Toimitusjohtaja saa potkut, fuusioidutaan kilpailijan kanssa, joudutaan yt-menettelyyn, ajaudutaan velkasaneeraukseen, kohdataan mainekriisi… Yritykset joutuvat jatkuvasti suuriin muutostilanteisiin, jotka haastavat johtamista. Suuret muutosjohtamisen tilanteet sisältävät kolme sudenkuoppaa, joihin liian usein langetaan. Onko teidän yrityksessä varauduttu niihin?

Kaikki johtaminen tähtää muutokseen

Enää on turha puhua muutosjohtamisesta, kaikki johtaminen tähtää johonkin muutokseen. On kuitenkin useita poikkeuksellisen suuria muutoksia, jotka vaativat erityisesti panostusta johtajuusviestintään. Viestinnän rooli on oleellinen jo muutoksen suunnitteluvaiheessa, jotta itse muutos saadaan onnistumaan mahdollisimman hyvin, jotta se palvelee yrityksen mainetta ja jotta muutoksen jälkeinen uusi suunta tulee kaikille sidosryhmille mahdollisimman selkeäksi.

Muutoksen suunnittelusta unohtuu viestinnän suunnittelu

Ennen muutosta usein ajatellaan, ettei voida viestiä vielä mistään, koska muutostilanne on edessäpäin. Muutosta suunnitellessa ei ole myöskään pohdittu, mitä muutokset tarkoittavat viestinnän näkökulmasta. Ei ole alusta lähtien pohdittu, minkälaista keskustelua muutokset herättävät, mitä kysymyksiä nousee ilmaan ja miten sidosryhmien ajattelua voitaisiin ohjata haluttuun suuntaan jo etukäteen, jotta muutos tapahtuu mahdollisimman vähällä kitkalla. Viestintään suhtaudutaan liian usein reaktiivisena asiana, jolloin siitä ei saada myöskään hyötyjä täysmääräisesti irti. Moni muutos voitaisiin kääntää rakentavaksi ja jopa positiiviseksi ilmiöksi, kun siinä hyödynnettäisiin viestintää alkuvaiheesta lähtien. Yksi syy tähän on se, että viestintä nähdään edelleen usein reaktiivisena tukitoimintona. Modernissa yrityksessä on strategiana rakentaa mediaa, jolloin viestintä on kaiken ytimessä. Silloin myös maine on enemmän omissa käsissä.

Muutostilanteessa halutaan keskittyä ”oikeisiin töihin”

Kun muutostilanne on hektisimmillään, laiminlyödään viestintä sillä ajatuksella, että ”nyt keskitytään oikeisiin töihin”. Toki muutokset vaativat erilaisia toimenpiteitä, mutta viestintä on yleensä niissä kaikissa oleellisessa roolissa. En ole vielä kuullut muutosprojektista, jossa olisi viestitty liian hyvin. Jatkuvasti astutaan siihen miinaan, että luullaan viestinnän olevan kunnossa, kun asiasta on kerran tiedotettu virallisissa viestintäkanavissa. Erityisesti suuret muutokset vaativat pitkäjänteistä, systemaattista ja johdonmukaista kasvollista viestintää. Pelkkä korporaatiotiedottaminen ei enää riitä, sillä ei saavuteta luottamusta, jota isot muutokset vaativat. Sidosryhmät odottavat mahdollisuutta dialogiin, kasvollista vastuunkantamista.

Muutostilanteet synnyttävät uusia spekulaatioita

Kun muutoksen akuutein vaihe on ohi, esimerkiksi yt-menettelyt tai fuusio on saatu päätökseen, voidaan harhautua ajattelemaan, että enää ei tarvitse viestiä. ”Tilanne on ohi, nyt päästään keskittymään oleelliseen”. Valitettavasti realimaailmassa työyhteisöt eivät toimi niin. Spekulaatiot seuraavat toisiaan, ihmetellään että kuka tekee irtisanottujen Virtasten ja Hämäläisten työt, kuka vastaa kasvaneista vastuista ja onko tiedossa vielä uusia muutoksia? Myös ulkopuoliset sidosryhmät odottavat tietoa, esimerkiksi asiakkaat ovat herkkänä vaihtamaan palveluntarjoajaa juuri suurten muutosten kohdalla. Samoin kilpailijat iskevät hanakasti juuri silloin, kun yrityksellä on menossa suuri hanke, esimerkiksi fuusio toisen yrityksen kanssa. Oletetaan, että se tarkoittaa hetkittäistä myynnin herpaantumista ja silloin aktivoidutaan tarjoamaan asiakkaille turvaa, läsnäoloa ja selkeää suuntaa.

Kasvollisuus, näkemyksellisyys ja proaktiivisuus

Monta ongelmaa voidaan ratkaista huomioimalla ja hyödyntämällä kolme johtajuusviestinnän ydinasiaa:

  1. Kasvollinen viestintä rakentaa luottamusta ja osoittaa vastuullisuutta sen sijaan, että tiedotetaan vain korporaation kautta.
  2. Asiantuntijuus ja näkemyksellisyys, luodaan viestinnän avulla mielikuvaa siitä, mihin yritys on muutoksessa menossa ja mitä lisäarvoa se sidosryhmille muutoksen kautta tuottaa.
  3. Proaktiivisuus mahdollistaa asioiden kertomisen siinä sävyssä kuin itse halutaan. Se vähentää mainekriisien mahdollisuutta merkittävästi.

Vaikeiden muutostilanteiden koulutus 10.3.2020

Onko sinun yrityksesi suuren muutostilanteen äärellä? Mietitkö, miten asiasta kannattaisi viestiä? Minkälaista näkemyksellisyyttä tulisi tuoda esille? Ehkä olet kiinnostunut viestintäkoulutuksesta, jossa käsitellään vaikeiden muutostilanteiden johtajuusviestintää 10.3.2020. Katso lisätietoja täältä!

Dialogista kesää!

Tutustu koulutuksiin

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA