Puheet ovat tärkeä osa viestintää. Keskustelimme Susanna Suorsan kanssa, joka tuli vuonna 2007 Speakersforumiin Account Manageriksi myymään yrityksille puhujia erilaisiin tapahtumiin. Hänet nimitettiin vuoden 2018 alussa yrityksen maajohtajaksi, ja vastuulla on nyt Speakersforumin kasvu sekä alan tunnettuuden lisääminen Suomessa. ”Puhujabisnes on maassamme vielä nuorta.”

Puhumisesta puhutaan nyt enemmän kuin aiemmin

Susanna on nähnyt, mitä valovoimainen puhuja voi saada aikaan. ”Joskus on perusteltua, että ulkopuolinen puhuja herättää organisaatiota muutokseen.” Susannan mielestä kaikkia toimialoja pitää kehittää, joten myös Speakersforumin täytyy katsoa, miten se voi kehittää toimintaansa ja toimialaansa. ”Olen kymmenen vuotta seurannut alaa tiiviisti ja eteenpäin on sinä aikana menty paljon. Nyt Vuoden puhuja pääsee mediaan ja puhumisesta keskustellaan paljon enemmän kuin ennen. Silti välillä hämmästelen sitä, miten asiaan vihkiytyneitä puhujia saatetaan pyytää puhumaan kahvi- ja pullapalkalla. Ammattipuhuja on oikea työ siinä missä muukin. Puhuja ei tunne koskaan olevansa valmis ja parhaimmat kehittävät koko ajan itseään.

Some on aktiivinen osa sidosryhmäviestintää

Susanna seuraa kaikkia tärkeimpiä asiakkaitaan somessa. ”Sitä kautta on helppo seurata, mitä heille kuuluu yrityksenä.” Myös Speakersforumissa käytetään some-kanavia aktiivisesti. ”Mielenkiintoista on, että Instagram näyttää olevan sosiaalisista medioista eniten kasvussa. Sisältöjä on paljon ja täytyy pohtia, mitä kerrotaan missäkin kanavassa.” Susanna ei keskity niinkään yksittäisten puhujien esille nostamiseen, vaan pyrkii kertomaan sidosryhmilleen, mitä toimialalla tapahtuu ja mihin Speakersforum on yrityksenä menossa. Eniten asiakkaita kiinnostavat uudet puhujat ja aiheet, jotka ovat tällä hetkellä pinnalla.

Toimialan edelläkävijyys ja johtajuus

Susannan mukaan yrityksen suhde viestimiseen on muuttunut kymmenessä vuodessa. ”Kun aloitin Speakersforumissa, puhujista tiesimme ainoastaan me, ja kaikki perustui meidän ja asiakkaiden välisiin puhelinkeskusteluihin mitä kerroimme puhujista.” Tilanne on nyt päinvastoin. Yrityksen uudistuvat kotisivut tulevat tarjoilemaan kattavasti erilaista kiinnostavaa ja ajankohtaista sisältöä puhujista kevään 2018 aikana. Sieltä tulee löytymään paljon sisältöjä, esimerkiksi videoita, joista voi katsoa pätkiä eri puhujista. ”Olemme alkaneet tietoisesti puhumaan laajemmin puhuja-alasta ja ottaneet reippaasti toimialan johtajuuden.”

Alan kasvu tuo lisää puhujakandidaatteja

Kun ala on kovassa kasvussa, tulee Speakersforumiin viikoittain yhteydenottoja puhujiksi haluavilta. ”Heillä on taustaa tai he uskovat omaan tarinaansa niin paljon, että haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä.” Laadukas puhujasisältö on Speakersforumin ydinpalvelu. Asiakkaat pyytävät puhujia motivoimaan, innostamaan, rohkaisemaan tai auttamaan muutoksen läpiviemiseen. Toivotut aiheet käsittelevät laajalti johtamista, tulevaisuutta ja työn muutosta.

