Tommi Tuominiemi toimii leasingyhtiö ALD Automotiven operatiivisena johtajana Suomessa. Hänen mukaansa autoasiat nähdään vahvoina vastuullisuuden ja ympäristön aiheina. Autoihin liittyen voidaan osoittaa faktojen perusteella, minkälaisia vaikutuksia autoilla on esimerkiksi yritysten päästöihin. Yritykset haluavat panostaa maineeseen, ja siihen on aina myös kaupallinen motiivi sen perusteella, missä asioissa halutaan olla mukana.”

REKRYTOINNISSA ON ARVOILLA MERKITTÄVÄ VAIKUTUS. ”10 vuotta sitten rekrytoija kysyi vielä arvoihin liittyviä asioita työnhakijalta. Nyt on hienoa, että työnhakijat haastavat ALD:n omia arvoja. Heitä kiinnostaa, miksi jotain asioita tehdään ja minkälaisista arvoista käsin yrityksessämme työskennellään. Erityisesti 25–40-vuotiailla on arvot vahvasti mielessä, ja heillä alkaa olla työkokemustakin mukana kokonaisuudessa.” Tommin mukaan arvoihin liittyen työnhakijaa kiinnostaa, miten ihmiset yhtiössä voivat, minkälaisia henkilöstöetuja heillä on ja minkälainen työfiilis yhteisössä vallitsee. ”Ylipäätään esille nousevat paljolti ihmiseen liittyvä asiat. Lisäksi liikkuminen ja siinä mukana oleminen koetaan mielenkiintoiseksi. Alalla tapahtuu, tehdään erilaisia asioita ja sillä on yhteiskunnallista merkitystä. Monelle yhtiössä työskentelevälle on tärkeää, että voi vaikuttaa yhteiskuntaan.”

POHDIMME, MIKSI AUTOALA ON VARSIN VAROVAINEN VIESTINNÄSSÄÄN. ”Toimijoilla on hyvä kokemus siitä, miten bisnes on herkkä viestinnälle ja sen vaikutuksille. Erityisesti se liittyy veroaiheisiin. Kun joku päättäjä on ottanut autoiluun liittyviin veroihin kantaa, on sillä ollut usein suora vaikutus bisnekseen siten, että kauppa on loppunut kuin seinään. Lisäksi rohkeuden puute on selkeä syy varovaiselle viestinnälle.” Isoja ikäluokkia eläköityy, ja nuorempia sukupolvia tulee tilalle. Tommi ajattelee, että sen myötä autoala voisi ottaa rohkeammin kantaa ja käydä keskustelua. ”Keskustelu ei lähde käyntiin, ellei tule rohkeita avauksia. Alalla on totuttu markkinointiviestintään, eikä se välttämättä aiheuta juurikaan dialogia. Tällöin tulisi heittäytyä avoimesti keskusteluun. Se vaatii ylimmältä johdolta aktiivisuutta ja toimenpiteitä.”

TOMMI MIETTII VIESTINNÄN HEIJASTEVAIKUTUKSIA. ”Voisiko olla niin, että jos lähdettäisiin käymään rohkeampaa dialogia julkisuudessa esimerkiksi yritysjohdon kautta, olisi muidenkin alalla toimivien rohkeampaa käydä keskustelua, kuten myyjien loppuasiakkaan kanssa, jotta olisi tunne, että johtokin käy keskustelua? Voisiko se rohkaista avoimuutta läpi koko organisaation?”

VIESTIMINEN LIITTYY PALJOLTI YRITYKSEN KULTTUURIIN ja kun avainhenkilö, esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja vaihtuu, saattaa muuttua myös viestintäkulttuuri melko nopeasti. ”Kun tulee uusia ihmisiä, on hienoa katsoa, miten iso osa heistä on aktiivisia viestinnässä. Heille on luontaista käydä keskustelua kaupallisesta agendasta somekanavissa. Siihen ei aina tarvitse välttämättä kenenkään kannustaa, vaan monille nuoremman polven työntekijöille se on luontaista ja omaa. Silloin sitä ei niin paljon mieti, vaan antaa mennä vaan rohkeasti omana itsenään, eikä se vie silloin niin paljon aikaakaan. Kokeneemmille työelämän ihmisille voi olla melko lailla korkea kynnys ottaa kantaa yrityksen asioihin. On opittu erilaiseen kulttuuriin.”

TOMMI KOKEE, ETTÄ TYÖNTEKIJÄT OVAT VARSIN VALVEUTUNEITA JA VASTUULLISIA. Kun 100 ihmistä tulee töihin joka päivä, he haluavat, että yrityksessämme toimitaan oikein. Jos jotain epäkohtia havaitaan, ne uskalletaan nostaa esille. Siinä mielessä selkeät arvot ovat myös hyvää riskienhallintaa. Koronakriisin aikana työtä tehdään suurimmaksi osaksi etänä, mutta samat lainalaisuudet pätevät sielläkin. Työllä pitää olla tarkoitus.

Haastattelun ja paljon muuta johtajuudesta, arvoista ja viestinnästä voit lukea tuoreesta Arvovalta-kirjasta.

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.