Arvot mielletään organisaatioissa helposti mainoslauseiksi, vaikka niiden pitäisi vastata sidosryhmien vaikeimpiin kysymyksiin. Erityisesti kriisiaikana odotetaan, että julkilausutut arvot näkyvät arjen teoissa. Jukka Saksin kirjoittama Arvovalta-kirja tarkastelee arvojen roolia johtamisessa ja viestinnässä monesta eri näkökulmasta. Uskottavasti jalkautetut ja viestityt arvot vaikuttavat organisaation taloudelliseen arvoon.

Saksin mukaan enää ei voida puhua arvoista pelkkinä tyhjinä mainoslauseina, vaan niiden tulee edustaa yksilön ja organisaation aitoja valintoja. Sidosryhmät tekevät 2020-luvulla enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Arvot korostuvat poikkeusoloissa, jolloin turvaudutaan johonkin pysyvämpään. Se edellyttää organisaatioilta syvällisempää otetta arvojen valitsemiseen ja niistä viestimiseen.

Koko maailmaa syleilevät arvot eivät ole todellisia arvoja

Johtajuuden ja asiantuntijuuden toimiympäristö on muuttunut 10 vuodessa merkittävästi. ”Kansalaisilla on media taskussaan ja mediallistunut yhteiskunta odottaa läpinäkyvyyttä. Jotta arvot ovat todellisia, edellyttää se rohkeutta linjata asioita. Todelliset arvot menevät jopa rahan edelle”, kuvaa Saksi arvojen merkitystä. ”Koko maailmaa syleilevät lausahdukset eivät ole arvoja lainkaan, vaan enemmänkin yhteisön toiveita ja markkinointipuhetta.”

Myynnissä ei aina tunnisteta asiakkaiden tai myyjien arvolatauksia

Saksi näkee arvoissa hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka avulla yritykset voisivat vahvistaa brändiään ja saada sidosryhmiensä luottamuksen. ”Liian harva myyntijohtaja pohtii sitä, minkälaiset arvot vaikuttavat asiakkaiden, myyjien ja yhteistyökumppaneiden valintoihin. Osataanko syvällisesti ymmärtää sidosryhmien arvolatauksia ja auttaa niiden toteutumista? Arvot mielletään usein HR-johtajan omaisuudeksi, kun niiden tulisi toimia koko johtamisjärjestelmän ytimessä”, Saksi haastaa uudenlaiseen ajatteluun.

Arvoilla on merkittävä vaikutus organisaatioiden maineeseen

Saksi selvitti kirjaa varten vuoden 2019 maineeltaan parhaiden ja huonoimpien yritysten arvoja. ”Kaikkien yritysten arvot ovat kirjattuina samankaltaisia. Mainetta vahvistavat ja rapauttavat asiat riippuvat pitkälti siitä, miten viestityt arvot toteutuvat arjen toimissa ja seisotaanko niiden takana myös vaikeissa paikoissa. Jos organisaatio viestii arvoista, jotka eivät perustu todellisuuteen, syntyy maineriskejä ja arvot saattavatkin kääntyä organisaatiota vastaan.”

24 vaikuttajaa luovat monipuolisen näkökulman arvoihin

Saksi haastatteli kirjaan 24 päättäjää yhteiskunnan eri osa-alueilta. Kaikille yhteistä oli näkemys siitä, että arvojen merkitys yhteiskunnassa vahvistuu. Haastattelut toivat esille arvoja esimerkiksi yt-menettelyissä, fuusioissa ja suurissa strategisissa muutoksissa.

Haastateltavina olivat Lasse Ahlstedt, Stefan Björkman, Teemu Heinonen, Olli Holstmröm, Eero Huovinen,
Hannele Jakosuo-Jansson, Atte Jääskeläinen, Gita Kadambi, Saara Kankaanrinta, Johannes Karjula, Seppo Kolehmainen, Elina Koskela, Topi Manner, Heikki Martela, Jukka Metsälä, Kaius Niemi, Mikko Nieminen, Susanna Pettersson, Perttu Pölönen, Timo Ritakallio, Milja Saksi, Peter Sjöberg, Juha Tapio, Tommi Tuominiemi ja Merja Ylä-Anttila.

Haastattelut ja kirjan arvostelukappaleet

Jukka Saksi, kirjoittaja: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Taina Parviainen, kustannustoimittaja: 050-358 0846 / taina.parviainen@helsinki.chamber.fi

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.