Tuhansia käytyjä keskusteluja soveltuvista puhujista

Kasvu on auttanut Susannan mukaan siinä, että yritystä ja asiakasvastaavia on alettu tuntemaan. ”Joissain tapauksissa asiakkaat tietävät itse, ketä haluavat pyytää puhumaan. Usein kuitenkin kysytään asiantuntijoidemme näkemystä. Silloin asiakas kertoo tapahtuman luonteen, aiheen ja sitten pohdimme yhdessä, kuka olisi tilanteeseen sopiva puhuja.” Speakersforumilla on kansainvälinen 8000 asiantuntijan puhujaverkosto. ”Käymme vuosittain yli 10 000 keskustelua asiakkaiden kanssa heidän erilaisten tilaisuuksiensa puhujasisältöihin liittyen”.

Vaatimustaso puheita kohtaan kasvaa jatkuvasti

Susanna on huomannut, että kun puhuja-ala on alettu ottaa tosissaan, kasvaa myös asiakkaiden vaatimustaso. ”Nykypäivänä tiedetään, mitä valovoimainen puhe tarkoittaa. Enää ei riitä, että sisältö on kunnossa, vaan puheen pitää koskettaa ja vaikuttaa, täytyy löytyä draaman kaari. Hyvä puhuja voi olla yllätyksellinen ja herättävä. Puhuminen muuttaa maailmaa, ja se ei ole vain hyvä slogan yrityksellämme, vaan siinä on koko bisneksen syvempi ydin. On mahtavaa tehdä työtä, joka vaikuttaa lopulta koko yhteiskuntaan.”

Hyvä valmistautuminen vähentää pelkoja

Speakersforumin puhujia sparrataan ja yrityksellä on myös oma Academy, jossa valmennetaan räätälöidysti puhumaan. Peloista ei juurikaan alalla puhuta. ”Kokeneet puhujat ovat oppineet omat metodinsa puheeseensa valmistautumiseen. Puhuminen pitää tuntea omaksensa. On myös työtehtäviä, joissa on vaikea toimia, jos ei halua mitenkään olla esillä, esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävissä. Puheella vaikuttaminen on kuitenkin työelämän taidoista yksi tärkein, ja julkisten puheiden pitämisestä voi alkaa tykkäämään, kun niitä harjoittelee ja lähtee tekemään. Varmuus kasvaa kokemuksen myötä tässäkin.”

Arman Alizad esimerkkinä kasvutarinasta

Susanna on nähnyt upeita puhujien kasvutarinoita. ”Esimerkiksi Arman Alizad on tehnyt melkoisen matkan hapuilevasta puhujasta kansainvälisen tason vaikuttavaksi puhujaksi, joka saa tarinoillaan aikaan tunnetta kuulijoissa.” Kun yleisössä herää tunteita, syntyy tekoja. Siksi sanotaankin, että puhe on teko. Tarinankertomisen taito on ammattipuhujan yksi tärkeimmistä taidoista.

Kiinnostus näkyy myös palkkioissa

Yksi Armanin teema on H2H, eli miten otamme toiset ihmiset huomioon yhteistyössämme tai ymmärrämme monikulttuurillisuuden mahdollisuuksia. Omien tarinoiden kautta voi tuoda toisesta maailmasta perspektiiviä omaan kuplaan. Kasvu näkyy myös bisneksessä. ”Kun saat alalla tunnustusta siitä, että olet kiinnostava keynote-puhuja, näkyy se myös palkkioissa.”

Missiona luoda ymmärrystä puheen voimasta

Koska Speakersforum on konsernina Poshjoismaiden ja yksi Euroopan suurimmista puhujakonserneista, on se alalla melko yksin. ”Kilpailua on, vaikka se ei olekaan kovin selkeää – kyse on enemmänkin piilokilpailijoista.” Susanna pohtii maajohtajana, mitkä asiat järisyttävät alaa ja miten puhujabisneksessä kehitytään. ”Meillä on kasvustrategia, mutta yksinkertaistettuna tärkeintä on, että jokainen ulkopuolisia puhujia käyttävä organisaatio ymmärtää puheen voiman. Tarvitaan johtajuutta viedä puhujien kovan työn ymmärrystä eteenpäin ja edellyttää viestintää. Sitä kautta koko alan arvostus kasvaa.”

 

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

 

Johtaja on Media! haluaa olla enemmän kuin viestintätoimisto. Autamme oivaltamaan sekä löytämään luontevan ja tehokkaan tavan viestimiseen mediallistuneessa toimiympäristössä.