Kävelypalaveri sote-sektorin osaajan kanssa Pirkkolan pururadalla avasi ajankohtaisen keskustelun sote-alan johtamiskulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Miksi uudistajat siirretään sivuun?

Tiedämme kaikki, että ala kaipaa uudistajia, ihmisiä, jotka kykenevät ja haluavat luotsata sitä kohti inhimillisempää ja tuloksellisempaa tulevaisuutta. Keskustelussa nousi esille kysymys, josta olen itsekin ollut huolissani:

”Miksi kyvykkäitä ja rohkeita johtamiskulttuurin uudistajia siirretään avainpaikoilta sivuun ja säilyttäjät saavat jäädä estämään muutosta parempaan?

Esteet vahvistavat työvoimapulaa

Näkisin tähän kolme pääsyytä.

Yksi on alan perinteinen lääkärivetoisuus. Alalla on paljon vastuullisissa johtamistehtävissä olevia, joiden asema pohjautuu lääketieteelliseen substanssiin, eikä heillä ole ihmisten johtamiseen mitään koulutusta.

Toiseksi taloudelliset paineet ja julkisuuden tuomat haasteet ovat niin vahvoja, että ne ajavat keskittymään kulujen karsimiseen keinoin, joka ei vahvista henkilöstön hyvinvointia, vaan luo pelkoa.

Kolmas syy on poliittiset voimasuhteet ja hallinnon rakenteet, jotka voimistavat keskinäistä vastakkainasettelua ja tukevat usein vallitsevaa tilaa.

Näitä kaikkia syitä yhdistää tietyllä tavalla epävarmuus omasta asemasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Voi olla pelottavaa muuttaa tapaansa suhtautua esimerkiksi kontrolliin, jota nykypäivän avoimuuden, läpinäkyvyyden ja osallistamisen odotukset haastavat.

Edellä mainitut johtavat tilanteeseen, jossa uudistukset toteutetaan ilman henkilöstön aitoa kuuntelemista, osallistamista ja tukemista. Toki täytyy huomioida, että henkilöstön täytyy antaa mahdollisuus johtaa itseään hyvin ja kantaa myös oma osa johtajuudesta arjessa.

Modernin johtajan johtamisfilosofia

Onneksi on olemassa positiivisia esimerkkejä. Näissä tapauksissa johtamisfilosofia perustuu ajatukselle, että johtaminen on palvelua, jossa tavoitteena on tukea ihmisiä onnistumaan ja voimaan hyvin. Se taas johtaa parempaan asiakaspalveluun, vähäisempiin poissaoloihin, vahvempaan työnantajakuvaan ja vähäisempiin mainekriiseihin.

Se tarkoittaa, että uudistuksia, kuten esimerkiksi generatiivisen tekoälyn oppiminen ja hyödyntäminen, impelentoidaan osaksi jo olemassaolevaa strategiaa ja arvoja, eikä rakenneta jatkuvasti uusia hankkeita lisäämään työmäärää ja byrokratiaa. Nimittäisin tätä ajattelua modernin johtajan johtamisfilosofiaksi.

Sote tarvitsee parhaat ihmisjohtajat

Nyt on viimeinen hetki haastaa hallintoelimiä arvioimaan omaa toimintaansa. Ovatko päätöksenteon motiivit jämähtäneet vallan tavoitteluun, vai ohjataanko sote-organisaatiota henkilöstön hyvinvointiin ja onnistumiseen? Tulisi rohkaista ja tukea hyviä johtajia, jotta heitä houkutellaan ja he pystyvät ottamaan vastaan soten avainpositioita.

Modernit ja ihmislähtöiset johtajat ovat avainasemassa, kun tavoitteena on luotsata yhteisö parempaan tulevaisuuteen. He toimivat osallistavasti ja yksilöitä kunnioittaen. Tätä sote-sektori nyt tarvitsee. Se on investointi, joka kantaa hedelmää niin henkilöstön hyvinvoinnissa kuin asiakastyytyväisyydessäkin.

Sote-päättäjien pohdittavaksi

Olemmeko valmiita rohkeisiin valintoihin ja tukemaan johtajia, jotka vievät sote-alaa eteenpäin? Tämä on kysymys, jonka haluaisin jättää jokaisen sote-alan päättäjän pohdittavaksi.

Hyviä johtajia on, kun heille annetaan mahdollisuus ja tuki. Tarvitsemme kaikki roolistamme huolimatta hallinnan tunnetta. Sote-sektorilla sitä saadaan valitsemalla avainpaikoille parhaat johtajat, joiden kautta muutos skaalautuu laajalle.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälykuvapalvelussamme

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.