Tällä kertaa pääsin sparraamaan johtamisesta ja viestinnästä Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkon kanssa. Samin vauhdikas työura kuntasektorilla alkoi Itä-Suomesta. Hän toimi jo 28-vuotiaana kuntajohtajana Sulkavalla. Sieltä hän siirtyi johtamaan kauniista maisemistaan kuulua Punkaharjua, joka sittemmin liitettiin Savonlinnaan. Sami työskenteli hetken Savon sydämessä ennen matkaansa Forssan kaupunginjohtajaksi. Sieltä raiteet kuljettivat Riihimäelle, jonka johdossa hän aloitti marraskuussa 2016.

Havainto tarpeesta kulttuurinmuutokselle

Sami on selkeästi muutosjohtaja. Hän huomasi nopeasti, että Riihimäen johtamiskulttuuri oli jämähtänyt 90-luvulle, jolloin oli totuttu panttaamaan tietoa. ”Havaitsin tarpeen kulttuurinmuutokselle, jossa osaoptimointiin ei ole enää varaa. Oli totuttu toimimaan virkamiesmäisesti klo 8-16 ja pitämään heinäkuussa lomat, sidosryhmät odottivat enemmän.” Sami uskoo, että pahin muutoksen este on budjetointikulttuurin ympärille syntynyt tapa toimia. Hyvätkin uudistukset palautuvat helposti vanhaan kulttuuriin, ja sitä halutaan nyt välttää. Yksi tapa juurruttaa muutosta on osallistaa kaupunkilaisia palveluiden suunnitteluun. Sami on myös haastatellut kaikki kaupungin esimiehet itse. ”Se oli kova, mutta antoisa urakka. Tällä vuoropuhelulla saimme näkemyksiä siitä, mitkä sudenkuopat meidän täytyy välttää.”

Riihimäen tarjoamat edut tietoisuuteen

Samin mukaan Riihimäki kasvoi finanssikriisiin asti itseohjautuvasti, eikä ulkoiseen konseptointiin tai viestintään oltu kiinnitetty paljoa huomiota. ”Ihmisiä muuttaa Etelä-Suomeen ja kaupunkien välinen kilpailu kiristyy. Meidän tulee kyetä erottautumaan ja on paljolti viestinnällinen asia, miten siihen liittyvä dynamiikka muotoutuu.” Sami haluaa saada Riihimäen tarjoamat edut esille. ”Kaupunkimme on kompaktin kokoinen. Tästä kertoo hyvin se, että 90 % riihimäkeläisistä asuu lähellä rautatietä, kaikki palvelut ovat aivan lähellä. Kaupungilla on oikea, toimiva keskusta ja esimerkiksi paljon museoita sekä muuta kulttuuri- ja vapaa-ajantarjontaa, josta ei riittävästi tiedetä.”

Kaikki kaupungin työntekijät toimivat asiakaspalvelutehtävissä

Rohkeus, ripeys ja reiluus ovat Riihimäen arvot. Niistä on alettu puhua enemmän ja myös perustella päätöksiä arvoista käsin. Esimerkiksi rohkeus punnittiin käytännössä, kun otettiin ensimmäiset stepit rohkeaan (ehkä ihan uudenlaista toimintakulttuuria edistävään) johtamisjärjestelmään. Lähtökohdaksi otettiin asiakkaan kokemus. Riihimäen elinkeinopolitiikka on aina ollut johdonmukaista yrityksiä kohtaan ja siihen Sami on tyytyväinen. Hänen viestinsä kaupungin koko henkilöstölle on, että kaikki toimivat asiakaspalvelutehtävissä, myyvät tavalla tai toisella kaupunkia eteenpäin. ”On kulttuurillinen kysymys, onko totuttu hallinnoimaan vai onko myyvä ote. Perusasioiden pitää olla kunnossa, mutta sen jälkeen maineenhallinnan dynamiikka ratkaisee.”

