Tekoälyn tuoma muutos työyhteisöissä voi olla merkittävä mahdollisuus, mutta samalla se asettaa johtamiselle erityisiä haasteita. Käsittelen tässä artikkelissa kolmea keskeistä riskiä, jotka liittyvät tekoälyn käyttöönottoon työyhteisöissä ja tarjoan vinkkejä näiden riskien hallintaan.

1. Salainen tekoälyn käyttö – Merkki pelokkaasta kulttuurista

Tekoälyn käyttäminen ilman avointa keskustelua ja yhteisiä pelisääntöjä kertoo usein pelokkaasta ja epävarmasta työkulttuurista. Jos työntekijät kokevat, että heidän täytyy käyttää tekoälyä salassa, se voi viestiä siitä, että organisaatiossa ei ole selkeää linjaa tai tukea tekoälyn käyttöön.

Jotta tähän haasteeseen voidaan puuttua, on tärkeää, että johto ottaa aktiivisen roolin tekoälystrategian osallistavassa kehittämisessä ja viestii avoimesti sen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Johdon kannattaa myös rohkaista henkilöstöä esittämään kysymyksiä ja jakamaan kokemuksiaan tekoälyn käytöstä.

2. Epämääräiset eettiset ohjeistot ja arvot

Tekoälyn eettinen käyttö on yksi suurimmista haasteista, joka vaatii selkeitä arvoja ja ohjeistuksia. Epäselvät eettiset linjaukset voivat johtaa väärinkäytöksiin ja vahingoittaa organisaation mainetta.

On olennaista, että johto määrittelee henkilöstöä osallistaen selkeät eettiset periaatteet tekoälyn käytölle ja varmistaa, että kaikki työntekijät ymmärtävät ne. Tämä sisältää ohjeet siitä, miten tekoälyä tulisi käyttää asiakkaiden ja työntekijöiden tietojen käsittelyssä, sekä sen, miten tekoälyä voidaan käyttää tukemaan organisaation yleisiä arvoja.

3. Tekoälyn koetaan olevan vain IT-osaston asia

On riski, että tekoälyprojektit nähdään vain teknologisina hankkeina, jolloin unohdetaan niiden laajempi vaikutus organisaation kulttuuriin ja työtapoihin. On tärkeää, että tekoälyn käyttöönotto nähdään koko organisaation yhteisenä asiana, ei pelkästään IT-osaston projektina.

Tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä eri osastojen välillä. Johtajien on tärkeä osallistua koulutuksiin ja näyttää esimerkkiä arjen oivallusten ja kysymysten esittämisessä siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää eri toimintojen kehittämisessä.

Kokeilun ja osallistumisen kulttuuri

Jotta tekoälyn tuomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti, organisaatioon tulisi luoda kulttuuri, joka kannustaa kokeiluun ja osallistumiseen. Lisäksi, tarinallistamalla tekoälymatkaa avoimesti, työyhteisöstä tulee entistä innostavampi ja kiinnostavampi paikka työskennellä ja tehdä yhteistyötä.

Utealias ja avoin tekoälymatka tekee työyhteisöstä kiinnostavan

Viestintä- ja kokeilukulttuurin vahvistaminen ei ainoastaan lisää työntekijöiden sitoutumista, vaan myös parantaa hyvinvointia ja yhteistyötä. Se luo pohjan, jolla organisaatio voi kukoistaa ja erottua edukseen muutosmatkalla, jolla jokainen organisaatio väistämättä on.

Käyttämällä tekoälyä avoimesti ja eettisesti, voimme varmistaa, että teknologia palvelee meitä eikä toisin päin. Tämä on matka, johon koko työyhteisön on hyvä lähteä yhdessä – johto etunenässä, kannustaen ja ohjaten.

Varaa maksuton tekoälydemo

Jos toimit johtamistehtävässä, eikä generatiivinen tekoäly ole vielä tiimissäsi kovin tuttua, tarjoan sinulle maksuttoman henkilökohtaisen tekoälydemon teamsin kautta.

Näytän siinä konkreettisesti, miten voit säästää aikaa ja parantaa työsi laatua tekoälyn avulla. Voit varata teamsin kalenteriisi alla olevasta linkistä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.