Keskustelimme Teemu Heinosen kanssa siitä, minkälaiset arvot nousevat esiin Nousiaisen kunnan johtamistyössä. Teemu oli vuonna 2018 26-vuotias aloittaessaan Suomen nuorin kunnanjohtaja.

TEEMU POHTI ARVOIHIN LIITTYVIÄ HAASTEITA. ”Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, lainsäädännön muuttuvat tulkinnat ja yleisesti yhteiskunnan muuttuva suhtautuminen yksittäisiin arvoihin asettavat haasteita yhteisten arvojen noudattamiseen. Toisaalta arvojen noudattamiseen liittyy myös osittain tulkinnallisuutta ja joissakin tilanteissa joudutaan tekemään arvovalintoja, joissa tietty arvo asetetaan toista arvoa tärkeämmäksi. Yhteisten arvojen mukainen toiminta onkin muuttuva käsite, koska esimerkiksi kunnassa palvelutarve, lakisääteiset tehtävät ja myös rahoitus ovat jatkuvassa muutoksessa. Erityisesti taloudellisesti vaikeissa tilanteissa, kuten julkisen talouden heikentyessä, joudutaan tekemään merkittäviä arvovalintoja, joista tulee varmuudella kritiikkiä yksittäiseltä asiakkaalta tai asiakasryhmältä.”

PUHUTAANKO KUNTAJOHTAMISEN KONTEKSTISSA ARVOISTA ja hahmotetaanko ne osaksi kunnan johtamista? Kuntastrategiasta nousevat arvoina esille oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, turvallisuus, koulutus, rohkeus, ympäristöystävällisyys, resurssitehokkuus, luonto, luonnollisuus, asiakaslähtöisyys, viihtyvyys, laadukkuus ja ketteryys. Teemun mielestä niistä puhutaan kasvavin määrin, ja hän uskoo näin olevan myös jatkossa.

”VÄITÄNKIN, ETTÄ ARVOT ON HAHMOTETTU OSANA KUNTAJOHTAMISTA. Perustelen asiaa sillä, että resurssien niukentuessa joudutaan valitettavasti tekemään kasvavin määrin arvovalintoja. Näitä arvovalintoja ja arvopainotuksia tehdään niin arjen palvelujen tuottamisessa kuin kehittämistyössä. Mielestäni johtajan tulee mukautua ensin toimintaympäristöön ja sen arvoihin. Tämän jälkeen johtaja voi tarvittaessa lähteä hitaasti muuttamaan tai terävöittämään toimintaympäristön yhteisiä arvoja, mutta koko kuntayhteisön arvojen muuttaminen on kuitenkin haasteellista ja hidasta. Näin ollen kunnan johtaminen perustuu vahvasti paikallisiin vahvuuksiin, resursseihin, asukkaisiin, kuntaidentiteettiin ja arvoihin. Kunnan vahvuudet, resurssit, asukkaat, kuntaidentiteetti ja arvot ovatkin usein vahvasti vakiintuneita, jolloin ne pitäisi olla esimerkiksi kuntastrategiassa ja sitä kautta myös kunnan johtamisessa terävästi esillä.”

TEEMU ON NUORI KUNNANJOHTAJA, ja on mielenkiintoista keskustella siitä, miten hän kokee sidosryhmien odotukset työtään kohtaan. ”Tässä ajassa mielestäni jokaiseen kunnanjohtajaan ja hänen työpanokseensa kohdistuvat suuret odotukset iästä riippumatta, osittain jopa kohtuuttomankin suuret odotukset. Minä itse koen olevani kunnanjohtaja enkä esimerkiksi Suomen nuorin kunnanjohtaja. Sidosryhmissä minut on otettu hyvin vastaan, mutta kyllä siellä tietysti odotetaan, että hommat toimii tekijästä ja iästä riippumatta. Olen tunnistanut sidosryhmien kovat odotukset, mutta toisaalta olen tunnistanut myös oman päätös- ja vaikutusvallan rajoituksellisuuden. Nuoresta kunnanjohtajasta puhuttaessa sidosryhmät yleensä odottavat enemmän sellaista innovatiivisuutta, innokkuutta, tietoteknistä ja viestinnällistä osaamista.”

TEEMUN TAVOITTEENA ON, ETTÄ NOUSIAINEN VIESTII ARVOISTAA PÄÄTÖKSILLÄÄN, johtamisellaan, viestinnällään, markkinoinnillaan, hankinnoillaan, rahankäytöllään ja yleisesti käytännön toiminnallaan. ”Johtajana pyrin omalla esimerkilläni johtamaan ja sitä kautta jalkauttamaan yhteisiä arvoja arjen työhön ja asiakaskohtaamisiin. Kun olemme johtajina, työntekijöinä, luottamushenkilöinä, yhdistyksen jäseninä, yrittäjinä tai kuntalaisina edustamassa kuntaa, niin olemme myös edustamassa kuntayhteisömme arvoja”.

Haastattelun ja paljon muuta voit lukea kokonaisuudessaan tuoreesta Arvovalta-kirjasta.

Lue myös muita kiinnostavia henkilöhaastatteluita!

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.