Tutkimuksemme ”Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat” etenee. Olemme saaneet arvokkaita näkemyksiä ja syvähaastattelujen kautta päässeet kyseenalaistamaan myös omia etukäteisoletuksiamme. Haastateltavia ilmoittautui mukaan odotettua enemmän ja tulemme myös laajentamaan sidosryhmähaastatteluja viranomaisiin. Tavoitteemme on edistää aihealueen rakentavaa vuoropuhelua.

Kvalitatiivisten haastattelujen yhteydessä on toistaiseksi havaittu, että mediallistuminen ilmiönä on laajalti tunnistettu. Toimintatavat ja johtopäätökset ilmiön vaikutuksista eri yhtiöissä poikkeavat merkittävästi. Selittäviä syitä on lukuisia ja on syytä korostaa, ettei ole yhtä oikeaa tapaa viestiä. Tulokset ratkaisevat, kuten moni haastateltava painottaa.

Tekemisen tavoissa merkitseviä eroja

Isot erot tekemisen tavoissa selittyvät usein kulttuurisilla seikoilla ja avainhenkilöiden omaksumalla tavalla viestiä. Toisaalta yritysten valintoja määrittävät toimialat ja mm. asiakaskunnan rakenne sekä henkilöstön määrä, yritysten koko kaiken kaikkiaan.

Useita teemoja pystymme lähestymään rakenteisesti ja tutkimuksen tulokset tulevat palvelemaan pörssiyhtiöiden viestinnän tavoitteellista ja systemaattista kehitystyötä. Tutkimus osoittaa, että pörssiyhtiöt haluavat olla aktiivisesti auttamassa sidosryhmiään avoimen viestinnän keinoin.

Jatkokysymyksiä vastuista ja organisaatiorakenteista

“Olemme saaneet haastatteluissa runsaasti täydentäviä havaintoja mediallistumisen seurauksista ja myös vaativia jatkokysymyksiä. Yksi noteerattuja yhtiöitä askarruttava seikka on sijoittajaviestinnän suhde muuhun viestintään. Tuleeko sijoittajaviestintää edelleen käsitellä erikseen? Tämä kysymys heijastuu myös yhtiöiden organisaatioratkaisuihin ja vastuunjakoon”, Jukka Saksi korostaa.

“Viitekehyksinä käyttämämme mediallistumisen toimiympäristö sekä johtajuusviestinnällinen profiili, ovat toimineet keskustelujen rakenteistajina. Ne ovat myös auttaneet arvioimaan organisaation nykytilaa, tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämisen suuntaa. Mediallistuminen on totta ja siitä on mahdollista valjastaa vahvuus”, Jarmo Rosenberg täydentää.

Lisää tiedotteita liittyen tutkimukseen täältä.

 

Johtaja on Media! Oy on erikoistunut analysoimaan, tutkimaan ja valmentamaan johtajuusviestintää mediallistuvassa toimiympäristössä. Konsepti pohjautuu väitöstutkimukseen, satoihin sparrauksiin sekä omiin kokemuksiin. 
Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi