Loading...
Johtaja on Media! -pörssiyhtiötutkimus2019-01-03T09:01:55+00:00

Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimus 2018-2019

Pörssiyhtiön johtamistyö elää voimakkaan murroksen aikaa. Mediallistunut toimiympäristö, sääntely ja sidosryhmien odotukset läpinäkyvyydelle, asettavat johtamiselle uusia haasteita, joista johtoryhmillä tai hallituksilla on harvoin yhtenäistä näkemystä. Samalla moniulotteinen media-areenoiden linkittyminen tarjoaa luottamuksen, kiinnostavuuden ja näkyvyyden vahvistamista. Onko yhtiö hyödyntänyt näitä uusia mahdollisuuksia? Mitkä johtajuusviestinnän teemat aiheuttavat kitkaa, missä koetaan vahvuuksia, miten kasvollisuus vaikuttaa sidosryhmiin?

Haastateltavina noin 150 päättäjää ja sidosryhmää

Pörssiyhtiötutkimus pureutuu mm. edellä mainittuihin kysymyksiin rakentavalla otteella. Johtaja on Media! toteuttaa tutkimuksen yhdessä Taloustutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa syvähaastatellaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia sekä keskeisiä sidosryhmiä, kuten analyytikkoja, markkinavalvojaa, mediaa sekä sijoittajia. Yhteensä syvähaastatteluihin ja taustoittaiviin keskusteluihin antoi panoksensa noin 50 henkilöä. Haastatteluiden pohjalta luotiin rakenteinen kysymyksenasettelu puhelinhaastatteluille, joissa pörssiyhtiöiden johdolta kysytään keskeisiä johtajuusviestintään liittyviä teemoja. Määrällinen haastattelu toteutetaan marras-joulukuun 2018 aikana noin 100:lle päättäjälle.

Tutkimus selvittää

  • Mitä eri media-areenoita yrityksen johto käyttää ja miten?
  • Mitä keinoja yrityksessä käytetään edistäkseen haluamiensa teemojen käsittelyä ns. perinteisessä mediassa?
  • Miten yrityksessä arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta ja millä organisaatiotasolla tulokset käsitellään? (halitus, johtoryhmä, viestintäosasto, ulkopuolinen asiantuntija)
  • Miten yrityksen ylimmän johdon viestintä on organisoitu ja onko viestintäjohtaja johtoryhmän jäsen?
  • Pörssiyhtiöstatuksesta johtuvat ongelmat, esim ajoitus, sääntely ja viestien sisältö

Viitekehyksinä mediallistuminen ja johtajuusviestinnällinen profilointi

Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään mediallistuneen toimiympäristön näkökulmaa, jossa viestijä tai viestin vastaanottaja toimii suhteessa viiteen media-areenaan. Areenat linkittyvät vahvasti toisiinsa ja vaikuttavat siten yhtiön ja sen avainhenkilöiden maineeseen, luottamukseen ja kiinnostavuuteen.

Tutkimuksessa haastateltavat arvioivat myös edustamansa yhtiön johtajuusviestinnällistä profiilia. Yksinkertaistettu nelikenttä sisältää paljon informaatiota siitä, mitkä riskit ja mahdollisuudet organisaation asemoitumiseen nelikentässä liittyy. Lisätietoa profiilin hyödyntämisestä saa täältä.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Tutkimuskumppaniksi?

Jos pörssiyhtiöiden ylin johto on organisaatiosi ydinkohderyhmää tai teemat johtajuus, johtajuusviestintä, mediallistuminen ja maine ovat toiminnassanne keskeisiä, saattaisitte olla kiinnostuneita tutkimuskumppanuudesta. Olemme avoimia keskustelemaan yhteistyötä, ole hyvä ja ota yhteyttä!

Tulosesittelyn voi varata alkaen 4.2.2019 jo nyt

Tutkimuksen tulokset julkistetaan tammikuussa 2019. Tarjoamme pörssiyhtiöillle sekä muille aiheesta kiinnostuneille jo nyt tilaisuuden kysyä lisää ja halutessaan varata maksullisia tulosesittelyjä sekä organisaatiokohtaisia soveltavia työpajoja alkaen 4.2.2019.

Kysy meiltä lisää tai jätä soittopyyntö!

Tutkimusten tiedotteet löytyvät täältä.

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Johtaja on Media! -kirja

Miten johtajista, asiantuntijoista ja organisaatioista on tullut medioita? Jukka Saksin teos palkittiin vuoden 2017 Kultasulka -kilpailussa hopeasulalla. Tutustu ja tilaa omasi!
TILAA KIRJA
Johtaja on Media! -kirja
close-link