Tiivistettynä suurin este lähijohtajien viestinnälle on tunne siitä, ettei viestintään ole tarpeeksi aikaa. Painava juurisyy taustalla on, ettei viestintää ole kirjattu henkilöiden tehtävänkuviin, joten sitä tehdään, jos muista tehtävistä jää aikaa.

Olen kerännyt vuosien varrella n. 2.000:lta valmennettavalta lähijohtajalta ja esihenkilöltä kokemuksia siitä, mitkä asiat estävät heidän työhönsä liittyvää viestintää. Korkea itsekriittisyys nousee esteeksi erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa. On yleistä, että vastuulliset ja täsmälliset ihmiset haluaisivat, että heidän tuottama viestintä olisi mahdollisimman valmista ja sille löytyy selkeä syy-seuraussuhde.

Matkasta kertominen on usein kiinnostavaa

Kuitenkin seuratuimmat lähijohtajat ovat löytäneet oman tapansa kertoa keskeneräisistäkin asioista. Somessa, blogeissa ja muissa itse tuotetuissa sisällöissä matkasta kertominen on usein kiinnostavampaa kuin valmiista asioista tiedottaminen. Siinä piilee iso johtajuusviestinnän potentiaali.

Vihapuhetta voi estää rakentavalla viestintätyylillä

Pelko joutumisesta vihapuheen ja maalittamisen kohteeksi estää viestimistä. On viestintäteemoja, joissa on vaikea olla joutumatta hyökkäysten kohteeksi, esimerkkeinä pakolaiset, uskonto, rokotteet ja seksuaalinen suuntautuminen. Useimmiten voi omalla viestintäsävyllä vaikuttaa siihen, minkälaista kohtelua osakseen saa. Jos laukoo mustavalkoisia ”totuuksia” ja haukkuu toisia, saa takuuvarmasti negatiivista kohtelua osakseen. Rakentava, ratkaisukeskeinen ja toisia kunnioittava viestintätyyli vaatii harjoittelua, mutta kannattaa.

Työyhteisön kulttuurilla suuri vaikutus

Nostaisin esille myös työyhteisön kulttuurin merkityksen. Se voi rohkaista tai lannistaa. Pahimmillaan kulttuuri estää viestimästä parhaimpiakin viestijöitä ja parhaimmillaan se kannustaa löytämään oman tapansa kertoa yhteisöstä ulospäin. Tämä olisi kaikkien johtajien tärkeä ymmärtää.

Viestintää tulisi huomioida ja palkita jollain tavoin

Organisaation viestintähalukkuus on mielestäni pitkälti johtamiskysymys. Jos toivotaan, että ihmiset viestivät ja työyhteisö näyttäytyy ulospäin dynaamiselta, tulee viestintään allokoida aikaa, viestintätoimia huomioida ja niistä palkita jollain tavoin. Tämän lisäksi tarvitaan konkreettista valmennusta, jotta piilevä potentiaali ja parhaat sisältöideat löydetään käyttöön.

Lähijohtajien TOP 5 -viestinnän esteet

  • Tunne aikapulasta
  • Itsekriittisyys
  • Pelko vihapuheesta
  • Yhteisön kulttuuri
  • Viestintä ei sisälly työnkuvaukseen

Jos johtaminen, viestintä, arvot ja osallistaminen kiinnostavat, kannattaa tilata uutiskirjeemme. Jos haluat keskustella aiheista, ota vapaasti yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.