Vuosi 2021 on ollut sote-sektorille aikamoinen kiirastuli. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja arvioidessa, että vuosi 2022 tulee olemaan murrovuosi sen suhteen, miten asiakas- ja hoitotyötä tekevät vaihtavat työpaikkojaan.

Toivottavasti uusi vuosi tulee olemaan myös kuuntelun, dialogin ja osallistamisen vuosi. Niin, että eturivin työtä tekevät pääsevät kertomaan heille tärkeimmät työhön liittyvät veto- ja pitovoimatekijät sekä konkreettiset kehittämisideansa.

On paljon hyviä sote-johtajia

Sote-sektorin johtaminen on saanut melkoisesti kritiikkiä. On hyvä muistaa, ettei se anna kuvaa kaikesta toimialan johtamisesta. Tiedän lukuisia sosiaali- ja terveyspuolen johtajia ja esihenkilöitä, joilla on vilpiton halu auttaa kaikin mahdollisin keinoin johdettaviaan onnistumaan. Kyseiset henkilöt myös pyrkivät vastuullisuuteen, avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Toimintaympäristö ei kuitenkaan ole helppo, eikä heillä ole mahdollisuuksia toteuttaa moniakaan uudistuksia, joita haluaisivat. Lisäksi toimiala tarvitsee kokonaisuudessaan kulttuurin uudistamista. Siihen hyvinvointialueuudistus luo ainakin periaatteellisen mahdollisuuden.

Mediallistunut maailma tuo johtamisen todellisuuden esiin

Sen sijaan, että kritisoimme vain sote-sektorin johtamista ja osoitamme, mikä siellä on pielessä, olisi ehkäpä tärkeämpää kuunnella enemmän johdettavia. Alan työnantajat voivat konkreettisesti osoittaa valinnoillaan ja viestinnällään, miten tärkeinä ne pitävät henkilöstön priorisoimia asioita. Teoilla osoitetaan arvostusta. Uskon, että vuosi 2022 tulee näyttämään, miten tärkeässä roolissa konkreettiset vastuullisuuden teot ja arvovalinnat ovatkaan, koska mediallistunut maailma tuo ne läpinäkyvämmin esiin.

Kestävä sote-alan työnantajakuva rakentuu dialogin ja osallistamisen kautta

Jotta estetään sote-sektorin työntekijäpulan muutos katastrofiksi, täytyy työyhteisöissä parantaa niitä asioita, joita työntekijät pitävät itse tärkeimpinä. Mikäli halutaan pitää esim. nykyiset hoitajat työssä ja saada rekrytoitua uusia, tulee koko alan työnantajakuvaa rakentaa aidon kuuntelemisen ja osallistamisen kautta.

Avainhenkilöt tekevät edelleen suurimmat päätökset, mutta niihin taustalle tarvitaan nykyistä laajempaa osallisuutta ja hyvien käytänteiden jakamista. Tarvitaan myös ketterää tiedolla johtamista. Se edellyttää osin isojakin muutoksia sote-organisaatioiden johtamiskulttuureihin, arvoihin, sekä viestinnän käytänteisiin.

Johtajien ja esihenkilöiden vaihtuvuus lisääntyy

Ennustan, että henkilöstön vahvemman äänen myötä alalla tullaan näkemään aiempaa enemmän johtajien ja esihenkilöiden vaihtuvuutta. Rohkaisen siihen, että hyvinvointialueiden rekrytoinneissa painotetaan dialogin, empatian, osallistamisen sekä proaktiivisen viestinnän kyvykkyyksiä.

Hoitohenkilöstö on keskustellut jo kauan siitä, missä työpaikassa on hyvä tehdä työtä ja tämä arviointi siirtyy läpinäkyvämmäksi. Asettaisin työhyvinvoinnin johtamisen keskiöön. Sitä kautta muutkin tavoitteet voivat toteutua.

Voimia ja onnistumisia!

Toivotan kaikille sote-sektorilla työskenteleville jaksamista ja onnistumisia haastavaan aikaan! Jos haluat ideaa siitä, miten vuoden 2022 kickoff tehdään onnistuneesti yhden kysymyksen taktiikalla, lue artikkeli linkistä!

Kuinka vahvistetaan henkilöstön hyvinvointia yhdellä kysymyksellä?

Voit ladata linkistä pdf-versiona Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvityksen, jossa tarkastelin havaintojeni ja 35 haastattelun kautta uudistuksen johtamisen ja viestinnän kipupisteitä. Toivottavasti se auttaa hahmottamaan muutosta.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.