Venäjän aloittama sota Ukrainassa on saanut koko läntisen maailman heräämään arvojen uuteen valtaan. Ennennäkemättömän yhtenäinen Eurooppa puolustaa arvojaan voimakkaasti.

Arvojen merkitys ja ”arvovalta”, jota kuvaan 2020 ilmestyneessä Arvovalta-kirjassani, nousi sodan alettua yhdessä päivässä valtavan loikan eteenpäin. Sota kärjisti tilanteen. Voisi sanoa, että sota loi yhdessä päivässä historiallisen voimakkaat arvokärjistymät.  Vaikka olen tutkinut ja konsultoinut arvotyötä useita vuosia, on muutoksen voimakkuus yllättänyt itseni.

Asiakkaat tekevät nopeita päätöksiä

Kuluttajat ja kansalaiset haluavat nyt tehdä arvopäätöksiä. Sitä kautta tilanne heijastuu yrityksiin ja muihinkin yhteisöihin. Boikotteja alettiin julkistaa välittömästi ja arvoihin sekä vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat poikkeuksellisen voimakkaita. Arvokärjistymät näkyvät siinä, että kuluttajat odottavat yrityksiltä nopeita päätöksiä ja valintoja sen suhteen, miten ne suhtautuvat Venäjään. Näyttää, että vuorokausi on hektistyneessä tilanteessa pitkä aika ja yritys voi menettää paljon asiakkaitaan, ellei reagoi odotuksiin nopeasti.

Lumipalloefektin myötä kaikki joutuvat reagoimaan nopeasti

Tilanne vaatii kaikkien sektoreiden johtamiselta uudenlaista asennoitumista arvoihin ja vastuullisuuteen. Kokemukseni mukaan ylin johto pitää niitä tärkeinä, mutta ei kiireellisinä. Sota muutti tilanteen. Nyt pitkälti arvoihin perustuvilla päätöksillä on kiire, koska henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit, media ja ehkä viranomaisetkin, tekevät niihin liittyen päätöksiä. Syntyy lumipalloefekti, jossa kaikki joutuvat reagoimaan nopeasti.

Lähiviikot edellyttävät arvojen päivittämistä

Arvot ovat olleet joillain organisaatioilla enemmänkin mainospuheita, joihin ei ole käytetty paljoakaan todellisia resursseja.  Sota laajensi hallitusten ja johtoryhmien haastekenttää merkittävästi, kun asioita täytyy kyetä asettamaan laajempiin mittasuhteisiin nopeasti.

Arvioin, että arvokärjistymät kestävät hetken ja sen jälkeen palataan hieman asenteissa taaksepäin. Aletaan nähdä enemmän isoa kuvaa ja suhtautua arvovalintoihin ja vastuullisuustoimiin ymmärtäväisemmin. Lähipäivät- ja viikot ovat kuitenkin sellaisia, joissa jokaisen organisaation tulisi käydä nopea arvojen päivitys ja arvioida niihin liittyvät riskit suhteessa sodan heijasteisiin. Myös pysyviä arvomuutoksia on tapahtunut. Mikäli sota laajenee, arvoihin saatetaan suhtautua vieläkin voimakkaammin.

Kyky tulkita arvo- ja viestintäympäristöä

Arvokärjistymä haastaa ylimmän johdon kykyä viestiä aiheesta avoimesti ja proaktiivisesti. Koska moni Venäjään liittyvä toiminto pohjautuu monimutkaisiin sopimuksiin, joudutaan asioita linjaamaan ilman kattavia selvityksiä tai vähintäänkin viestimään keskeneräisestä, jotta sidosryhmien luottamus yhteisöön säilyy. Keskeneräisyydestä viestiminen ilman selkeitä arvoja on vaikeaa, koska niitä tarvitaan avoimuuden selkänojaksi.

Ennustan, että arvokärjistymän myötä tulemme näkemään myös johtajien vaihtumisia. Uusi aika tarvitsee uudenlaista johtajuutta. Kyky tulkita arvo- ja viestintäympäristöä on nyt arvokasta ja vahvaa valuuttaa.

Jos haluat keskustella aiheeseen liittyen, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.