Kuntalehti kirjoitti jokin aika sitten kuntajohtajien haastavista työoloista ja ristiriidoista kuntien päätöksenteossa. Aihe on ajankohtainen ja merkityksellinen kuntien selviytymiselle. Maine rakentuu merkittävästi ylimmän johdon toiminnan kautta ja on kunnille tärkeä jo pelkästään elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Kuntajohto työskentelee kovan paineen alla

Olen saanut valmentaa noin 20 erilaisen ja eri kokoisen kunnan sekä maakuntien päättäjiä johtajuuden, arvojen ja viestinnän teemoista. Sparraukset ovat avanneet näkemään kuntajohtamisen haasteellisuuden. Kuntien virkamiesjohto toimii kovan paineen alla. Odotukset kuntalaisten, kunnassa toimivien yhteisöjen sekä poliittisen koneiston suunnalta ovat korkealla. Suhde paikalliseen mediaan on äärettömän tärkeä, sillä on edelleen merkittävä vaikutus kunnan sidosryhmien ajatteluun.

Kuntajohtajat suorittavat nyt johtamisen korkeakoulua

Olen myös havainnut, kuinka kuntien johtoryhmien on suuria eroavaisuuksia siinä, miten niissä suhtaudutaan avoimeen, proaktiiviseen ja kasvolliseen viestintään. Yhä useampi kunta ymmärtää, että elinvoimaisuus ja maine rakentuvat paljolti nykyaikaisen ja läpinäkyvän sidosryhmäviestinnän varaan. Mediallistuminen tuo ilmiönä kaiken tiedon pintaan eikä mitään voi enää piilottaa. Kaikilla kuntalaisilla on media taskussaan ja odotukset mahdollisuuksista seurata kuntapäättäjien viestiä somen kautta pidetään itsestäänselvytenä. Kun samaan nippuun yhdistää kaikki talouden haasteet, uudistukset sekä koronan tuottamat ongelmat, on todettava, että kuntajohtajat suorittavat melkoista johtamisen korkeakoulua.

Päättäjätasolla tarvitaan yhteinen näkemys kunnan arvoista ja tavasta viestiä

Yksi suurimmista haasteista näyttäisi olevan maineen näkökulmasta se, että kuntien virkamiesjohdolla ja poliittisilla päätöksentekijöillä ei ole keskenään yhteistä tulkintaa kunnan tavoitteista, arvoista, eikä viestinnällisestä suunnasta. Politiikkaan liittyvät arvopainotukset voivat tuottaa niin suuria ristiriitoja, että niiden kanssa on vaikea toimia johdonmukaisesti. Virkamiesjohto on haastavassa välikädessä toteuttamassa kunnan operatiivista johtamista. Keskeinen tavoite tulisi olla se, että osapuolet löytävät yhteisen näkemyksen siitä, mistä arvoista käsin ja minkälaisin viestinnällisin tavoittein kuntaa johdetaan. Ilman yhtenäisyyttä kunta näyttäytyy sidosryhmilleen riitaisana ja epäjohdonmukaisena. Kuka potentiaalinen kuntajohtaja, asukas tai yrityspäättäjä haluaa sitoutua sellaiseen kuntaan? Ei kukaan.

Hyödynnä maksuton opas ja tutustu 12 askeleen arvojen luomisen prosessiin

Jos toimit kunnan johtoryhmässä tai viestintävastaavana ja koet, että arvojen ja viestinnän rooleista ei ole päättäjätasolla tarpeeksi yhtenäistä näkemystä, voit hyödyntää maksutonta kuntajohtaminen opasta.

Lataa kuntajohdon opas tästä linkistä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös artikkelista, jossa kuvaan 12 hyväksi havaittua askelta yhteisön arvojen luomiseen ja arvoviestintään.

Miten yhteisölle luodaan parhaat mahdolliset arvot?

.

Jukka Saksi     

KTT, MBA, viestintäkonsultti

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa työyhteisöjä kiteyttämään arvojaan ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi osallistumisen prosesseissa. Arvovalta-kirjan kirjoittaja. Tutustu sisältöihin: LinkedIn, Twitter, blogi, haastattelut, videot.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.