jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357. Kun verkkokursseja tilataan yli 50 kpl, voidaan kurssialusta kustomoida asiakkaan brändin mukaiseksi. Asiakaalla on mahdollisuus saada myös kurssin käyttöoikeuksien jakaminen omaan hallintaansa.

Tutustu verkkokurssin suorittaneiden kokemuksiin ja havaintoihin

Kai Kaasalainen

Jari Karjalainen SOK Arina

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA