Muistan hämmentyneeni tehdessäni johtajuus-tutkimukseni syvähaastatteluita 2009-2010. Harva haastattelemani finanssialan johtaja pystyi kuvaamaan johtajuusfilosofiaansa, tapaansa johtaa tai arvojaan. Heillä ei ollut kysymyksiini selkeää vastausta, suuri osa ei ollut pohtinut asiaa. Ehkä ei ollut tarvinnut, koska työelämä oli tarjonnut sopivasti uusia haastavampia tehtäviä, he olivat päässeet ns. uraputkeen.

Mediallistuminen haastaa avoimuuteen

Itseäni asia hämmästytti paljon. Odotin etukäteen, että saan itseäni kokeneemmilta ja yhteiskunnallisesti merkittävissä tehtävissä olevilta selkeitä vastauksia siitä, mitkä tausta-ajatukset heillä on oman johtajuutensa tukena. Oletin, että päästäkseen niin merkittäviin tehtäviin, tulee olla vahva itsetuntemus, näkemys omista vahvuuksista ja heikkouksista. Haastattelut tehtiin juuri ennen aktiivista some-aikaa, jolloin kukaan haastateltavista ei myöskään maininnut sosiaalista mediaa johtajuuteen vaikuttavana tekijänä. Perinteisestä mediasta ja verkostoista kyllä puhuttiin. Näkisin, että mediallistumisen myötä tiedostavampi ja avoimuutta odottava sidosryhmäjoukko on haastanut kaikkia johtajia pohtimaan johtajuutensa tukipilareita.

Hyvä johtajuus pohjautuu hyvään itsetuntemukseen

Miksi johtajuusfilosofian tai arvojen kiteyttämisellä olisi merkitystä? Ensinnäkin hyvään johtamiseen liitetään poikkeuksetta johtajan hyvä itsetuntemus. Tulisi kyetä hahmottamaan, mistä omat toimintamallit, arvomaailma, uskomukset ja näkemykset kumpuavat. Jos ei näe, eikä kykene kuvaamaan niitä itselleen, on vaikea johtaa muitakaan onnistuneesti. Sidosryhmille on tärkeää tietää, mitä johtaja ajattelee ja mihin asioihin hän johtajuutensa ankkuroi. Se on osa vastuullisuutta ja kasvollista johtamista. Henkilöstö odottaa johtajan olevan ennustettavissa, se rakentaa luottamusta. Asiakkaat haluavat yhä enemmän tietää, minkälaisista arvoista käsin yritystä johdetaan, koska se vaikuttaa heidän valintoihinsa. Sijoittajille on tärkeää tietää, mihin tekijöihin yrityksen johto tekemisensä perustaa. Tieto selittää muualta saatua informaatiota ja vaikuttaa luottamukseen.

Vuosi 2021 on johtajarekrytointien vedenjakaja

Arvot tai johtajuusfilosofia voidaan kokea nimikkeenä etäisenä tai jopa jollain tavoin juhlallisena. Voidaankin puhua tavasta toimia tai toimintaperiaatteista. Pääasia, että tiedät johtajana mistä puusta sinut on leivottu, tunnet itsesi. Suosittelen pohtimaan asiaa paperilla, takaan, ettei aika mene hukkaan. Sen jälkeen on paljon helpompi johtaa muita, toteuttaa johtajuusviestintää sekä esimerkiksi hakeutua haastavampaan työtehtävään. Vuonna 2021 ei nimittäin enää rekrytoida haastaviin johtamistehtäviin heitä, joiden johtajuusviestintä ei ole uskottavaa. Jos teema kiinnostaa, ota yhteyttä, niin kerron lisää.

 

 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin