Valtakunnallisessa ja alueellisessa hyvinvointialueiden viestinnässä keskitytään pääosin soteen ja sitä myöten pelastustoimi unohdetaan viestinnästä lähes kokonaan. Retoriikalla on merkittäviä heijastevaikutuksia koko muutokseen. 

Hyvinvointialue-uudistuksesta puhutaan pääosin sote-uudistuksena

Viestinnän ja johdon konsultti Jukka Saksi on kerännyt tulevien hyvinvointialueiden johtamisen ja viestinnän kipupisteitä. Saksi haastattelee muutokseen liittyvistä heijastevaikutuksista 35 asiantuntijaa eri tehtäväalueilta. Hän tekee niitä hyödyntäen tiivistelmän jaettavaksi muutosjohtamisen tueksi. Saksi on seurannut yhteiskunnallista keskustelua hyvinvointialueisiin liittyen ja havainnut, että niin kansallisella kuin alueellisella tasolla aiheesta puhutaan pääosin sote-uudistuksena, eikä hyvinvointialue-uudistuksena.

Pelastusalalla on vahva ammatti-identiteetti

Muutosviestinnässä käytettävä retoriikka on erityisen merkityksellistä pelastustoimen näkökulmasta. Vaikka pelastustoimi on kokonaisuudessa vain noin 2-3% alueiden budjeteista, on se yhteiskunnallisesti merkittävässä turvallisuutta ennaltaehkäisevässä ja toteuttavassa roolissa. Saksi on huolissaan siitä, miten sote-kärjellä viestiminen vaikuttaa pelastustoimen johdon ja henkilöstön motivaatioon. ”Pelastusalalla vallitsee vahva ammatti-identiteetti, jolloin se, millä sävyllä toimialasta julkisuudessa keskustellaan, vaikuttaa uudistukseen liittyvään luottamukseen.”

Muutosviestintä vaikuttaa myös vapaapalokuntalaisten sitoutumiseen

Saksi nostaisi esille myös pelastusalalla tärkeässä roolissa olevien vapaaehtoisten huomioimisen julkisessa viestinnässä. ”Vapaapalokuntalaiset ovat monilla pelastusalan alueilla keskeinen resurssi, jonka avulla taataan alueen asukkaiden turvallisuus. Vapaaehtoiset tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä antaumuksella ja vahvalla arvopohjalla. On siten tärkeää huomioida, miten eri tahojen muutosviestintä käsittelee pelastusalaa kokonaisuudessaan”.

Kasvollinen näkyvyys heijastaa resurssointiin ja työnantajakuvaan

Pelastusalan päättäjien oma viestintä on Saksin mukaan myös tärkeässä roolissa. ”On tärkeää tunnistaa alan niukat viestinnälliset resurssit. Näkyvyydellä on vaikutusta resurssointiin ja työnantajakuvaan. Pelastustoimella on tietyt lakisääteiset tehtävät, jotka sen täytyy kyetä toteuttamaan laadukkaasti. Jos alan ääni ei kuulu, se heikentää mahdollisuuksia vaikuttaa. Siksi olisikin tärkeää, että esimerkiksi pelastusjohtajat osallistuisivat omilla kasvoillaan ammattikuntansa tulevaisuuteen vaikuttavaan keskusteluun.

Momentum uudistaa pelastusalan viestintäkulttuuria

Alan kulttuuri näyttäytyy epäpoliittisena, eikä tällä hetkellä välttämättä kannusta aktiiviseen henkilökohtaiseen viestintään. Nyt olisi kuitenkin momentum uudistaa myös alan viestinnällistä kulttuuria. Muutamia viestiviä esimerkkejä on jo olemassa ja uskon sillä olevan merkittävää vaikutusta myös toimialan työnantajakuvaan. Proaktiivinen, näkemyksellinen ja kasvollinen viestintä on tänä päivänä myös osa vastuullista johtajuutta.”

Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvityksen voi ladata pdf-tiedostona linkistä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.