Valmennustarjous johtajille ja esihenkilöille: Apua työvoimapulaan johdonmukaisista arvoista

Suunnattu organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille. Toteutus etänä, ellei toisin sovita. Tarjous voimassa 5.5.2023 asti.

Työvoimapula haastaa arvoja uudella tavoin

Työnhakijat ovat kiinnostuneita työyhteisön arvoista ja arvoristiriidat saavat henkilöstön hakeutumaan toisaalle. Arvo- ja vastuullisuusilmapiiri on muuttunut ja sen tunnistaminen ja tulkitseminen ovat avaimia onnistuneeseen johtamiseen työvoimapulan aikana. Arvo- ja vastuullisuustyö koskettaa koko työyhteisöä, mutta lähtee ylimmästä johdosta. (HR-johtajaselvitys 2023)

3-tunnin sparraus organisaation johtaja- tai esihenkilöryhmälle vahvistaa näitä väittämiä:

 1. Johdolla on yhteinen näkemys organisaation arvoista.
 2. Johto tulkitsee muuttunutta arvo- ja vastuullisuusilmapiiriä yhtenäisesti.
 3. Johto tunnistaa arvoihin liittyviä riskejä yhtenäisesti.
 4. Johdolla ja esihenkilöillä on jaettu tulkinta organisaation viestinnän sävystä.
 5. Arvoista viestiminen ja arvojen hyödyntäminen koetaan luontevana.
 6. Koko työyhteisö saadaan yhtenäisemmin arvojen taakse.

Johtajuus- ja arvoviestinnän valmentaja

Jukka Saksi on viestintä- ja arvovalmentaja, alunperin artesaani ja aikuisiällä opiskellut KTT ja MBA.

Ennen siirtymistään valmentajaksi Jukka työskenteli yli 10 vuotta johtamis- ja esihenkilötehtävissä. Hän on valmentanut yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa ja järjestöissä. Jukalla on uniikki tyyli yhdistää johtajuus – arvot – vastuullisuus – viestintä toimivaksi valmennuskokonaisuudeksi.

Jukka kirjoitti 2016 Kultasulka-palkitun Johtaja on Media! -ja 2020 Arvovalta-kirjan. Hänen toteuttamiin selvityksiin voi tutustua täältä.

Seuraa Jukkaa Linkedin ja Twitter

Sparrauksen (3h) hyödyt

 • arvojen rooli ja merkitys avautuu työyhteisössä aiempaa paremmin
 • arvojen valitseminen ja päivittäminen osaksi strategiaa helpottuu
 • viestintäkulttuuri kehittyy aktiivisemmaksi ja rohkeammaksi
 • puhutellaan työnhakijoita, joita työyhteisöön halutaan saada
 • ollaan kiinnostavampi ja luottamusta herättävämpi työnantajana
 • vältetään suurimmat mainetta ja luottamusta murentavat riskit
 • vahvistetaan pitovoimaa nykyiseen johtoon ja henkilöstöön

Palautteita sparrauksista

 • ”Jukan sparraus nosti johtoryhmämme kykyä ja halua hyödyntää arvoviestintää uudelle tasolle” Viestintäjohtaja
 • ”Löysimme uusia tapoja osallistaa henkilöstöä arvojen toteuttamiseen arjessa” HR-johtaja
 • ”Valmennus on ollut minulle arvokasta johtajana” Sote-johtaja
 • ”Fasilitoitu keskustelu toimi etänä erinomaisesti ja ennakkokysymykset johdattivat meitä tekemään hyviä päätöksiä” Kuntajohtaja
 • ”Valmennuksella oli iso merkitys, että löysin oman tapani palvella sidosryhmiäni viestinnän avulla. Myös koko johtoryhmämme näkee nyt viestinnän ja arvojen roolit yhtenäisemmin” Myynti- ja markkinointijohtaja
 • ”Kiitos, kattava ja uusia näkökulmia avaava sparraus auttoi johtoryhmäämme uuden strategian toimeenpanossa merkittävästi” CEO
 • ”Huomasimme, miten hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä olikin melko erilaiset käsitykset yhtiömme viestinnällisestä sävystä” Hpj
 • ”Sparraus vahvisti sitä, että julkisen sektorin organisaatiossa täytyy olla selkeät arvot ja siihen saimme tukea” Ylijohtaja
 • Vaikka arvot on koko työyhteisön asia, täytyy ylimmällä johdolla olla niistä yhteinen tulkinta, nyt se on vahvempi” Järjestöjohtaja

Sparrauksen sisältö (3h)

 • Etukäteiskysymykset
 • Osallistujille lähetetään 5 kysymystä teemaan liittyen ja Jukka läpikäy vastaukset ennen sparrausta.
 • Ryhmän etäsparraus (3h) Teamsin kautta (läsnä erikseen sovittuna)
 • Luodaan kuvaa muuttuneesta arvo- ja vastuullisuusympäristöstä esimerkkien kautta
 • Hahmotetaan arvojen kasvanut valta ja vaikutus sidosryhmien valintoihin
 • Tutustutaan HR-johtajaselvityksen tuloksiin työvoimapulaan liittyen
 • Tauko
 • Arvioidaan organisaation suurimmat arvoihin liittyvät riskit
 • Mietitään, miten arvot voisivat näkyä arjen toimissa ja kuinka niistä voisi viestiä
 • Pohditaan henkilöstön ja asiakkaiden odotuksia arvoviestinnälle
 • Käydään läpi TOP 15 viestinnän esteet ja keskustellaan niistä
 • 3 suositusta jatkoa ajatellen
Etäsparraus on keskusteleva, rohkaiseva ja ideoita tuottava. Se toteutetaan etänä, ellei toisin sovita. Osallistujamäärää ei ole etävalmennuksessa rajattu.

Hinta

1.950 € + alv 24 %, sisältää etukäteiskysymykset, valmistautumisen ja etäsparrauksen vetämisen.

Hinta on voimassa 5.5.2023 mennessä tehtyihin tilauksiin (norm. 2.500 € + alv). Paikan päällä toteutettu sparraus 2.350 € + alv 24% + matkakulut Vantaalta.

Tilaa etäsparraus organisaatiollesi nyt!

Tilaa sparraus täyttämällä lomakkeeseen yhteystietosi. Sinuun otetaan yhteyttä tarkemman aikataulun sopimiseksi.

Etävalmennuksessa osallistujamäärää ei ole rajattu. Jos valmennus toteutetaan paikan päällä, sovitaan osallistujamäärä tapauskohtaisesti.

Sparraus toteutetaan niin, että asiakasorganisaatio kutsuu Jukan etäpalaveriin ja hän tuottaa valmennuksen sisällön. Asiakas saa materiaalin sparrauksen jälkeen.

Käänny kaikissa muutosjohtamisen, viestinnän ja arvoihin liittyvissä kysymyksissä Jukan puoleen: 040-501 8357 tai jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Etäsparraus johtoryhmälle: Keinoja työvoimapulaan johdonmukaisista arvoista (3h)
 • Yhteystiedot
 • Etunimi *
 • Sukunimi *
 • Puhelin *
 • Sähköposti *
 • Organisaatio *
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Takaisin koulutuksiin