Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimus valmistui 23.1.2019

Pörssiyhtiön johtamistyö elää voimakkaan murroksen aikaa. Mediallistunut toimiympäristö, sääntely ja sidosryhmien odotukset läpinäkyvyydelle, asettavat johtamiselle uusia haasteita, joista johtoryhmillä tai hallituksilla on harvoin yhtenäistä näkemystä. Samalla moniulotteinen media-areenoiden linkittyminen tarjoaa luottamuksen, kiinnostavuuden ja näkyvyyden vahvistamista. Onko yhtiö hyödyntänyt näitä uusia mahdollisuuksia? Mitkä johtajuusviestinnän teemat aiheuttavat kitkaa, missä koetaan vahvuuksia, miten kasvollisuus vaikuttaa sidosryhmiin?

Haastateltavina 120 pörssiyhtiön päättäjää ja sidosryhmää

Pörssiyhtiötutkimus pureutui mm. edellä mainittuihin kysymyksiin. Tutkimuksessa syvähaastateltiin pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia sekä keskeisiä sidosryhmiä, kuten analyytikkoja, markkinavalvojaa, mediaa sekä sijoittajia. Yhteensä syvähaastatteluihin ja taustoittaiviin keskusteluihin antoi panoksensa 45 henkilöä. Haastatteluiden pohjalta luotiin rakenteinen kysymyksenasettelu puhelinhaastatteluille, joissa pörssiyhtiöiden johdolta kysyttiin keskeisiä johtajuusviestintään liittyviä teemoja. Määrällinen haastattelu toteutettiin marras-joulukuun 2018 aikana 75:lle päättäjälle.

Tutkimus selvitti

  • Mitä eri media-areenoita yrityksen johto käyttää ja miten?
  • Mitä keinoja yrityksessä käytetään edistäkseen haluamiensa teemojen käsittelyä ns. perinteisessä mediassa?
  • Miten yrityksessä arvioidaan viestinnän vaikuttavuutta ja millä organisaatiotasolla tulokset käsitellään? (halitus, johtoryhmä, viestintäosasto, ulkopuolinen asiantuntija)
  • Miten yrityksen ylimmän johdon viestintä on organisoitu ja onko viestintäjohtaja johtoryhmän jäsen?
  • Pörssiyhtiöstatuksesta johtuvat ongelmat, esim ajoitus, sääntely ja viestien sisältö

Tutkimus tuotti paljon kiinnostavaa dataa sekä syvähaastatteluissa että puhelinhaastatteluissa. Suurimmat ongelmat koettiin sidosryhmien saavuttamisessa ja mainekohuissa. Pörssiyhtiöstatukseen liittyen suurin haaste on sääntelyn tulkinnanavaraisuus, joka aiheuttaa pörssipomoille mietittävää, koska samalla sidosryhmät odottavat kasvollista avointa viestintää.

Viitekehyksinä mediallistuminen ja johtajuusviestinnällinen profilointi

Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin mediallistuneen toimiympäristön näkökulmaa, jossa viestijä tai viestin vastaanottaja toimii suhteessa viiteen media-areenaan. Areenat linkittyvät vahvasti toisiinsa ja vaikuttavat siten yhtiön ja sen avainhenkilöiden maineeseen, luottamukseen ja kiinnostavuuteen.

Tutkimuksessa haastateltavat arvioivat myös edustamansa yhtiön johtajuusviestinnällistä profiilia. Yksinkertaistettu nelikenttä sisältää paljon informaatiota siitä, mitkä riskit ja mahdollisuudet organisaation asemoitumiseen nelikentässä liittyy.

Tarkemmat tulosesittelyt ja yhtiökohtaiset soveltavat työpajat

Tarjoamme pörssiyhtiöillle sekä muille aiheesta kiinnostuneille varata maksullisia tulosesittelyjä (90 min) sekä organisaatiokohtaisia soveltavia työpajoja (90 min). Sisältö- ja hintatiedot löytyvät tutkimusesitteestä, joka aukeaa alla olevasta linkistä.

Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.