Sota Ukrainassa on tuonut esiin vahvoja arvojen kärjistymiä. Sidosryhmät odottavat yhteisöiltä ja niiden avainhenkilöiltä selkeitä ja johdonmukaisesti viestittyjä arvoja. ”Arvoista haastetaan ja odotetaan nopeita arvopäätöksiä esim. suhteessa Venäjään. Samalla on tullut haastetuksi yleinen myytti, että arvot olisivat tärkeitä, mutta ei kiireellisiä asioita.

Esimerkiksi Nokian Renkaiden pörssiarvosta on tippunut vuoden alusta yli 60 %. Vaikka kyse on useista tekijöistä, osoittaa se, miten arvovalinnat ja vastuullisuuden käsitteet tarkoittavat myös euroja”, kuvaa arvo- ja viestintävalmentaja Jukka Saksi vallitsevaa muutosta. Hän kehitti organisaatioiden arvotyön tueksi arvoviestinnän tavoitemallin.

Arvoista on tullut tärkeitä kriisijohtamisen- ja viestinnän työkaluja

Saksin havaintojen mukaan jo korona-kriisi vahvisti yhteiskunnallista arvokeskustelua ja sota nosti sen aivan uudelle tasolle. ”Olen tehnyt töitä arvojen kanssa vuosia, enkä ole koskaan nähnyt yhtä voimakasta arvo- ja viestintäilmaston muutosta. Arvoille on syntynyt uudenlaista valtaa, joka haastaa johtamista ja viestintää uudistumaan”. Arvoista on tullut tärkeitä kriisijohtamisen- ja viestinnän työkaluja. Saksi tarkastelee teemaa kattavasti Arvovalta-kirjassaan.

Arvoviestinnästä on puuttunut helppokäyttöinen tavoitemalli

Vaikka arvojen tarkoitus on olla johtamisen tukena, liittyy arvoviestintään paljon haasteita. ”Arvoista kertominen ajatutuu helposti pääosin oman toiminnan kehumiseksi ja erityisesti kriisiajassa se kääntyy organisaatiota vastaan, jos arvopuheet ja teot ovat yhtään ristiriidassa keskenään. Arvojen toteutumisen kokemus sekä tunneilmaston havainnointi ja tulkinta ovat nyt erityisen tärkeitä. Arvoviestinnältä odotetaan uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta. Helppokäyttöistä johdon ja viestijöiden työkalua arvoviestinnän arviointiin en löytänyt, joten kehitin sen saamieni kokemusten pohjalta itse.”

Mallissa arvioidaan seitsemän arvoviestinnän osa-alueen toteutumista

Saksin kehittämässä tavoitemallissa arvioidaan seitsemää arvoviestinnän osa-aluetta sen suhteen, kuinka hyvin ne toteututavat organisaatiossa ja minkälaisia kehittämistoimia niihin liittyen kannattaisi toteuttaa. Osa-alueet ovat:

  • Kokemus arvojen toteutumisesta arjessa
  • Rohkeus tehdä arvovalintoja ja viestiä niistä
  • Arvoviestinnän läpinäkyvyys
  • Arvoviestinnän aktiivisuus
  • Arvoviestinnän johdonmukaisuus
  • Sidosryhmien osallistaminen arvoviestintään
  • Kyky arvo- ja viestintäympäristön tulkitsemiseen

Arvoviestintä osana organisaation maineen ja luottamuksen johtamista

Tavoitemallia voidaan käyttää pienessä ryhmässä perinteisen avoimen keskustelun runkona ja arvioida arvoviestinnän nykytilaa, sekä kehitettäviä osa-alueita. Hyödyntämällä ketterää yhteiskehittämisen työkalua, voidaan mallia hyödyntää laajallekin osallistujamäärälle, kuten henkilöstölle, luottamustahoille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. ”Olemme toteuttaneet Innoduelin kanssa kymmeniä yhteiskehittämisiä, joissa tuhansienkin osallistujien mielipiteet saadaan strukturoituun muotoon. Erityisen hyödylliseksi on osoittautunut tunne mahdollisuudesta vaikuttaa sekä monipuolisen tiedon saaminen johtamisen tueksi.”

Työkalu jatkuvan arvoviestinnän kehittämiseen

Vaikka arvoja pidetään yleensä pysyvinä elementteinä, on sota Ukrainassa osoittanut, kuinka yhteiskunnallinen arvoilmasto voi muuttua hetkessä ja organisaatioiden on tärkeä kyetä reagoimaan siihen. Tavoitemallia voidaankin käyttää kertaluontoisena analyysina tai toistettavana ja arvoviestinnän kehittämiseen tähtäävänä yhteisön pulssina.  Esimerkiksi esihenkilöiden, henkilöstön ja asiakkaiden tulokset voidaan erotella yksinkertaisessa raporttimuodossa. Se toimii selkeänä johtamisen työkaluna ja arvoviestinnän jatkuvan kehittämisen syötteenä. Organisaatiossa voidaan tilanteen mukaan valita, tarkastellaanko kaikkia arvoviestinnän osa-alueita vai valitaanko itselle tärkeimmät esimerkiksi osana henkilöstötyytyväisyyskyselyitä.

Tavoitemalli helpottaa myös arvo- ja viestintävalmennusten hankintaa

Malli helpottaa myös aiheeseen liittyvän valmennuksen hankintaa. ”Kun organisaatiolla on selkeä arvoviestinnän tilannekuva, on myös helpompi pyytää konkreettisia ehdotuksia teemaan liittyvästä sparrauksesta, joko sisäisesti tai ulkoisesti”.

Kyky tehdä arvopäätöksiä ja viestiä arvoista luottamusta herättävästi on nyt yksi keskeisistä organisaation maineen, työnantajakuvan ja yleisen luottamuksen osa-alueista. Arvoihin liittyy vielä mystiikkaa ja mallin tavoitteena on tehdä arvot konkreettisemmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Jos haluat kuulla mallista tai sen soveltuvuudesta viestinnän ja vastuullisuuden analysointiin, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.