Tällä kertaa keskustelimme Boardmanin toimitusjohtaja Taru Lindemanin kanssa hallitustyöskentelyyn liittyvistä teemoista. Taru on ollut mukana Boardmanin toiminnassa 15 vuotta, ja siitä 7 vuotta toimitusjohtajana. ”Työ on valmennusten, arviointien ja tapahtumien toteuttamisen lisäksi verkoston johtamista ja moderointia. Pitää löytää yhteinen suunta ja motivoida vahvojakin persoonia.”

Kokeneilla halu jakaa osaamistaan

Boardman on osaamisverkosto, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. ”Haluamme tukea sitä, että yrityksissä on osaava hallitus, omistajat ja johto.” Boardmanin toiminta on pitkälle vapaaehtoispohjaista. Ainoastaan hallitustyön valmennuksia ja arviointeja tehdään kaupalliselta pohjalta. Taru mainitsee Boardmanin olevan ikään kuin yhdistyksen ja yrityksen välimuoto. ”Meillä on partnereina paljon kokeneita omistajia, hallituksen jäseniä ja yritysjohtajia, jotka haluavat jakaa osaamistaan eteenpäin.” Toisilta oppiminen on myös tärkeässä roolissa. Partnerit ovat aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa. Kehittämisryhmien tuotoksina syntyy esimerkiksi kirjoja, tutkimusjulkaisuja, valmennuksia tai muita hankkeita.

Monipuolisen verkoston voima

Boardmanin toiminta koostuu erilaisista verkostoista. Partnerit ja osaamiskumppanit toimivat aktiivisimmin omistajille, hallituksen jäsenille ja ylimmälle johdolle suunnatuissa kehittämisfoorumeissa. Boardman2020 on kasvuyrittäjille ja kasvuyhtiöiden johdolle kohdistettu jäsenverkosto, ja Alumniverkosto puolestaan koostuu heistä, jotka ovat käyneet Boardmanin valmennuksen. LJT Liikkeenjohdon tutkimusryhmä yhdistää akateemisen maailman ja yritysjohtamisen agendat kiinnostaviin seminaari-iltoihin. Advisor-ryhmä taas koostuu kokeneimmista liikkeenjohtajista, jotka mentoroivat nuoria ja kehittävät kuntayhtiöiden hallitustyötä.

 

Teemoina ajankohtaiset hallituksen kysymykset

Omistajuuden ja johtajuuden kehittäminen ovat Boardmanin ydintä. Tarun mukaan liiketoimintaympäristön muutoksessa pohditaan jatkuvasti keskeisiä teemoja. ”On nähtävissä, että omistajuuden rooli muuttuu hierarkioiden madaltuessa. Kokeileva ja ketterä yrityskulttuuri on tärkeä teema, jonka puitteissa tehdään esimerkiksi vierailuja Piilaaksoon. Digitalisaatio, alustatalous ja uudet palvelumuodot ovat kolmas fokusteema. Pyrimme löytämään 10 keskeistä kysymystä, joihin hallitusten tulisi näihin liittyen kyetä vastaamaan.” Neljäntenä aiheena Taru nostaa asiakasfokuksen ja asiakaskäyttäytymisen muutokset hallituksen agendalla.

Erilaisten kokemusten ja näkökulmien törmäyttäminen

Boardmanin yhtenä tavoitteena on yhdistää nuoruuden into kokemukseen. Olen itsekin ollut useamman vuoden mukana muutamassa hallitustyön kehittämisryhmässä. Niissä diginatiivi kohtaa vuorineuvoksen, mikä on mahtavaa. Erilaista kokemusta on Tarun mukaan pyritty tarkoituksella törmäyttämään. Taru on nähnyt, miten myös kokeneet konkarit ovat muuttaneet käsityksiään ja alkaneet puhumaan ihan konkreettisesti eri asioista, kun ovat päässeet uudistamaan ajatteluaan. ”Elinikäinen oppiminen on yhteinen teema, joka halutaan Boardmanin verkostoissa jakaa.”

Yhteistyöllä omistajuuden roolin vahvistamiseksi

Boardmanilla on vahva missio. ”Olemme erityisesti suomalaisten ja Suomessa toimivien yritysten ja päätöksentekijöiden menestyksen asialla.” Missio liittyy siihen, että menestyvillä yrityksillä ja niiden omistajilla on tärkeä rooli yhteiskunnan rakentamisessa. ”Uskomme, että kun on osaavat omistajat ja johto, päästään sillä kohti missiota. Teemme tiivistä yhteistyötä omistajuutta, yrittäjyyttä ja hallitustyötä edistävien järjestöjen kanssa niin osaamisen kehittämisessä kuin tapahtumien järjestämisessäkin. Se missä tietyllä tavalla toki kilpaillaan, on avaintahojen ajankäyttö.”

Luottamuksellisista kokoontumisista teemakohtaisia sisältöjä

Hallitustyöskentelyyn liittyy Tarun mukaan edelleen tiettyä mystiikkaa, jota taklataan esimerkiksi valmennusten kautta. Haasteena ovat Chatham House -säännön kautta toteutettavien foorumien keskustelut, joissa käydään läpi konkreettisia caseja. Ne ovat luottamuksellisia, mutta niistä pyritään kuitenkin tuottamaan hyödyllisiä sisältöjä jaettavaksi. Yksi esimerkki on Satu Koskisen väitöskirja, jota on tehty kehittämisryhmän avustuksella. ”Verkoston kautta voi avautua mahdollisuuksia päästä tekemään esimerkiksi hallitustyöhön liittyviä tutkimushaastatteluja.”

Sukupolvenvaihdos uudistaa hallitustyöskentelyä

Kasvuyritykset, jotka ovat hyvin omanlaisellaan viestinnällä nousseet listatuiksi yrityksiksi, ovat muokanneet myös listayhtiöiden hallitustyöskentelyn kulttuuria. Maine ja median hyödyntäminen on nähty mahdollisuutena erottautua. Nyt 40-vuotiaat, jotka ovat kasvattaneet kasvuyrityksiä ja päässeet pieniin listayrityksiin, siirtyvät pikkuhiljaa myös isompien yritysten hallituksiin. Sitä kautta seuraavan 10 vuoden aikana hallitustyöskentely muuttuu, ja murros on jo alkanut. ”Nyt haetaan hallituksiin heitä, jotka ovat onnistuneesti tehneet asioita eri tavalla. Heidän kauttaan myös suhtautuminen johtamiseen, avoimeen viestintään ja sosiaalisiin medioihin uudistuu. Uutta näkökulmaa tuovat hallitusjäsenet asettavat lisävaatimuksia myös muille hallituksen jäsenille.”

Mahtavaa päästä oppimaan ja auttamaan

Taru kokee välillä elävänsä tietynlaisessa kuplassa. ”On etuoikeus saada työskennellä ihmisten kanssa, joilla on asenne ja halu elinikäiseen oppimiseen. Ryhmissämme ei ole säilyttäjiä, vaan kaikki haluavat taustastaan riippumatta mennä eteenpäin ja omaksua uusia näkökulmia. Se on valtavan inspiroivaa.” Taru pitää siitä, että voi olla mukana monipuolisissa hankkeissa. ”Tärkeää on myös se, että koen pystyväni auttamaan.”

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Johtaja on Media! on johtajuuden viestintätoimisto. Autamme organisaatioiden ylintä johtoa hahmottamaan mediallistumisen vaikutukset johtamiseen, maineeseen, kasvuun ja luottamukseen. Valmennamme johtajia ja asiantuntijoita viestimään monikanavaisessa toimiympäristössä.