Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ajattelee, että toiminnan keskeinen perusta on kansalaisten luottamus poliisiin. ”Tuo luottamus voidaan ansaita vain, jos poliisi toimii tehtävissään julkisen vallan käyttäjänä arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Poliisin toimintaa kohtaan sisältyy siten vahva odotus ja edellytys arvojen noudattamiseen. Voikin sanoa, että poliisin arvot tulevat esiin jokaisessa tilanteessa ja onnistumistamme niissä arvioidaan joka ikinen päivä.

POLIISIN ARVOJA OVAT PALVELU, OIKEUDENMUKAISUUS, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI.  Sepon mukaan tavoitteena on lisäksi se, että Poliisihallinnossa työskentelevillä on yhteinen käsitys siitä, kuinka toimia ja käyttäytyä. ”Arvot antavat jokapäiväiselle käyttäytymiselle suuntaviivoja, riippumatta statuksesta tai asemasta virkahierarkiassa. Jokainen meistä vastaa omasta käytöksestään ja toiminnastaan poliisin arvojen mukaisesti. Ajattelen, että toiminta on aina arvopohjaista – on vaikea toimia, jos omat ja organisaation arvot ovat ristiriidassa keskenään.”

ARVOJEN MERKITYSTÄ JOHTAMISESSA EI VOI KOROSTAA, koska se on johtamisen perusta. Minulle arvot näkyvät kaikessa johtamisessa, kuten linjauksissa, käytöksessä, valinnoissa, päätöksissä ja toimintatavoissa. Arvojen noudattaminen tukee myös selkeyttä ja johdonmukaisuutta johtamisessa. Erityisesti muutostilanteissa sekä nykyisessä taloudellisessa niukkuudessa, arvot ja niiden noudattaminen ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä.”

SEPPO KOKEE, ETTÄ ARVOT TARKOITTAVAT MYÖS VUOROPUHELUA, jota tulee käydä sisäisesti organisaatiossa, jotta ymmärrys arvoista olisi samankaltainen. ”Usein käsitys arvoista ja niiden merkityksestä voi olla hyvinkin erilainen. Poliisin arvojen tarkoituksena ei ole latistaa yksilön arvoja, mutta jos henkilön omat arvot eroavat paljonkin organisaation arvoista, hän todennäköisesti ei lähtökohtaisestikaan hakeudu poliisin töihin tai mahdollisesti hakeutuu oma-aloitteisesti muualle töihin.”

POHDIMME ARVOJEN ROOLIA SUUNNAN NÄYTTÄJÄNÄ JA PÄÄTÖSTEN PERUSTANA. Eräänä esimerkkinä hän mainitsi etätyön tekemisen vapauttamisen. ”Yksi arvoistamme on henkilöstön hyvinvointi. Henkilöstöltä tullut palaute etätyön mahdollisuuksien paremmasta hyödyntämisestä ja sen myönteisestä vaikutuksesta työhyvinvointiin vaikutti siihen, että etätyötä koskeva ohjeistus muutettiin valtakunnallisesti uudenlaiseksi. Tehty päätös on osoittautunut oikeaksi, arvojen mukaiseksi päätökseksi. Se on lisännyt työhyvinvointia, mutta myös työn tuloksellisuutta.”

TOINEN ESIMERKKI KOSKEE TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN LAAJENTAMISTA Poliisihallituksessa, jotta sillä voitaisiin tukea yhä enemmän henkilöstön työhyvinvointia yhä vaativammassa työympäristössä. ”Kyseessä oli merkittävä toimenpide henkilöstön työhyvinvoinnin turvaamiseksi poliisin arvojen mukaisesti, ja samalla se merkitsi merkittävää panostusta poliisin niukoista resursseista tärkeänä pitämääni tavoitteeseen.”

POLIISIEN JATKUVA RESURSSINIUKKUUS AIHEUTTAA HAASTEITA. Joskus poliisit joutuvat priorisoimaan tilanteita tai jättämään tehtäviä kokonaan tekemättä, koska tekijöitä ei ole. Silloin poliisit itse kokevat, etteivät voi toteuttaa oikeudenmukaisuuden arvoa. Jokin asia tai rikos jää tutkimatta, jolloin tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu ei ole mahdollista. Haasteeksi nousee myös oikeudenmukaisuutta koskevan arvon sisältö ja se, ymmärrämmekö sisällön aina samalla tavoin. Tämä edellyttääkin jatkuvaa vuoropuhelua.”

POHDIMME MYÖS ARVOJEN TULEVAISUUTTA. ”Poliisin toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin, yhteiskunnalliset ongelmat monimutkaistuvat ja ylipäätään työelämän hektisyys lisääntyy. Nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan, ja arvoilla saattaa olla tulevaisuudessa suurempi merkitys kuin nykypäivänä. Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia tapoja johtaa. Esimiesten roolissa korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän valmentava ote sekä vision ja tavoitteiden kautta johtaminen, dialogi ja yhteistyö. Esimiehen tehtävänä on tukea työn suorittamista ja työntekijöiden ratkaisukeskeisyyttä. Tavoitteena on työntekoa palveleva johtaminen, joka perustuu poliisin arvoihin ja luottamukseen. Arvot ja eettinen koodisto luovat yhteistä käsitystä, miten poliisissa toimitaan.

Haastattelun ja paljon muuta voit lukea kokonaisuudessaan tuoreesta Arvovalta-kirjasta.

Jos haluat keskustella johtajuudesta, arvoista ja viestinnästä, jätä puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi alle, niin olemme sinuun yhteyksissä.

Nimi(Pakollinen)
Sähköposti(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.