Havahduin tähän aiheeseen valmennuksiani tilanneen viestintäjohtajan kommentista. Hän kertoi, että valmennustani oli helppo ”myydä” yhtiön sisällä kiireisille asiantuntijoille, koska he pitivät valmennustyylistäni. En ollut valmentanut heistä aiemmin yhtäkään, joten jäin pohtimaan asiantuntijoille rakentuvaa mainetta ja sen vaikutuksia palveluiden myyntiin.

Valmennustyylejä on monenlaisia

Valmennuksia johtamisen, viestinnän, median ja arvojen näkökulmista voi toteuttaa monella tavoin. Osa valmentajista ottaa autoritäärisen ”piiskurin”roolin ja pistää valmennettavat hikoilemaan. Osa panostaa siihen, että kaikilla valmennukseen osallistuvilla on hyvä olla ja prosessi vahvistaa heidän itsetuntoaan. Osa pureutuu teoriaan, osa vahvasti käytäntöön, osa panostaa ”liekinheittäjän” tavoin fiilikseen. Tyylejä on monenlaisia, tärkeää lienee tunnistaa oma tapa valmentaa ja sen jälkeen löytää tapa viestiä siitä myös muille.

Valmennusten ostaja tekee sisäistä myyntityötä

Viestintäjohtajan palaute muistutti mieliin oman työrupeaman myyntijohtajana. Kun silloin myynnin valmennus- ja konsultointiyritykset tarjosivat palveluitaan, törmäsin tähän palveluntarjoajan maineeseen. Elelttiin ennen aktiivista some-aikaa, mutta valmennusfirmoille oli kuitenkin rakentunut jo aika selkeä maine. Se saattoi houkutella ostamaan palveluita tai toisessa ääripäässä maine varmisti, ettei palveluita halunnut ostaa omille johdettavilleen. Valmennuspalveluiden ostaja tekee organisaatiossaan sisäistä myyntityötä. Hän myy ideaa työntekijöille siitä, että he käyttävät kallista resurssiaan – aikaansa, kyseiseen valmennukseen. Kuten missä tahansa myyntityössä, päätös vaatii perusteluita. Viestintävalmennusten myynnissä on potentiaalisten valmennettavien oivallettava itselleen sekä organisaatiolleen koituva hyöty. Valmennuksen kohde pohtii, miten paljon valmennus vie aikaa, miten paljon siihen täytyy muulla tavoin panostaa, aiheuttaako valmennusmetodi inspiraatiota vai pelkoa, sekä minkälainen valmentaja on persoonana.

Maine rakentuu informaatiosta eri media-areenoilla

Nykypäivän mediallistunut toimiympäristö tarjoaa näihin pohdintoihin valtavasti informaatiota. Valmentajasta, hänen edustamastaan yrityksestä, asiakkaiden kokemuksista sekä valmennusfilosofioista, saa tietoa verkkosivuilta, somesta, mediasta, googlesta ja verkostoista. Eli tietoa kasaantuu eri media-areenoille ja niiden kautta rakentuu valmentajan maine. Jos taas kyseisiltä areenoilta ei löydy kattavasti tietoa, syntyy kysymyksiä, että onko jotain peiteltävää, vai miksi ei haluta avoimesti kertoa toimintamalleista?

Monipuoliset sisällöt kuvastavat näkemystä ja tapaa toimia

Johtaja on Media! -valmennuksissa mukana olevilla on ajatus, että toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää ja lisäarvoa tuottavaa. Tavoitteena on tarjota erilaisia sisältöjä, joiden kautta näkemyksemme, arvomaailmamme ja tapamme toimia tulee esiin. Blogit, johtajahaastattelut, kirja, podcastit, videot tiedotteet ja lehtiartikkelit antavat kuvaa siitä, mihin uskomme viestinnässä ja mihin emme. Niiden tuottaminen on vaatinut valtavasti työtä, mutta se on ollut oma valintamme. Minä en usko pikavoittoihin, mutta uskon pitkäjänteiseen asiantuntijabrändin luomiseen.

Tavoitteena vahvistaa itsetuntoa ja saada asiantuntijuus esiin

Mitä itse sitten ajattelen tavasta valmentaa? Mielestäni valmentajan on pidettävä huoli, jotta valmennukseen osallistujia kohdellaan kunnioittavasti. Mikään ”kyykyttäminen” ei edistä parempaan viestintään. Jos valmentaja kokee, että jotain tarvitsee ”herätellä” tai oikaista vääriä näkökulmia, kannattaa se tehdä rakentavasti. Jos saattaa osallistujan toisten edessä noloon asemaan, on mielestäni käyttänyt fasilitoijan rooliaan väärin. Kokemuksemme mukaan viestintä- ja mediavalmennuksissa tarvitaan oivalluttamista viestinnän kokonaiskuvasta, tukea oman viestintätyylin löytämiseen ja rohkaisua aktiivisuuteen, jotta saadaan tuloksia. Tavoitteena on nostaa valmennettavien itsetuntoa ja tuoda heidä asiantuntijuus esiin. Se onnistuu oivaltamalla tavat, joilla voi palvella omia kohderyhmiään. Näistä metodeista on hyvä keskustella valmentajatahon kanssa ennen valmennuspalveluiden ostamista, jotta tyyli kohtaa ostajatahon tavoitteet ja arvomaailman. Sitten myös sisäinen myyntityö on helpompaa ja tulokset parempia.

Yhteistyö Peter Nymanin kanssa pohjautui yhteiseen arvomaailmaan ja näkemykseen

Tärkeässä roolissa ovat myös yhteistyökumppanuudet. Aloitimme kokonaisvaltaisten johdon mediavalmennusten toteuttamisen kokeneen toimittajan, tv-esiintyjän ja viestintävalmentajan Peter Nymanin kanssa. Oleellinen osa hänen asiantuntijuutensa lisäksi oli tapa ajatella viestintää sekä arvomaailma, jonka kautta Peter suhtautuu valmennettaviinsa. Se on arvostavaa ja rohkaisevaa. Kun uskomme samankaltaisiin metodeihin, on myös yhteistyöllä hyvät mahdollisuudet onnistua.

Varaa maksuton puhelinsparraus

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.