Eriävät näkemykset arvoista aiheuttavat tulevissa maakunnissa suuria johtajuuden arvo-ongelmia. arvioi Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi. Näkemys perustuu keväällä 2019 valmistuneeseen Sote-johtamisen arvotutkimukseen, jossa haastateltiin 120 sote-päättäjää julkiselta-, kolmannelta- ja yrityssektorilta.

Julkisen sektorin arvokäsitykset eroavat paljon yrityksistä ja 3. sektorin toimijoista

Julkisen sektorin sote-johtajien näkemykset erosivat merkittävästi arvojen roolista arjen johtamistyössä, asiakastyössä, hoitotilanteissa sekä arvoista viestimisessä, kun niitä verrattiin yritysten ja 3. sektorin sote-johtajien näkemyksiin. ”Julkisella sektorilla on useita organisaatioita, joilla ei ole selkeästi kommunikoituja arvoja lainkaan. Niiden periaatteellinen arvopohja kumpuaa lainsäädännöstä ja poliittisesta päätöksenteosta. Tällöin arvot eivät myöskään ole selkeitä johtamisen, asiakkuuksien tai hoitotyön ohjureita, eikä niistä kyetä viestimään läpinäkyvästi”, Saksi toteaa. Arvojen merkitys onnistuneen johtamisen kulmakivenä on hänen mukaansa yrityksissä ja 3. sektorilla selkeä. ”Yhteistyö eri sektoreiden kanssa on vaikeaa, kun arvot nähdään niin eri tavoin”.

Maakuntamallin päätöksissä tulisi huomioida riski arvo- ja johtamisongelmista

Antti Rinteen mukaan sote-uudistus toteutetaan 18:n maakunnaksi kutsutun itsehallintoalueen pohjalta, niin, että julkinen sektori on pääjärjestäjä ja päätuottaja. Saksi toivoo, että malliin liittyvissä päätöksissä huomioidaan riski merkittävistä johtamisongelmista. ”Yritysten ja 3. sektorin sote-johtajien käsitykset arvojen roolista esimeriksi sote-palveluiden hankinnassa eroavat merkittävästi julkisen sektorin kannasta. Se ei voi olla näkymättä ongelmana tulevassa soten hankintamallissa. Palveluntuottajat kokevat, ettei arvoilla ole todellisuudessa kilpailutuksissa merkitystä ja ostajapuolena julkinen sektori kokee arvojen sisältyvän laatukriteereihin”.

Arvoristiriidoista kärsivät lopulta eniten hoidon kohteet

Saksin mielestä poliittisten päättäjien tulisi täsmentää julkisen sektorin arvokäsitykset erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. ”Uudella hallituksella on momentum käyttää johtajuuttaan niin, että riskit merkittävistä johtamis- ja arvoristiriidoista minimioidaan. Muuten rakennetaan taloa huteralle pohjalle. Epäonnistuneen johtajuuden suurimpia kärsijöitä ovat loppupelissä potilaat”.

Sote-johtamisen arvotutkimuksen tulosraportin voi ladata osoitteesta johtajaonmedia.fi/arvotutkimus

Lisätietoja aiheesta antaa

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.