Keskustelimme johtamisesta, arvoista ja viestinnästä Anu Kallion kanssa. Anu oli keskusteluhetkellä vielä Rinnekodin toimitusjohtajana ja aloittaa 2020 alussa Humana Suomen toimitusjohtajana. Rinnekoti on Suomen suurin kehitysvamma-alan yritys, joka työllistää 1.500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Anu tuli tekemään Rinnekotiin isoa muutosta. ”Rinnekodilla oli takanaan haasteellisia vuosia ja sote-uudistuskin ravistelee toimialaa.”

Muutos ja viestintä

Muutoksen tekeminen alkoi johtamiskulttuurin uudistamisella ja panostamalla avoimeen keskusteluun. ”Aluksi työntekijät olivat hämmentyneitä ja osa hieman peloissaankin. Se on ymmärrettävää, koska ensimmäisenä kaikki miettivät, että mitä muutokset tarkoittavat minun työni kannalta.”

Viestintä on ollut keskeinen keino Rinnekodin muutoksessa entistä vaikuttavammaksi sote-toimijaksi. Anu alkoi viestimään tulevista muutoksista mahdollisimman paljon. Oli pohdittava, kuinka tavoittaa koko henkilökunta, sillä muutoksen onnistumiseen tarvitaan koko henkilökunta mukaan. ”Meillä työ on läsnäolotyötä, palveluiden vaikuttavuus syntyy asiakkaiden ja henkilökunnan kohtaamisissa. Henkilökunta ei istu tietokoneen ääressä tai voi esimerkiksi tehdä etätyötä.”

Vuorovaikutteinen toimintamalli korostuu Anun työssä ja hän on tuonut Rinnekotiin uusia tapoja käydä dialogia. Rinnekodissa on käynnistetty useita erilaisia viestinnän foorumeita ja toimintamalleja, kuten esimerkiksi toimitusjohtajan videoblogit sisäiseen viestintään. ”Somessa olemme organisaationa entistä aktiivisempia. Näemme, että Facebook, Twitter tai Linkedin ovat myös organisaation sisäistä viestintää. Teemme blogeja ja työntekijätarinoita videolle eli tuomme Rinnekodista toimintaa ja työn merkitystä esille median kautta.”

Vahva visio ja halu ottaa toimialan johtajuus

Taustansa vuoksi Anu puhuu paljon omien toimien vaikutuksista koko organisaation talouteen. Pikkuhiljaa työyhteisö tarttui dialogiin ja alkoi omaksumaan uusia tapoja toimia.

Vuosi 2017 oli käänteentekevä ja toiminnan tulos kääntyi positiiviseksi. ”Olemme kirkastaneet fokustamme ja sitä, miksi olemme olemassa. Vaikka jouduimme tekemään vaikeitakin ratkaisuja, henkilöstötyytyväisyysmittausten tulokset paranivat. Ihmiset tietävät nyt aiempaa paremmin, mitä heiltä odotetaan ja mitä haluamme saada yhdessä aikaiseksi. Rinnekoti haluaa olla kehitysvamma-alan vaikuttavin toimija vuonna 2020, meillä on vahva halu johtajuuteen. Alamme suurimpana toimijana kannamme myös oman vastuumme sote-uudistuksessa. Meillä on velvollisuus kehittää oman asiakasryhmämme palveluita uudistuksen hengessä.”


Viestinnän kautta arvot ja työnantajakuva näkyvämmäksi

Rinnekodin arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus, ja lähimmäisyys. Ne eletään todeksi joka päivä, kun asiantuntijat kohtaavat asiakkaat lähimmäisinä. ”Olemme kannustaneet toimipisteitämme jakamaan arjen sisältöjä some-kanaviin. Näin teemme Rinnekodin työtä näkyvämmäksi ja voimme samalla vahvistaa työnantajakuvaamme sekä arvojemme näkymistä. Henkilökunta saa viestintään valmennusta ja tukea – nyt sisältöjä tulee jonoksi asti.”

Avoimuus on tuonut positiivista palautetta myös toimitusjohtajalle

Anu on systemaattisesti poistanut hierarkiaa ja kertoo havainneensa, että Johtaja on media -slogan toteutuu myös Rinnekodissa. ”Ihmiset seuraavat ja ovat antaneet palautetta siitä, että minut koetaan helposti lähestyttäväksi.” Kiitosta on tullut myös siitä, että Anu on aina positiivinen ja tulevaisuuteen katsova. Palautteeseen ovat vaikuttaneet myös selkeämmät vastuuroolit sekä konkreettisiin toimenpiteisiin nojaava strategia, jota on työstetty yhdessä koko organisaation kanssa.

Testaa oma arvojohtajuutesi!

Mikäli kiinnostuit siitä, miten johtamista voi tukea arvoilla ja viestinnällä, suosittelen vastaamaan kymmeneen kysymykseen arvoista. Anonyymi testi antaa viitteitä arvojohtajuudestasi sekä vinkkejä parempaan johtamiseen. Testiin pääset alla olevasta linkistä.

Testaa oletko arvojohtaja

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.