Näyttää, että tekoäly on yhä vahvemmin siirtymässä perinteiseltä tietohallinnolta organisaatioiden johtamisen keskiöön. Tämä vaatii ylimmältä johdolta uudenlaista ajattelutapaa ja valmiutta hyödyntää tekoälyä päätöksenteossa ja strategiassa henkilökohtaisesti.

Johtamisen toimintaympäristö on nyt erityisen haastava

Ennakoin, että johtajat tulevat vaihtumaan jatkossakin nopeasti, koska johtamisympäristö on poikkeuksellisen haastava. Kiireen tuntu ja jatkuva muutos korostuvat asioina, jotka kuormittavat erityisesti johtoa. Näin ollen on tärkeää löytää tapoja, joiden avulla säästetään aikaa ja helpotetaan työkuormaa.

Tekoäly voi keventää työkuormaa

Sisäiset kokoukset, projektit, muutosviestintä, ideointi ja erilainen raportointi vievät huomattavasti aikaa ja energiaa organisaatioiden johdolta. Suosittelen lääkkeeksi tuottavaa ja luovaa tekoälyä ja haluaisin korostaa sen tuomaa kulttuurillisen muutoksen merkittävyyttä.

Tekoäly ei ole enää pelkkä tietohallinnon työkalu, vaan sen käyttö leviää yhä enemmän johtamisen ytimeen. Tämä edellyttää ylimmältä johdolta uudenlaista ajattelutapaa ja valmiutta hyödyntää tekoälyä päätöksenteossa ja strategiassa.

Tärkeää, että ylin johto osaa itse käyttää tekoälyä

On tärkeää, että organisaatiot huomioivat jatkossa johtajarekrytoinneissa kandidaattien kyvyn tunnistaa tekoälyn vaikutuksia työn muutokseen, sekä sen, miten hyvin johtajat itse osaavat hyödyntää tekoälyä omassa roolissaan.

Kaikki organisaatiot ovat tekoälymuutoksen edessä ja on tärkeää tunnistaa, että muutosta ei voi johtaa onnistuneesti, ellei tiedä, miten tekoäly konkreettisesti muuttaa työn tekemistä. Tämä muutos haastaa myös ylimmän johdon uudistumaan, sillä tehokkaan ja laadukkaan päätöksenteon vaatimukset kasvavat. Muuten on vaarana, että johtajasta tulee tulppa yhteisönsä kehitykselle.

Henkilöstön hyvinvointi etusijalle

Mielestäni henkilöstön hyvinvointi kannattaisi asettaa tekoälymuutoksen keskiöön.

Hyvinvointi luo perustan monille muille tavoitteille ja tukee organisaation sisäistä muutosta kohti tehokkaampaa ja osallistavampaa työympäristöä. Tämä myös vahvistaa organisaation asemaa houkuttelevana työnantajana ja yhteistyökumppanina.

Suosittelen seuraamaan hyvinvoinnin muutosta säännöllisesti tekoälymuutoksen edetessä työyhteisössä. Jos hyvinvointi laskee muutoksen aikana, jotain on tehty väärin, koska tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia juuri ajan säästöön, työn laadun parantamiseen ja hallinnan tunteen vahvistamiseen.

ps. Jos haluat keskustella tarkemmin generatiivisen tekoälyn hyödyistä ja rajotteista johtamisen ja viestinnän näkökulmista, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.