Osa johtajista toimii vielä vanhojen viestintäoppien mukaisesti ja se aiheuttaa organisaatioille mainekriisejä. Johtajuusviestinnän valmentaja Jukka Saksi sekä toimittaja, viestintävalmentaja Peter Nyman ovat aloittaneet yhdessä kokonaisvaltaisen mediavalmennuksen. Valmennus tarjoaa organisaatioiden ylimmälle johdolle konseptin mainekriisien ennaltaehkäisyyn ja luottamuksen rakentamiseen muuttuneessa mediaympäristössä.

”Johtaja on Media, tänä päivänä johtajiin kohdistuu yhä korkeampia odotuksia sen suhteen, että he kykenevät kommunikoimaan organisaation arvot ja strategian erilaisissa mediaympäristöissä”, perustelee Peter Nyman uuden valmennuksen tarvetta. Julkisuuteen nousee jatkuvasti uusia viestinnällisiä kriisejä, joista useammat voitaisiin välttää paremmalla viestinnällä. Viime aikoina puheen aiheina ovat olleet Posti ja Veikkaus. Vuosi sitten kohistiin sote-yrityksistä. Poliitikot ovat jatkuvasti kohuotsikoissa. Mainekriisi voi kohdistua mihin organisaatioon tahansa, niin yksityisellä, julkisella- kuin 3. sektorilla.

Johdon yhtenäinen näkemys mediaympäristön vaikutuksista

Jukka Saksin kokemusten mukaan johtoryhmillä on harvoin yhtenäistä näkemystä siitä, miten mediallistuminen vaikuttaa ilmiönä johtamisympäristöön. ”On paljon hajanaisia yksittäisiä näkemyksiä, mutta johdon heikko yhteinen kuva vaikeuttaa johtamista yhä hektisemmässä ympäristössä. Sidosryhmät tulevat haastamaan organisaatioita niiden arvoista yhä enemmän”, Saksi ennustaa. Uusi mediavalmennus tuo selkeyttä johtamiseen viitekehysten, tutkimusten ja konkreettisten harjoitusten avulla. ”Osa johtajista elää vielä vanhojen viestintäoppien kanssa ja haluamme johdattaa heidät oivaltamaan kokonaisvaltaisen mediaympäristön vaikutukset”.

Epävarmasta viestinnästä mahdollisuuksien löytämiseen

Saksin ja Nymanin tavoitteena on tarjota korkeatasoista johdon valmennusta, jonka avulla johtajat kykenevät ennaltaehkäisemään mainekriisejä, luomaan organisaatioihinsa yhtenäistä viestintäkulttuuria sekä löytämään itselleen luontevia tapoja kommunikoida mediaympäristössä. ”Minkään organisaation maine ei kestä sitä, että johto kieltäytyy kommentoimasta asioita mediaan. Epävarma viestintä heijastuu nopeasti uskottavuuteen ja jopa pörssikursseihin”, toteaa Nyman. Hän tuo valmennuksiin vahvan kokemuksen viestinnän perusteista, esiintymisestä ja median kanssa toimimisesta. Saksi on erikoistunut mediallistumisen kokonaiskuvaan ja sosiaalisten sekä omien medioiden rooliin johtamistyössä. Hän on tutkinut johtajuutta väitöskirjassaan ja peräänkuuluttaa johtajien kykyä perustella valintojaan arvoilla. ”Kun arvot on hyvin kiteytetty, jalkautettu ja viestitty, saadaan niiden kautta valtaa. Haluamme herättää johtoryhmiä näkemään näitä mahdollisuuksia osana kokonaisvaltaista mediana olemista”.

Johtajat eivät voi enää ulkoista viestintää

Saksi & Nyman -valmennuksessa yhdistetään mediaympäristön teoriapohdintaa, tutkimuksia, konkreettisia harjoitteita, henkilökohtaisia palautteita sekä kokemuksia viestintätilanteista. Valmennukset koostuvat moduuleista, joita hienosäädetään asiakkaan tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Saksi näkee, että organisaatioissa tarvitaan nyt laajempaa kokonaisvaltaista viestinnällistä kuvaa. ”Edelleen osa johtajista ulkoistaa viestinnän viestintävastaaville, kun pitäisi löytää oma tapa toimia mediana ja tehdä sen sijaan viestinnän kanssa tiivistä yhteistyötä. Yhteiskunnassamme tarvitaan enemmän luottamusta ja näkemyksellisyyttä kuin koskaan”.

Lisätietoja kokonaisvaltaisesta mediavalmennuksesta antavat:

Jukka Saksi, 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Robert Tikkanen 050-590 5175 / robert@ny-man.fi