Asiakkaamme tulevat tekemään tänä vuonna enemmän arvopohjaisia päätöksiä kuin koskaan aiemmin. Oli toimiala mikä tahansa. Onko yrityksemme myynnin johto valmitautunut siihen?

SAIN SPARRATA K-KAUPPIAITA mediallistumisesta, viestinnästä ja johtajuuden haasteista. Keskustelimme myös siitä, miten kuluttaja-asiakkaat tuovat esiin erilaisia arvojaan ostokäyttäytymisensä kautta. Erityisesti nuorilla on vahvoja ympäristöön, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä arvoja. Arvokäsitykset vahvistuvat ja niihin kiinnitytään yhä kovenevassa viestintäilmapiirissä. Onko yrityksemme valmis siihen ja tiedämmekö, minkälaisia arvoja asiakkaamme pitävät tärkeinä?

ARVOT NÄKYVÄT MYÖS B2B-YMPÄRISTÖSSÄ. Olen haastatellut keväällä ilmestyvään Arvovalta-kirjaan 30 yhteiskunnan päättäjää eri sektoreilta. Heistä useampi toimii autoiluun liittyvissä bisneksissä, kuten autokaupassa, leasingissä, rahoituksessa tai energian parissa. He kaikki olivat sitä mieltä, että asiakkaiden arvomaailmassa tapahtuu muutoksia ja se heijastuu koko palveluketjuihin. Samalla kaikkien ketjussa mukana olevien täytyy kiinnittää huomiota omiin arvovalintoihinsa, toimia julkilausuttujen arvojen mukaisesti, sekä kertoa arvoista läpinäkyvästi. Tällä kaikella on suuri merkitys asiakkaiden tekemiin valintoihin.

ASIAKKAAT TEKEVÄT VALINTOJA ENNEN KUIN TAPAAVAT MYYJÄÄ. Tätä tapahtuu kaikilla liiketoiminnan sektoreilla. Onko sinun edustamasi yrityksen asiakkaan helppo tietää, minkälaisia arvoja edustatte, miten arvonne näkyvät arjen valinnoissa ja minkälaisiin arvoihin asiakas sitoutuu ostaessaan palveluanne tai tuotteitanne? On myynnin johdon tehtävänä varmistaa, että yrityksessä tunnistetaan asiakkaiden keskeiset arvokäsitykset ja kyetään kommunikoimaan aiheesta heidän kanssaan. Yhä enemmän dialogi käydään somessa.

EPÄSELVÄ ARVOVIESTINTÄ LISÄÄ MAINERISKIÄ. Mainekriisit eivät yleensä synny vielä siitä, että jokin yritys mokaa jotain, vaan siitä, miten yrityksessä reagoidaan tilanteeseen heränneeseen kritiikkiin. Myös huonomaineisissa yrityksissä on sinällään yhteiskunnassamme hyväksi havaittuja arvoja, kuten asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus. Kriisit ovat syntyneet pitkälti siitä, että sidosryhmät ovat kokeneet yritysten toimineen arvojen vastaisesti, eli on syntynyt arvoristiriitoja. Kun mukaan lisätään vähäinen viestintä, lähes olematon kasvollinen viestintä ja proaktiivisuuden puuttuminen, on yritys hyvin altis mainekriiseille. Asiakkaat arvostavat läpinäkyvyyttä, johdonmukaisuutta ja palvelualttiutta. Proaktiivinen, kasvollinen ja näkemyksellinen viestintä on tärkeä osa tämän päivän digitaalista palvelua. Myynnin johtajan kuuluisi vastata sen toimivuudesta ja näyttää omaa esimerkkiä.

HYÖDYNTÄÄKÖ YRITYKSENNE MYYNTIJOHTO SOMEA AMMATTIMAISESTI? Iso osa arvoihin liittyvästä viestinnästä käydään somessa. Vuonna 2020 on vaikea osoittaa olevansa ajan tasalla oleva myyntijohtaja, mikäli jättää hyödyntämättä sosiaalisen median työkaluna kokonaan. Suosittelen tekemään valintoja, koska kaikkeen ei ole aikaa. Se tarkoittaa tärkeimpien kohderyhmien määrittämistä ja viestinnän ajattelemista palveluna niissä kanavissa, sellaisin sisällöin, joista on asiakkaille ja myyjille hyötyä. Aktiivisesti viestiviä myynnin johtajia on vielä melko vähän. On siis mahdollisuus erottautua ja hyötyä siitä!

17.3.2020 MYYNTIJOHDON KOULUTUS: MENESTY MYYNTIJOHTAJANA SOMESSA. Minä toimin kouluttajana ja tarjoan päivän aikana viitekehyksiä, havaintoja, asiakascaseja sekä näkemyksiä siitä, miten tulet menestymään aktiivisesti viestijävänä myynnin johtajana. Koulutus on dialoginen ja sen tavoitteena on tarjota sinulle työkaluja löytämään oma luonteva tapasi hyödyntää somea työssäsi. Tutustu sisältöön ja ilmoittaudu ajoissa – paikkoja on rajoitetusti! 

Jukka Saksi toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357 jukka.saksi@johtajaonmedia.fi @JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Tilaa uutiskirje

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.