Johtajalta odotetaan näkemystä tulevasta

Avoin viestintä on Samille luonteva osa johtamista. Hän aloitti blogin kirjoittamisen ensimmäisen kerran jo Sulkavalla. Se oli kuitenkin päättäjien mielestä liian radikaalia. Silloin osittain keskeneräisten asioiden pohtiminen julkisesti koettiin virkamiesten taholta uhaksi. Kulttuuri on siitä muuttunut avoimempaan suuntaan, ja nyt Sami pyrkii viikoittain kertomaan videoblogissaan ja some-päivityksissään siitä, mitä kaupungin johtamisessa on meneillään. ”Kuntalaisten odotusarvo on, että asioista kerrotaan. Odotetaan, että kaupunginjohtajalla on kanta, vaikka se ei olisikaan aivan sama kuin muilla päättäjillä.”

Videoblogit ovat tärkeä osa läpinäkyvää pohdintaa

Sami ajattelee avoimuutta pragmaattisesti. Aina ei ole mahdollista taustoittaa asioita laajasti, esimerkiksi toimittajalle. Nettivideot tarjoavat mahdollisuuden pohdiskelemalla ja esimerkein avata kuntien esityslistoja, joiden kieli on yhä monesti kovin hallinnollista.

Sami ajattelee, että kuntaan liittyvä tieto, joka ei ole salassa pidettävää, pitäisi olla myös kuntalaisten saatavissa. ”Kaikki eivät pääse tietoon käsiksi, joten haluan kertoa asioista ja ehkä vetää mutkia positiivisella tavalla suoriksi. Se on lisännyt organisaation sisäistä luottamusta.”

Samille luonnollinen tapa pohdintaan ovat nettivideot, jotka hän kuvaa ja editoi itse. Niissä hän käy lyhyesti läpi teemoja, jotka ovat kaupungin johtamiseen liittyen pinnalla. Sen lisäksi, että Sami on somessa kuntalaisten tavoitettavissa, käyttää hän somea myös bloginsa ja mielenkiintoisten teemojen eteenpäin jakamiseen.

Strategia pohjautuu erilaisuuteen ja yhteistyöhön

Sami on inspiroitunut strategiasta. ”Konseptoimme tulevaisuutta, jota ei vielä ole, mutta joka toivon mukaan yhdistää kaupunkilaisia, maanomistajia sekä investoreja yhteisen vision ja tekemisen taakse.” Riihimäen kaltainen kaupunki ei voi tuudittautua nukkumalähiöksi, vaan on erilaistuttava radikaalisti. Uusi strategia tähtää kolmeen teemaan:

Ykkösenä on panostus robotiikka-opetukseen ja kampus-ajatteluun, jossa luodaan yhdenmukainen opetuspolku jo päiväkodista lähtien pitkälle menevään opetukseen robotiikan ammattilaiseksi.

Toinen on teatteripainotteiseen ilmaisuun kehittävä opetus. Taustalla on nuorisoteatteri, joka tuodaan tiiviimmin mukaan koulumaailmaan.

Kolmanneksi Riihimäki haluaa olla matalahiilijalanjälkisin kaupunki Suomessa. Sitä varten on toteutettu Kiertotalous-kylä, johon yhdistyy Fortumin ympärille muodostunut klusteri.

Koulutustarjonta nousee esille, kun yritykset pohtivat, miksi sijoittua Riihimäelle. Yritykset tarjoavat esimerkiksi robotiikka-alan opiskelijoille kesätyöpaikkoja ja sitä kautta rakennetaan pitkäaikaista yhteistyötä.

Riihimäestä monikanavainen ja asukaskeskeinen media

Samin visiona on, että Riihimäki hyödyntää nykyaikaisia CRM-järjestelmiä, joiden avulla markkinoidaan ja viestitään asukkaiden ja asiakkaiden suuntaan. On tavoitteena, että yritysten kohdalla kaikki kaupungin kontaktit toteutetaan yhden luukun periaatteelta ja asukkaille tarjotaan teknologian avulla erinomainen asukaskokemus. Tarvitaan myös edunvalvontaa esimerkiksi VR:n palveluita kohtaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Tällaista verkostodynamiikkaa ei juuri kuntakentässä hyödynnetä. ”Näillä teemoilla haluamme erottautua ja tehdä kaupunkimme markkinoimisen helpoksi. Luodaan ilmiö, jossa Riihimäestä rakentuu kunta-alan monikanavainen media.”

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi