Generatiivinen tekoäly muokkaa mediakenttää ja sitä kautta koko viestinnällistä ympäristöä vahvasti. Selvitys, jonka on toteuttanut viestintä- ja arvovalmentaja sekä tekoälykouluttaja Jukka Saksi, syventyy tekoälyn vaikutuksiin journalismiin Suomessa. Selvityksessä haastateltiin 30 journalismin alalla työskentelevää henkilöä ja se toimi jatkumona Saksin aiemmalle viestintäjohdon tekoälyselvitykselle.

Henkilöbrändien merkitys korostuu

Tekoäly yhdenmukaistaa media- ja uutissisältöä, mikä tekee journalististen henkilöbrändien roolista entistä merkittävämmän. Vahvat ja perinteiset henkilöbrändit pitävät pintansa, mutta tekoäly avaa mahdollisuuksia uusille kasvoille, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa löytämään mielenkiintoisia sisältöaiheita, sekä luomaan kiinnostavan some-presenssin.

Henkilöbrändit tulevat olemaan mediayrityksille tärkeä väylä saavuttaa asiakkaidensa huomion ja luottamuksen. Toimitusten iso kysymys onkin, keistä tekoälyn avulla rakentuu uusia Arvi Lindejä ja Eva Polttiloita?

Mediayritysten johtaminen haasteiden edessä

Mediayritysten johdon on selvitettävä, miten tekoälymuutos johdetaan niin, että se vahvistaa pelon sijaan uteliaisuutta ja valppautta. On löydettävä keinot sopeuttaa tekoälyn vaikutukset suunniteltuihin investointeihin. Tämä vaatii strategista näkemystä, henkilöstön osallistamista sekä avointa viestintää. Organisaatioiden kannattaa valjastaa vapaaehtoiset tekoälystä kiinnostuneet kehitystyöhön mukaan.

Tekoälymatka kannattaakin tarinallistaa, jolloin sidosryhmät saadaan kytkettyä siihen mukaan. Johdon oma suhtautuminen tekoälyyn vaikuttaa mediayrityksen kulttuuriin vahvasti.

Toimittajien tehtävänkuvat muuttuvat

Toimittajien rooli lähentyy teknologiaa, mutta samalla heidän omat arvonsa ja näkemyksensä korostuvat arjen työssä. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä, jolloin toimittajat voivat keskittyä laadukkaampien sisältöjen tuottamiseen.

Rutiininomaisten tehtävien työroolit katoavat toimituksista nopeasti ja muutos voi aiheuttaa myös journalistien siirtymistä mediatyön ulkopuolelle. Samalla mahdollisuus luovempiin tehtäviin voi innostaa uusia kasvoja alalle. Tekoäly korvaa osin myös tv- ja radiojuontajia ja mediayritykset tulevat rakentamaan myös tekoälyhenkilöbrändejä, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin uutisteemoihin. Saksi ennustaa, että ensimmäisiä näkyviä tekoälyankkureita nähdään jo vuonna 2024. Siitä on kokeiluja jo maailmalla.

Toimitusten vinkit organisaatioiden viestijöille

Toimitukset toivovat organisaatioilta kohdennettua ja konkreettista tiedottamista. Geneeristen tiedotteiden sijaan tulisi korostaa yhteiskunnallista näkökulmaa ja tuoda esiin konkreettisia case-esimerkkejä.

Viestijöiden aktiivinen yhteydenpito toimituksiin ja erilaiset tiedoteversiot eri medioille tekoälyä hyödyntämällä, voivat parantaa medianäkyvyyttä merkittävästi. Geneeristen tiedotteiden aika on ohi.

Lisätietoja selvityksestä antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.