Tällä kertaa vaihdoimme ajatuksia johtamisesta, sijoittamisesta ja viestinnästä eläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölän kanssa. Reima siirtyi vuonna 2014 OP Ryhmästä vastaamaan Varman sijoituksista. ”Varsin nopeasti tein havainnon, että vastuualueen problematiikka oli vielä odottamaani enemmän globaali. Varmalla on aidosti kansainvälisesti hajautettu salkku.”

Eläkeyhtiöt kiinnostavat mediaa

Reima oli aiemminkin seurannut työeläkeyhtiöistä käytävää debattia. Hän havaitsi kuitenkin vasta uudessa tehtävässään sen, kuinka julkisuus on eri tavoin läsnä silloin, kun työskentelee eläkeyhtiössä sisällä. ”Perinteinen media on meistä kiinnostunut ja haluaa haastatella usein.” Tilanne on erilainen kuin OP:ssa, jossa pankkiirina näkyvyydelle oli iso tarve. ”Varmalla ei ole sijoittajana lähtökohtaisesti myynnillistä agendaa ja ehkä siksi meitä kysytäänkin.” Toki Varmassakin halutaan vahvistaa yhtiön brändiä ja kasvattaa luottamuspääomaa. Reima kokee, että voisi melkein kommentoida mihin asioihin tahansa, jos lähtisi kaikkeen mukaan. ”Eläkeyhtiöiltä kysytään kantaa mitä erilaisimpiin asioihin.”

Oma rooli media-viestijänä on löytynyt

Reima on jälkeenpäin miettinyt, mitä tuli kerrottua ensimmäisenä sijoitusjohtajan vuotenaan toimittajille. ”Nyt tuntuu, että ne ovat olleet hieman latteuksia.” Hän on pikkuhiljaa löytänyt oman paikkansa median kanssa, ja itseluottamus on kasvanut suhteessa omaan työrooliin. Reima kokee, että kokemuksen kautta pystyy luottamaan enemmän omaan harkintaansa ja tuomaan näkemyksiään kommentteihin. Mediassa onnistumiseen ei riitä pelkkä asema, vaan julkista asiantuntijabrändiä on rakennettava myös itse. ”Mediakohtaamisia sparrataan ja käydään viestinnän kanssa jatkuvasti läpi.”

Vastuullisuus on kantava viestintäteema kaikessa tekemisessä

Eläkeyhtiön viestintään liittyy paljon vastuullisuus-teemoja. YEL-alivakuuttaminen on yksi aihe, josta pitäisi Reiman mielestä saada enemmän yhteiskunnallista keskustelua. ”Siihen liittyy huoli, joka tulee vielä ongelmana puun takaa, jos sitä ei tiedosteta. Negatiivissävytteiset teemat saavat yleensä enemmän julkisuutta, joten ehkä YEL-ongelmaa täytyy lähestyä tuomalla enemmän riskejä esiin.” Vastuullisuus on teemana iso. Kaksi vuotta sitten Varmassa julkaistiin kovat tavoitteet koko sijoitusportfoliolle hiilijalanjäljen pienentämisestä. ”Jos tapahtuu jokin kriisi, kysytään, miten olemme sijoittajana toteuttaneet vastuullisuuttamme.”

Arvot osaksi arkea

Varmassa on puhuttu viime aikoina paljon arvoista, jotka ovat ”rohkeasti, luotettavasti ja kestävästi”. Reima kertoo ”arvotreffeistä”, joilla sparrattiin arvoja käytännön työssä. Treffeillä pohdittiin esimerkiksi rohkeutta asiakastyössä. Sen koettiin tarkoittavan sitä, että ollaan rohkeasti asiakkaisiin yhteyksissä ja otetaan ikäviäkin asioita esille. Reiman mukaan yksi arvokeskustelun oppi on ollut, että organisaatiossa oleva ongelma johtuu usein siitä, että asioihin ei puututa ajoissa. ”Rohkeus on aivan keskeinen arvomme.”

Harvoin kokee olleensa liian rohkea

Reima ajattelee, että täytyy johtaa arvojen mukaan, koska viitekehys ja toimintaympäristö muuttuvat niin nopeasti. Arvot ovat ankkureita, joihin voi turvata. Rohkeasti – siinä on eniten tehtävää, ja siitä Reima itse pitää eniten. ”Jos katsoo peruutuspeiliin omia tekemisiään, havaitsee vähän tapahtumia, joista ajattelee, että olinpa rohkea. Päinvastoin, jälkikäteen ajattelee usein, että olisi pitänyt olla rohkeampi.”

Rohkeus on eri asia kuin uhkarohkeus

Rohkeasti voi olla itsessään huono arvo, kun on sijoitettavana 45 miljardia euroa pääomaa. ”Kun mukana on toisena arvona ’kestävästi’, yhtälö toimii. Jos kaikki on varmistelun varmistelua, ei voi sijoittaa kestävästi. Ilman riskiä ei voi saada tuottoa ja eläkejärjestelmä vaatii tuottoa.” Rohkeus on Reiman mielestä portfolion johtamisen viemistä päivittäiseen johtamiseen. Mukavuusalueelta poistumista ei silloin pitäisi pelätä. ”Voidaksesi olla rohkea, täytyy sinulla olla ympäristö, jossa pystyt luottamaan itseesi ja työkavereihisi. Tarvitaan sellainen kulttuuri, että sinua ei puukoteta selkään, vaikka tulisi virheitäkin. On eri asia tehdä virhe, kun toteuttaa systemaattista alisuorittamista. On myös eri asia sijoittaa rohkeasti kuin uhkarohkeasti.”

Läpinäkyvä viestintä rakentaa luottamusta

Reiman sijoittamisen fokus keskittyy nyt siihen, että erityisesti finanssimarkkinoilla on pitkä noususykli takana. Tiimissä pohditaan, että lähdetäänkö kohta pidempiaikaiseen laskumarkkinaan. Se on portfolion näkökulmasta iso asia, joka vie paljon sijoitusammattilaisten aikaa. Samalla on pohdittava, kuinka asioista viestitään. Vastuullisuuteen liittyvä tematiikka ja läpinäkyvyys ovat teemoja, joihin viestimisessä panostetaan. Se vahvistaa myös eläkevakuutusyhtiöihin liittyvää luottamusta. ”Kerrotaan menetelmistä, miten tavoitteisiin päästään. Kun viestii periaatteistaan, se samalla myös velvoittaa toimimaan niiden mukaisesti.” Yhä enemmän keskustelu on monikanavaista, ja se asettaa vastuuhenkilöiden ajankäytölle haasteita. ”Oikeassa kanavassa viestiminen on jatkuvaa itsensä kehittämistä.”

Hyödynnä ilmaisia sisältöjä

Mikäli kiinnostuit itsesi tai organisaatiosi kehittämisestä kohti dialogia, kannattaa tutustua myös muihin henkilöhaastatteluihin, referenssitarinoihin ja hyödyntää ilmaisia oppaitamme.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi