Tämä on ollut kiinnostavaa.

Olen vetänyt koulutuksia, joissa johtoryhmät ja viestintätiimit ovat hyödyntäneet ChatGPT:tä osana ryhmätyötä. Koulutettavat ovat kokeneet tämän inspiroivaksi, sillä se muuttaa yhteistyötä koneen kanssa ja vaikuttaa ryhmädynamiikkaan.

Tällöin ChatGPT osallistuu ideoiden tuottamiseen, sisältöjen luomiseen ja auttaa alkuideoiden kehittämisessä sekä niiden jatkotyöstössä. Tämä luo iteroivan kehän, jossa sekä ihmiset että kone edistävät toistensa panosta.

Tekoälyn muutos johtamisessa ja viestinnässä

Tekoälymurroksella on merkittäviä vaikutuksia johtamiseen ja viestintään. Usein keskustelu on kohdistunut yksilöihin ja siihen, miten he voivat hyödyntää tekoälyä omassa työssään.

Kannustan kuitenkin kokeilemaan generatiivista tekoälyä myös ryhmätyössä, sillä se avaa uusia mahdollisuuksia tiimityöskentelyyn ja osaamisen kehittämiseen kollektiivina. Se voi nostaa erityisesti innovointiin ja ideointiin liittyvää yhteistyötä uudelle tasolle. Aina tietysti muistettava, ettei koneelle jaa mitään salaista tietoa, kuten asiakas- tai henkilötietoja.

Kannattaa kysyä henkilöstön ajatuksia

Tekoälymurros herättää niin inspiraatiota kuin epävarmuutta. On tärkeää käydä avointa keskustelua aiheesta ja tarjota osallistavia tapoja tutustua generatiiviseen tekoälyyn. Yksi tehokas menetelmä on kysely tai yhteiskehittäminen, jossa koko henkilöstö voi jakaa ajatuksiaan tekoälymurroksesta.

Hyväksi havaittu metodi on kysyä kolme kysymystä; 1) mikä aiheessa huolettaa, 2) mikä inspiroi ja 3) minkälaista tukea toivot siihen. Jos haluat osallistamisesta lisätietoa, kerron mielelläni.

Yhteinen tulkinta toimintaympäristöstä oleellinen pohja muutokselle

Ylimmän johdon yhteinen näkemys generatiivisen tekoälyn vaikutuksista organisaatioon on avain muutoksen johtamisessa. Se kannattaa luoda huomioiden myös työn tekemisen, viestintäympäristön, sekä arvoilmapiirin muutokset.

Johdon rooli on ratkaiseva strategian, tavoitteiden, arvojen ja kulttuurin sopeuttamisessa tekoälyn aikakaudelle. Yhteinen ymmärrys mahdollistaa muutosmatkan aloittamisen niin, että se vahvistaa uteliasta ja valpasta kulttuuria.

Muutosmatka kannattaa tarinallistaa

Kun tekoälymatkaa käsitellään avoimesti ja innostavasti, se tekee organisaatiosta houkuttelevamman työnantajan, yhteistyökumppanin ja palveluntarjoajan.

Kaikki organisaatiot ovat tällä samalla matkalla! Tekoälymatkan tarinallistaminen auttaa luomaan kiinnostavaa brändiä ja houkuttelemaan osaavia ammattilaisia.

Ei kiitos, ei massiivisia tekoälyhankkeita

Jos haluat keskustella siitä, miten sinun organisaatiosi tekoälymatkaa voidaan tehdä niin, ettei siitä tule massiivista uutta hanketta, vaan se implentoidaan osaksi strategiaa, arvoja ja kulttuuria, ota vapaasti yhteyttä. Esittelen mielelläni metodin, jolla uudistusta tehdään niin, että se vahvistaa uteliaisuutta ja valppautta, eikä pelkoa.

Artikkelissa aiheesta lisää!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.