Yritysten mainekriisit ovat osoittaneet arvojen merkityksen ja saaneet meidät pohtimaan, ovatko arvot yleviä markkinointilauseita vai liiketoiminnan pohjana oleva strateginen voimavara. Vaihtelua eri organisaatioiden välillä on paljon.

Organisaatioita johdetaan arvojen kautta osin tiedostamattakin

Johdon oma arvomaailma ja asenne arvoja kohtaan vaikuttaa keskeisesti siihen, miten organisaation arvot toteutuvat. Johtajat toteuttavat työssään arvojaan, johtajuusfilosofiaansa sekä uskomuksiaan, osin tiedostamattaan. Vaikka organisaation arvoissa ei olisi tapahtunut muutosta, mutta se saa uuden toimitusjohtajan, tapahtuu myös arvojen päivitystä. Sidosryhmät seuraavat ja tekevät tulkintoja siitä, miten johtaja puhuu, toimii ja reagoi asioihin, joilla on tekemistä arvojen kanssa. Arvot linkittyvät vahvasti vastuullisuuteen. Ne toimivat taustalla tietynlaisena kompassina. Tunne arvoristiriidasta kertoo jostain tärkeästä epäkohdasta.

Ristiriidat kumpuavat usein erilaisista arvokäsityksistä

Joidenkin mielestä arvot ovat toissijaisia ja yleviä lauseita, joilla ei ole tekemistä todellisuuden kanssa. Moni puhuu arvoista ja kulttuurista ns. pehmeinä johtajuuden tekijöinä. Kokemuksemme ja havaintomme osoittavat, että suuri osa merkittävistä ongelmista johtuu ristiriidoista suhteessa arvokäsityksiimme. Silloin eivät oivalliset strategiatkaan auta, jos selkärangassamme olevien asioiden kanssa ollaan ristiriidoissa. Arvomme vaikuttavat meihin ja sen takia ne kannattaa ottaa vakavasti.

Arvojen tulee vastata todellisuutta

Kohut ovat myös opettaneet, ettei arvoja kannata päälleliimata, vaan niiden tulee edustaa arjen todellisuutta. Muussa tapauksessa arvoista muodostuu enemmänkin irvikuvia ja ne kääntyvät organisaatiota vastaan. Arvot kiinnostavat sidosryhmiä ja ne vaikuttavat yhä enemmän valintoihin ja päätöksiin. Ihmiset pohtivat työpaikkaansa suhteessa arvoihinsa, asiakkaat välttävät ostamasta tahoilta, joiden arvot ovat ristiriidassa omien arvojen kanssa, yhteistyöt loppuvat arvoristiriitojen vuoksi jne.

Arvokeskustelu on jatkuvaa dialogia sidosryhmien kanssa

Toimitusjohtaja on yrityksen arvojen operatiivinen vastuuhenkilö. Hänen johtamistapansa ja suhtautuminen arvoihin vaikuttaa yleensä eniten siihen, miten organisaatiossa toteutetaan arvoja. Jos yhtiöstä halutaan arvopohjainen, suosittelen hallitusta varmistamaan ensin omistajan ja sen jälkeen toimitusjohtajan arvonäkemykset. Erityisesti arvot tulee huomioida rekrytointitilanteissa, mutta kyse on myös jatkuvasta dialogista omistajien, hallituksen, toimitusjohtajan, johtoryhmän ja henkilöstön välillä. Kun johto tietää, miten arvot toteutuvat arjessa, on se vähemmän altis ulkoisille maineriskeille.

Arvojohtaja nostaa nyt markkina-arvoaan

Arvot eivät puhuta pelkästään sote-sektorilla, vaan kaikilla johtamisen toimialueilla. Johtajat ovat asian tiedostaneet, mutta läheskään kaikissa organisaatioissa ei ole edetty toiminnan tasolle. Omistajien kysymys hallitukselle ja siitä eteenpäin toimitusjohtajalle on; ”Onko hallituksella ja operatiivisella johdolla toimiva dialogi siitä, miten organisaation arvot toteutuvat arjessa?” Kuten tutkimuksemme osoittaa (kuva yläpuolella), markkina-arvoaan nostaa johtaja, joka kykenee viestimään organisaationsa arvot arjen valintoina proaktiivisesti ja kasvollisesti. Rekrytointitilanteissa on vahvoilla johtaja, jolla on näyttöjä arjen arvoviestinnästä. Sillä vahvistetaan luottamusta.

Hyödynnä maksuton arvo-opas

Markkina-arvoaan voi vahvistaa hyödyntällä arvo-opastamme, jonka voi ladata maksutta alla olevasta linkistä. Kerron mielelläni referenssejä arvoista käsin johdetuista organisaatioista ja kuuntelen arvohaasteista luottamuksellisesti. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Opas Arvoihin