Monikanavaisten asiantuntijabrändien vahvistaminen

Satu Mustonen toimii viestintäpäällikkönä Sininauhaliittossa.  Liiton erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen. Työ vaatii laajaa yhteiskunnallista vaikuttamista eri sidosryhmiin, jotta Sininauhaliiton arvot ja tärkeät tavoitteet edistyvät päätöksenteossa.

Asiantuntijoiden ääni kuuluviin

Sadun ja liiton toimistusjohtaja Teemu Tiensuun kanssa pohdittiin, miten asiantuntijuus saataisiin paremmin kuuluviin ja miten liiton substanssiin liittyviin monikanavaisiin keskusteluihin kannattaisi osallistua. Uudistumisen tueksi räätälöitiin asiantuntijaviestinnän valmennukset työpajojen muodossa.

Työpajoissa sparrattiin Sininauhaliiton johtajien ja asiantuntijoiden kanssa sitä, mitkä ovat keskeisiä vaikuttamisen kohteita, mihin sidosryhmiin tulisi viestintää painottaa, mistä teemoista kannattaa viestiä, missä kanavissa ja minkälaisilla sisällöillä. Haluttiin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa asiantuntijoiden ääni esiin. Työpajat koostuivat alustuksista sekä yksilö- ja ryhmätöistä. Ensin oivallettiin ja sen jälkeen mentiin konkretiaan.

Löydettiin syyt ja hyödyt viestimiselle somessa

”Jukan kanssa työskentely oli alusta saakka luontevaa ja innostavaa. Monella meistä taisi avautua silmät sille, ettei itsensä markkinointi ole tarkoitettu vain kaupallisille tai isoille toimijoille. Samat julkisuuden mekanismin lait pätevät niin tietoliikennejärjestelmien myyjiin, kuin tällaisiin heikossa asemassa olevien ihmisten puolesta toimivien järjestöjenkin työhön. Jukan kanssa työskentelyn ansiosta moni työntekijä ei ainoastaan innostunut twiittaamaan, vaan myös ymmärsi miksi sitä kannattaa tehdä. Tulimme myös pohtineeksi ylipäätään sitä, mitkä ovat arvomme ja miten niistä viestimme.”

Satu Mustonen, Sininauhaliitto

Viestintäjohtajan opas

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi