Johtaja on Media! selvitti sote-johtamisen arvojen roolia hoitotyössä, johtamistilanteissa, palveluiden hankinnassa sekä viestinnässä. 120 sote-johtajaa julkiselta, yrityksistä sekä 3. sektorilta kertoi siitä, että arvot on kuvattu, päivitetty ja niistä tuetaan myös viestimään, mutta arvojen implementoinnissa arjen johtamis- ja hoitotyöhön on haasteita. Sote-johtajat kokevat jonkin verran arvoristiriitoja omien arvojensa ja työssään toteutuneiden arvojen kohdalla. Eniten tuottaa ongelmia ihmisten empaattinen kohtaaminen.

Arvoviestintä mediaa kohtaan vähäistä

Julkisella sektorilla arvot näkyvät hoitotyössä vähiten ja yrityksissä parhaiten, mikä oli jossain määrin yllättävää suhteessa uutisointiin aiheesta. 3. sektori viestii arvoista aktiivisimmin, mikä lienee luontevaa, koska säätiöt, yhdistykset ja järjestöt ovat yleensä perustettu jonkin arvokehikon päälle. Sidosryhmistä mediaan kohdistetaan vähiten viestintäpanostuksia, joka sisältää mahdollisuuden, onhan media nostanut vahvasti sote-johtamisen epäkohtia näkyviin. Omien arvovalintojen kehuminen tuskin toimii, mutta sote-organisaatiot voisivat kuvata arjen haasteita ja toimintatapojaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja tuoda siten arvojen roolia esille.

Puuttuu yhteinen näkemys soten arvoista, laatukriteereistä ja pelisäännöistä

Arvojen näkyminen ja vaikuttaminen sote-palveluiden hankintaan aiheutti selkeitä näkemyseroja. Julkisen sektorin mukaan arvot vaikuttavat päätöksiin merkittävästi, muut olivat eri mieltä. Tutkimuksella haluttiin tuoda eri sektoreiden sote-johdon oma ääni kuuluviin. Arvovalinnat vaikuttavat suoraan siihen, miten sotessa hoito onnistuu. Tulosjulkistuksessa asiantunteva paneeli tuli johtopäätökseen, ettei sotea voi toteuttaa jättämällä mitään sektoria pois. Sote-johtamiseen tarvitaan yhteisesti jaetut arvot, laatukriteerit ja pelisäännöt. Nyt niistä ei ole yhteiskunnassa yhteistä näkemystä.

Päättäjiltä odotetaan ratkaisukeskeisyyttä ja taitavaa viestintää

Toivon tutkimustiimin puolesta, että poliittiset päättäjät rakentavat tulevia sote-päätöksiä arvo- ja vastuukysymykset huomioiden. Toisten osapuolten syyttely ei johda parempaan hoitoon, jonka tulee olla soten tärkein tavoite. Tarvitaan rakentavaa ja ratkaisukeskeistä yhteistyötä. Siinä myös avaintahojen viestintätaidot tulevat punnituksi. On tärkeää, että ylin johto viestii ja perustelee asioita arvoista käsin. Sitä kautta skaalautuu mandaatti laajemmalle ja arvoille syntyy vahvempi merkitys.

Lue tutkimusraportista lisää

Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille sote-johtajille, julkistuksen panelisteille, keskusteluun osallistuneille, tutkimustiimille sekä Tradekalle ja Diakoniasäätiö Foibelle, jotka tukivat tutkimuksen tekemistä taloudellisesti. Tutkimusraportti on ladattavissa kaikille soten arvoista kiinnostuneille maksutta alla olevasta linkistä.

Lataa sote-johtamisen arvotutkimus
Testaa oletko arvojohtaja

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.