Olen saanut seurata vierestä useamman hoitoalalla työskentelevän haasteita ja voin vain kuvitella, miten rankkaa työ saattaa juuri nyt olla. Hoitajat olisivat mielestäni ansainneet jokaisen lisäeuron, mutta en ota nyt kantaa palkkoihin, vaan osallistamiseen.

Kuulemmeko aidosti hoitajien mielipiteet ja kehittämisideat?

Iso kysymys on, miten hoitajat saadaan pidettyä haastavissa tehtävissään ja miten alalle saadaan uutta työvoimaa? Hoitajapako on todellinen riski ja kyse on myös koko sote-sektorin työnantajamaineesta. Nostaisin kissan pöydälle ja kysyisin, kuunnellaanko hoitajien ja muiden sote-työntekijöiden mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja visioita aidosti? Pääsevätkö introvertitkin osallistumaan työn ja toimialan kehittämiseen demokraattisesti, vai kuulemmeko vain heidän äänet, jotka ovat aktiivisimpia ja huutavat lujimpaa? Näin usein käy.

Jokainen sote-työyhteisö luo omat työskentelyolosuhteensa

Vaikka poliittisilla päätöksillä on suuri rooli, ajattelisin, että kaikkea ongelmaa ei voi sysätä politiikkojen niskaan, vaan jokaisella sote-organisaatioilla on myös oma vastuunsa siitä, minkälaista johtajuutta, millä arvoilla ja miten taitavalla dialogilla luodaan työskentelyolosuhteet. Myös hoitajilla itsellään on vastuu omasta suhtautumisestaan työhön. Varmasti silläkin saralla on yksilöiden kohdalla parannettavaa, mutta käsittääkseni suurimmat ongelmat eivät ole siellä, vaan työantajien ja asiakkaiden puolelta on oltava nöyrän kiitollisia siitä hoidosta ja tuesta, jota heiltä on saatu.

Kaikki voidaan osallistaa tehokkaasti ja nopeasti

Jos olisin sote-organisaation johtaja, koordinoisin sellaisia osallistamisen prosesseja, joissa kaikki yhteisön jäsenet, erityisesti etulinjan hoitajat, jotka ovat potilaiden ja asiakkaiden kanssa päivittäin, pääsevät ideoimaan ja kehittämään työtään aidosti. Siihen ei tarvita enää päiväkausien työpajoja, vaan se voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumattomasti siten, että se vie osallistujilta 15 minuuttia aikaa kerrallaan. Siinä ajassa työyhteisön jäseniltä saadaan heidän parhaat ideat ennalta määriteltyihin avoimiin kysymyksiin. Osallistujat ehtivät samassa ajassa ottaa kantaa myös muiden vastauksiin parivertailun kautta. Näin saadaan koko joukon luovuus ja ideat käyttöön, vahva osallistumisen tunne, sekä priorisoidaan demokraattisesti parhaat ideat jatkoon. Kun vastauksille annetaan 1-2 vkoa aikaa, ehtivät kaikki tuottaa arvoa ja saada oivalluksia muiden vastauksiin tutustuessaan. Kun vastataan anonyymisti, saadaan aidosti demokraattiset tulokset, kun kenenkään status tai asema ei vaikuta siihen.

Hoitajien näkemyksissä piilee suuri johtamisen kehittämisen potentiaali

Alalla toimivat tietävät, etteivät kaikki halua osallistua kehittämiseen. Kyse on myös kulttuurin muutoksesta, jossa viestinnällä on tärkeä rooli. Edellä kerrottu prosessi voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja nopeasti. Sen voi tehdä Johtaja on Media!:n ja Innoduelin yhteisellä prosessilla tai jotain muuta konseptia hyödyntäen. Pääasia, että hoitajat ympäri Suomea kokevat tulevansa kuulluiksi ja heidän ammattitaitoaan hyödynnetään maksimaalisesti koko sektorin kehittämisessä. Olen vakuuttunut, että siinä piilee suuri potentiaali. Jos osallistamisen yksiselitteinen tulos olisi, että hoitajat jäävät alalle vain paremman palkan vuoksi, tulee asialle tehdä jotain. Uskon kuitenkin, että osallistamalla heidät aidosti, saadaan myös sellaisia kehittämisideoita, jotka tuottavat  tehokkuutta ja motivaatiota muutoksiin, jotka ovat pakollisia. Sitä kautta löytyisi myös rahaa palkisemiseen.

Jatka tästä syvempään keskusteluun!

Nyt on aika toimia. Rohkaisen kiireessäkin sote-johtoa luottamaan oman työyhteisön haluun kertoa mielipiteitään. Niitä vaihdetaan vapaamuotoisesti paljon ja niistä voidaan saada tärkeitä kehittämispolkuja, kun näkemyksistä tehdään anonyymisti vertailukelpoisia.

Vaihdan mielelläni ajatuksia sote-johtajien kanssa kokemuksistamme osallistamisen prosesseista. Keskustelu ei maksa mitään, mutta tuo usein molemmille osapuolille uusia näkökulmia.

Ota vapaasti yhteyttä ja sovitaan napakka Teams-palaveri tai puhelu aiheesta.

Turvallista ja dialogista loppuvuotta!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.